FANDOMWilson Portrait
I feel very guarded around these guys...

Wilson

Willow Portrait
I can't tell which way it's looking.

Willow

Wolfgang Portrait
Not as mighty as Wolfgang!

Wolfgang

Wendy Portrait
Friend or foe?

Wendy

WX-78 Portrait
YOU WOULD MAKE AN EXCELLENT MINION

WX-78

Wickerbottom Portrait
A royal bodyguard.

Wickerbottom

Woodie Portrait
They stand on guard for the king.

Woodie

Waxwell Portrait
I'd best try to stay on their good side.

Maxwell

Wigfrid Portrait
A formidable warrior, to be sure.

Wigfrid

Webber Portrait
They look pretty scary!

Webber

Warly Portrait
A most fearsome fishmonger!

Warly

Wormwood Portrait
Friends?

Wormwood

Winona Portrait
Just doin' their job.

Winona

Wortox Portrait
The horns are an improvement.

Wortox

Wurt Portrait
Will grow up big and strong like that one day!

Wurt

Vệ Binh Người Cá (Loyal Merm Guard) là một Mob độc quyền cho nhân vật Wurt trong Don't Starve Together. Nó được ra mắt ngày 24 tháng 10 năm 2019.[1]

Vệ Binh Người Cá sinh ra từ Pháo-Đài Cá nếu như Vua Người Cá còn sống. Vua Người cá cũng có thể triệu hồi 4 Vệ Binh Người Cá khi bị tấn công.

Miễn là Vua Người Cá còn sống, chúng sẽ có 660 Máu, và gây ra 50 Sát Thương, khi Vua Người Cá chết, Máu của chúng giảm còn 200 và sát thương còn 20, và tốc độ của chúng giảm đi 0,9 lần.


Brain Hành viSửa đổi

Chúng cư xử giống như Người Cá bình thường. Trừ việc Vệ Binh Người Cá không hoảng sợ trước những tiếng rít của các Boss lớn, điển hình như tiếng rít gây ra bởi Ong Chúa.

Blueprint Thư viện ảnhSửa đổi

Liên quan Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.