FANDOM


He seems open to trading.

–Wilson

Yaarctopus có thể được tìm thấy trong một Rạn San Hô mà ông ta xuất hiện ở quần xã Biển. Ông ta nằm trên một tảng đá san hô, đeo một cái băng che mắt, đội một cái mũ cướp biển nhỏ và có một cái chân gỗ trên xúc tu của mình. Ông ta bất tử, miễn dịch với sát thương. Trong bản mở rộng Shipwrecked ông tương đương với Vua Lợn.

Trong ban ngày, người chơi có thể trao đổi bất kỳ , Phục Sức, và một số công thức Nấu Ăn để đổi lấy Vật Phẩm Của Bạch Tuột. Sau khi trao đổi, ổng sẽ ngủ và không thể giao dịch với ổng nữa. Yaarctopus sẽ lắc đầu nếu người chơi cố gắng giao dịch với ổng.

Dubloons Tỷ Lệ Trao đổiSửa đổi

Vật phẩm sẽ luôn cho ra một Đồng Vàng và một ít Rong Biển (38.46%), Vỏ Sò (23.08%) hoặc San Hô (23.08%), Rất hiếm nhưng nó cũng cho Mỡ Cá Voi (7.69%) hoặc Vây Cá Mập (7.69%) . Nếu như nó chưa bị bắt and Woodlegs chưa được mở khóa , thì vật phẩm có thể là Chìa Khóa Vàng (10.00%).

Vật phẩm trao đổi

Giá trao đôi

Tỉ lệ
Fishes Crock Pot Dubloons ×1 Seaweed x×1 38.46%
Seashell 23.08%
Coral 23.08%
Blubber 7.69%
Shark Fin 7.69%
Golden Key×1 10.00%
(Nếu Woodlegs Portrait chưa mở khóa)

Với mỗi Phục Sức sẽ cho một lượng Đồng Vàng khác nhau. Giá trị như sau:

Vật phẩm Đồng vàng nhận
BootLicense PlateWine Bottle Candle
Dubloons×5
Orange SodaVoodoo DollSecond-hand Dentures
Dubloons×7
Brain Cloud PillToy BoatUkulele
Dubloons×8
Ball and CupGord's KnotMelty MarblesTiny Rocketship
Dubloons×9
Frazzled WiresGnomeLying Robot
Dubloons×10
Ancient VaseBroken AAC DeviceFake KazooSextant
Dubloons×11
One True EarringDessicated TentacleHardened Rubber BungMismatched Buttons
Dubloons×12

Ngoài một Đồng Vàng, ông ta cũng sẽ tặng người chơi những vật phẩm liên quan đến Thuyền khi được đưa một số món ăn nấu trong Nồi Hầm:

Inventory slot backgroundCalifornia Roll

×1

Yaarctopus IconInventory slot backgroundThatch Sail

×1

Inventory slot backgroundSeafood Gumbo

×1

Yaarctopus IconInventory slot backgroundCloth Sail

×1

Inventory slot backgroundBisque

×1

Yaarctopus IconInventory slot backgroundTrawl Net

×1

Inventory slot backgroundJelly-O Pop

×1

Yaarctopus IconInventory slot backgroundSea Trap

×1

Inventory slot backgroundCeviche

×1

Yaarctopus IconInventory slot backgroundSpyglass

×1

Inventory slot backgroundSurf 'n' Turf

×1

Yaarctopus IconInventory slot backgroundBoat Lantern

×1

Inventory slot backgroundLobster Bisque

×1

Yaarctopus IconInventory slot backgroundPirate Hat

×1

Inventory slot backgroundLobster Dinner

×1

Yaarctopus IconInventory slot backgroundBoat Cannon

×1

Lỗi Sửa đổi

  • Nếu thế hệ địa hình không phải là cuối cùng như bây giờ, có thể xảy ra việc một Rạn San Hô sinh sản ngay trên đầu Yaarctopus. Điều này không ngăn người chơi đuổi bầy cá nhưng có thể gây rối với sự xuất hiện của Rương Bạch Tuộc.

Sửa đổi

 PHAN HOÀNG KHẢI GIFTALK
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.