FANDOM


That looks out-of-place.

–Maxwell

Vùng Khảm là một Quần Xã xuất hiện với số lượng nhất định trong mỗi thể giới (mặc dù diện tích của chúng thường lớn), và thường kèm theo nhiều mảnh quần xả khác ở trong nó. Đặc trưng của Vùng Khảm là sự xuất hiện của các hồ (các hố nhỏ của Biển), giống như các cạnh của hòn đảo, thường dưới dạng hình tròn hoặc các dạng đa giác khác.

ĐáĐá Lửa hay xuất hiện tự nhiên ở đây. Vùng Khảm cũng là nơi duy nhất có Nghĩa ĐịaĐường Đá Cuội, cùng với Bộ Vá Đồ Khoai Tây Kim Loại.

Vùng Khảm cũng là chỗ dựng trại lý tưởng, nếu xung quanh không có các quái không mong muốn tới từ các quần xã khác, như Bò Lai hay Chân Cao, do bên trong vùng khảm có kèm theo các mảnh quần xã khác.

Đất chủ yếu ở đây là Đất Rừng cùng với mảnh nhỏ Đất Đầm Lầy, Đất Đá, Đất Thảo Nguyên, và đất trống.

Blueprint Thư viện ẢnhSửa đổi

Quần Xã
Mặt Đất Bàn CờĐồng CỏNghĩa ĐịaRừngĐầm LầyVùng KhảmBiểnXứ ĐáThảo Nguyên — (Sa MạcRừng Lá RụngReign of Giants icon)(Bãi BiểnVịnh San HôRừng Nhiệt ĐớiBãi MácmaRừng Ngập MặnBãi CỏBiểnĐầm Thủy TriềuMiệng Núi Lửa Shipwrecked icon) (Chiến TrườngVùng Canh TácRừng Mưa Nhiệt Đới SâuRừng Nhiệt Đới ĐộcAo SenThành Phố LợnVùng Sơn MàuĐỉnh NúiRừng Mưa Nhiệt ĐớiVùng Ngoại ÔĐồng Bằng Hoang Hamlet icon) (Rừng Nguyệt QuangMỏ Mặt TrăngBờ Biển Đá Don't Starve Together icon)
Hang Động Rừng Nấm CâyĐồng Bằng ĐáMăng ĐáRừng NgầmĐầm Hang Động
Tàn Tích Vực ThẳmMê CungQuân KhuThánh ĐịaThôn BảnVùng HoangTâm Nhĩ
Liên Quan Bản ĐồCầuĐường (Lối Mòn) • ĐấtVực Thẳm
(Nội Thất Hamlet icon) (Đảo Mặt Trăng Don't Starve Together icon)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.