FANDOM


Một cái vây nhớt.

–Wilson

Vây Cá Mập là một nguồn Lương Thực trong bản mở rộng Shipwrecked. Rơi ra bởi Chó Săn Biển và có thể nhặt được khi trao đổi với Yaarctopus nhưng rất hiếm gặp. Vây Cá Mập không thể nấu chín nhưng có thể làm nguyên liệu công thức nấu ăn trong Nồi Hầm, có giá trị 0.5 đối với Phẩm Thịt và 1 đối với Phẩm Cá. Những Mob khác sẽ không ăn Vây Cá Mập và cũng không thể cho Lợn Hoang ăn cũng như không thể trao đổi với Yaarctopus.

Icon Tools UsageSửa đổi

Inventory slot backgroundShark Fin

×1

Inventory slot background Vine

×2

Inventory slot backgroundCoconut

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundSleek Hat

×1

Inventory slot backgroundShark Fin

×1

Inventory slot background Filler

×1

Crock PotInventory slot backgroundShark Fin Soup

×1

Phụ Gia mà có thể tạo ra những món khác (Surf 'n' Turf, Tiệc Tôm Hùm, Súp Tôm Hùm, Súp) tùy thuộc vào sự ưu tiên của món đó.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.