FANDOM


Oooh Oaoh.

–Wilbur

Wilbur là một nhân vật có thể chơi trong Shipwrecked. Có 125 Máu, Sức Đói 175, Tinh Thần 150. Tất cả các Khỉ Tiền Sử đều là bạn thân với Wilbur và chúng sẽ không nhặt đồ không ăn được hoặc tấn công người chơi. Tốc độ di chuyển gốc là 5.5 thay vì là 6 như các nhân vật khác bù lại nó có thể chạy sau khi đi 3 giây, tốc độ khi chạy là 8. Khi đang chạy, Sức Đói giảm nhanh hơn 33% khi đi. Khả năng chạy của nó chính là một lợi ích to lớn để thoát khỏi các tình huống khó thở.

Wilbur sẽ tự đào thoát Phân mỗi 2-5 ngày. Nhận được 10 tinh thần khi ăn Chuối.(kể cả chuối đã nấu nhưng không tính Chuối Xiên Que)

Mở khóa Wilbur bằng cách tìm nó ở Biển và đưa nó Vương Miệng Bẩn. Vương Miệng Bẩn hiếm khi rơi lúc đánh Khỉ Tiền Sử hoặc là cho chúng ăn Chuối.    

Placeholder Bên Lề Sửa đổi

Mosquito LỗiSửa đổi

  • Khi Wilbur xem xét Tường, nó sẽ nói một lời thoại, và câu "Ta nghĩ có thể sửa!" ở dưới nếu tường đó cần sửa.


Blueprint Gallery Sửa đổi


Nhân Vật  lời thoại ⋅  trang phục
Don't Starve Wilson(lời thoại ⋅  trang phục) • Willow(lời thoại ⋅  trang phục) • Wolfgang(lời thoại ⋅  trang phục) • Wendy(lời thoại ⋅  trang phục) • WX-78(lời thoại ⋅  trang phục) • Wickerbottom(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodie(lời thoại ⋅  trang phục) • Wes(lời thoại ⋅  trang phục) • Maxwell(lời thoại ⋅  trang phục) • Wagstaff(lời thoại ⋅  trang phục)
Reign of Giants Wigfrid(lời thoại ⋅  trang phục) • Webber(lời thoại ⋅  trang phục)
Shipwrecked Walani(lời thoại ⋅  trang phục) • Warly(lời thoại ⋅  trang phục) • Wilbur(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodlegs(lời thoại ⋅  trang phục)
Hamlet Wilba(lời thoại ⋅  trang phục) • Wormwood(lời thoại ⋅  trang phục) • Wheeler(lời thoại ⋅  trang phục)
Don't Starve Together Winona(lời thoại ⋅  trang phục) •  Wortox(lời thoại ⋅  trang phục)Wurt(lời thoại ⋅  trang phục)
Đã xóa Warbucks(lời thoại ⋅  trang phục)
Chưa thực hiện Wilton • Winnie • Wallace • Waverly • Pyro • Watricia 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.