FANDOM


Wilson Portrait
Don't mess up my hair, crown.

Wilson

Willow Portrait
I think it suits me.

Willow

Wolfgang Portrait
Little crown for mighty head.

Wolfgang

Wendy Portrait
Heavy hangs the crown.

Wendy

WX-78 Portrait
I DESERVE THIS

WX-78

Wickerbottom Portrait
A valued relic of wealth and authority here.

Wickerbottom

Woodie Portrait
It's nice to be appreciated.

Woodie

Waxwell Portrait
I was meant to be king.

Maxwell

Wagstaff Portrait
Symbolic head wear that is respected by the porcine population.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
Pöwer gifted by the göds.

Wigfrid

Webber Portrait
Haha! We're the king!

Webber

Walani Portrait
This seems like way too much responsibility.

Walani

Warly Portrait
I have no desire to be a leader.

Warly

Woodlegs Portrait
Treasure!

Woodlegs

Wilba Portrait
UNEASY LIES HEAD THAT WEAR-ETH THE CROWN

Wilba

Wormwood Portrait
Twirly Tail head thing

Wormwood

Wheeler Portrait
Something about this tells me it belongs to royalty.

Wheeler

Vương Miện Hoàng Gia là 1 Trang Phục độc quyền trong Hamlet DLC. Nó rơi ra khi giết Queen Womant và có thể đưa cho Nữ Hoàng để đổi lấy Chìa Khóa Bộ Sưu Tập Hoàng Gia, hoặc có thể sử dụng để mở khóa Wilba.

Để mở khóa Wilba, người chơi phải đưa Vương Miện Hoàng Gia cho Nữ Hoàng Malfalfa. Wilba sẽ biến mất khỏi căn phòng và được mở khóa.

Khi đội, Vương Miện Hoàng Gia phục hồi 4.4 Tinh Thần mỗi phút cho người chơi. Khác với hầu hết các trang phục hồi tinh thần khác, Vương Miện Hoàng Gia đặc biệt ở chổ không mất độ bền khi đeo.

Vì Vương Miện Hoàng Gia không thể tái tạo và độc nhất, nên có thể thu thập Tượng Lợn Xanh hoặc Nấm Nạm Ngọc thông qua việc tìm kiếm Vật Thể Kỳ Lạ và đưa cho Nữ Hoàng để có được tất cả các vật phẩm trong phòng trưng bày.

Hoặc giết Nữ Hoàng ngay sau đó.

Blueprint Thư viện ảnh Sửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.