Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Độc quyền: Don't Starve Together icon.pngDon't Starve Together.

Blueprint.png Trang này mô tả một tính năng sắp tới hoặc theo kế hoạch. Nội dung có thể không chính xác và có thể chứa những kẻ phá hoại và những suy đoán khác.
Harp Statue.png Bài Viết này không hoàn thiện vì sự phá hoại xấu xa của Maxwell.... Hãy giúp hoàn thiện nó, hoặc thảo luận với cộng đồng dưới phần bình luận.

Dưới đây sẽ là danh sách những bức ảnh sẽ cho bạn thấy Wanda trông như thế nào khi mặc những trang phục trong game có thể trang bị cho nhân vật hoặc đội nó lên đầu. Hãy ấn vào từng bức ảnh để xem với kích thước đầy đủ.

Mục lục

Dress Items

Beefalo Hat

400px


Belt of Hunger

400px


Don't Starve Together icon.png Blue Funcap

400px


Breezy Vest

400px


Reign of Giants icon.png Cat Cap

400px


Don't Starve Together icon.png Clever Disguise

400px


Dapper Vest

400px


Reign of Giants icon.png Eyebrella

400px


Don't Starve Together icon.png Fashion Goggles

400px


Feather Hat

400px


Reign of Giants icon.png Floral Shirt

400px


Garland

400px


Don't Starve Together icon.png Green Funcap

400px


Reign of Giants icon.png Hibearnation Vest

400px


Don't Starve Together icon.png Pinetree Pioneer Hat

400px


Puffy Vest

400px


Rabbit Earmuffs

400px


Reign of Giants icon.png Rain Coat

400px


Reign of Giants icon.png Rain Hat

400px


Don't Starve Together icon.png Red Funcap

400px


Don't Starve Together icon.png Seawreath

400px


Straw Hat

400px


Reign of Giants icon.png Summer Frest

400px


Top Hat

400px


Winter Hat

400px

Backpacks

Backpack

400px


Don't Starve Together icon.png Chef Pouch

400px


Reign of Giants icon.png Insulated Pack

400px


Krampus Sack

400px


Piggyback

400px


Don't Starve Together icon.png Seed Pack-It

400px


Amulets

Chilled Amulet

400px


Construction Amulet

400px


Life Giving Amulet

400px


Magiluminescence

400px


Nightmare Amulet

400px


The Lazy Forager

400px


Armor Items

Don't Starve Together icon.pngBattle Helm

400px


Don't Starve Together icon.pngBee Queen Crown

400px


Don't Starve Together icon.pngBone Armor

400px


Don't Starve Together icon.pngBone Helm

400px


Don't Starve Together icon.png Cookie Cutter Cap

400px


Football Helmet

400px


Grass Suit

400px


Log Suit

400px


Marble Suit

400px


Night Armor

400px


Reign of Giants icon.pngScalemail

400px


Shelmet

400px


Snurtle Shell Armor

400px


Thulecite Crown

400px


Thulecite Suit

400px


Other Items

Don't Starve Together icon.png Balloon Hat

400px


Beekeeper Hat

400px


Bush Hat

400px


Don't Starve Together icon.png Desert Goggles

400px


Reign of Giants icon.png Fashion Melon

400px


Don't Starve Together icon.png Gardeneer Hat

400px


Reign of Giants icon.png Ice Cube

400px


Don't Starve Together icon.png Inflatable Vest

400px


Don't Starve Together icon.png Milkmade Hat

400px


Miner Hat

400px


Reign of Giants icon.png Moggles

400px


One-man Band

400px


Don't Starve Together icon.png Premier Gardeneer Hat

400px


Slurper

400px


Spiderhat

400px


Tam o' Shanter

400px


Don't Starve Together icon.png Events

Candy Bag (Hallowed Nights)

400px


Lucky Beast Body (Year of the Gobbler)

400px


Lucky Beast Head (Year of the Gobbler)

400px


Lucky Beast Tail (Year of the Gobbler)

400px


Don't Starve Together icon.png Encumbering Items

Cave-in Boulder

400px

400px

400px

400px

400px

400px

400px

400px


Celestial Altar Base

400px


Celestial Altar Idol

400px


Celestial Altar Orb

400px


Glass Castle

400px


Glass Spike (Medium)

400px


Glass Spike (Short)

400px


Glass Spike (Tall)

400px


Suspicious Marble (Bishop)

400px


Suspicious Marble (Knight)

400px


Suspicious Marble (Rook)

400px

Don't Starve Together icon.png The Forge

Barbed Helm

400px


Blossomed Wreath

400px


Clairvoyant Crown

400px


Crystal Tiara

400px


Feathered Reed Tunic

400px


Feathered Wreath

400px


Flower Headband

400px


Jagged Wood Armor

400px


Jagged Grand Armor

400px


Nox Helm

400px


Reed Tunic

400px


Resplendent Nox Helm

400px


Silken Grand Armor

400px


Silken Wood Armor

400px


Steadfast Grand Armor

400px


Steadfast Stone Armor

400px


Stone Splint Mail

400px


Whispering Grand Armor

400px


Wood Armor

400px


Woven Garland

400px


Outfits

Ancient Set

400px


Armored Set

400px


Don't Starve Together icon.png Bone Set

400px


Dapper Set

400px


Reign of Giants icon.png Rainfall Set

400px


Shell Set

400px


Slurper Set

400px


Reign of Giants icon.png Summer Set

400px


Reign of Giants icon.png Heatwave Set

400px


Winter Set

400px


Blizzard Set

400px


Reign of Giants icon.png Hibearnation Set

400px

Nhân Vật  lời thoại ⋅  trang phục
Don't Starve Wilson(lời thoại ⋅  trang phục) • Willow(lời thoại ⋅  trang phục) • Wolfgang(lời thoại ⋅  trang phục) • Wendy(lời thoại ⋅  trang phục) • WX-78(lời thoại ⋅  trang phục) • Wickerbottom(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodie(lời thoại ⋅  trang phục) • Wes(lời thoại ⋅  trang phục) • Maxwell(lời thoại ⋅  trang phục) • Wagstaff(lời thoại ⋅  trang phục) • Wigfrid(lời thoại ⋅  trang phục)
Reign of Giants Webber(lời thoại ⋅  trang phục)
Shipwrecked Walani(lời thoại ⋅  trang phục) • Warly(lời thoại ⋅  trang phục) • Wilbur(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodlegs(lời thoại ⋅  trang phục)
Hamlet Wilba(lời thoại ⋅  trang phục) • Wormwood(lời thoại ⋅  trang phục) • Wheeler(lời thoại ⋅  trang phục)
Don't Starve Together Winona(lời thoại ⋅  trang phục) •  Wortox(lời thoại ⋅  trang phục)Wurt(lời thoại ⋅  trang phục)
Đã xóa Warbucks(lời thoại ⋅  trang phục)
Chưa thực hiện Wilton • Winnie • Wallace • Waverly • Pyro • Watricia 
Advertisement