FANDOM


Tôi không ăn nó được, nhưng nó chắc chắn sẽ lấp lánh.

–Wilson

Vàng Thỏi là khoáng sản có được khi khai thác Đá Tảng có vân vàng ở cạnh, từ việc khai thác Thạch Nhũ trong Hang Động hoặc từ Vua Lợn khi trao đổi thức ăn hoặc Vật Dụng Đào Mộ. Có thể nằm rải rác ở Nghĩa Địa hoặc ở Xứ Đá. Có thể rơi từ trên trần xuống lúc Động Đất trong Hang Động.

Dùng làm nguyên liệu tạo đồ như Rìu Vàng và Máy Khoa Học. Như hầu hết các khoáng sản khác, Vàng là thức ăn cho Sên Rùa và Snurtle. Chúng sẽ tấn công người chơi đang cầm Vàng nếu xung quanh không còn loại khoáng sản nào khác.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot background Log

×4

Inventory slot backgroundRocks

×4

Interface arrow rightInventory slot backgroundScience Machine

×1

Inventory slot backgroundGold Nugget

×4

Inventory slot background Pig Skin

×4

Inventory slot backgroundBeefalo Wool

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundSaddle

×1

Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot background Walrus Tusk

×1

Inventory slot backgroundSteel Wool

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundBrush

×1

Inventory slot backgroundGold Nugget

×3

Inventory slot background Cut Stone

×1

Science MachineInventory slot backgroundLightning Rod

×1

Inventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot background Papyrus

×1

Science MachineInventory slot backgroundCompass

×1

Inventory slot backgroundBoards

×2

Inventory slot background Gold Nugget

×2

Science MachineInventory slot backgroundThermal Measurer

×1

Inventory slot backgroundBoards

×2

Inventory slot background Gold Nugget

×2

Inventory slot backgroundRope

×2

Science MachineInventory slot backgroundRainometer

×1

Inventory slot backgroundBoards

×4

Inventory slot background Cut Stone

×2

Inventory slot backgroundGold Nugget

×6

Science MachineInventory slot backgroundAlchemy Engine

×1

Inventory slot backgroundStraw Hat

×1

Inventory slot background Gold Nugget

×1

Inventory slot backgroundFireflies

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundMiner Hat

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×4

Inventory slot background Gold Nugget

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundLuxury Axe

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×4

Inventory slot background Gold Nugget

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundOpulent Pickaxe

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×4

Inventory slot background Gold Nugget

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundRegal Shovel

×1

Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot background Cut Stone

×1

Science MachineInventory slot backgroundElectrical Doodad

×1

Wagstaff Portrait
Inventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot background Pig Skin

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundSpectoggles

×1

Wagstaff Portrait
Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot background Walrus Tusk

×1

Inventory slot backgroundTwigs

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundWalking Cane

×1

Inventory slot backgroundPapyrus

×2

Inventory slot background Gold Nugget

×6

Inventory slot backgroundSeeds

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundBirdcage

×1

Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot background Gears

×1

Inventory slot backgroundBoards

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundIce Box

×1

Inventory slot backgroundGold Nugget

×3

Inventory slot background Blue Gem

×1

PrestihatitatorInventory slot backgroundChilled Amulet

×1

Inventory slot backgroundGold Nugget

×8

Inventory slot background Nightmare Fuel

×2

Inventory slot backgroundRed Gem

×1

PrestihatitatorInventory slot backgroundNight Light

×1

Inventory slot backgroundGold Nugget

×3

Inventory slot background Nightmare Fuel

×2

Inventory slot backgroundRed Gem

×1

PrestihatitatorInventory slot backgroundLife Giving Amulet

×1

Inventory slot backgroundGold Nugget

×6

Inventory slot background Nightmare Fuel

×4

Inventory slot backgroundPurple Gem

×2

Shadow ManipulatorInventory slot backgroundNightmare Amulet

×1

Inventory slot backgroundNightmare Fuel

×4

Inventory slot background Living Log

×4

Inventory slot backgroundGold Nugget

×8

Shadow ManipulatorInventory slot backgroundTelelocator Focus

×1

Inventory slot backgroundGold Nugget

×10

Inventory slot background Cut Stone

×1

Inventory slot backgroundGears

×6

Alchemy EngineInventory slot backgroundAccomploshrine

×1

chỉ có trong bản PS4
Inventory slot backgroundGold Nugget

×4

Inventory slot background Cut Stone

×1

Science MachineInventory slot backgroundLightning Rod

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot background Cut Stone

×1

Science MachineInventory slot backgroundElectrical Doodad

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot background Gears

×1

Inventory slot backgroundCut Stone

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundIce Box

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundScales

×1

Inventory slot background Boards

×4

Inventory slot backgroundGold Nugget

×10

Alchemy EngineInventory slot backgroundScaled Chest

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot background Rocks

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundBattle Helm

×1

Reign of Giants icon Wigfrid portrait
Inventory slot backgroundTwigs

×2

Inventory slot background Flint

×2

Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundBattle Spear

×1

Reign of Giants icon Wigfrid portrait
Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot background Twigs

×4

Alchemy EngineInventory slot backgroundLuxury Machete

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot background Electrical Doodad

×1

Inventory slot backgroundTurbine Blades

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundIron Wind

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot background Empty Bottle

×1

Inventory slot backgroundPig Skin

×1

Science MachineInventory slot backgroundSpyglass

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot background Spyglass

×1

Inventory slot backgroundEye of the Tiger Shark

×1

Science MachineInventory slot backgroundSuper Spyglass

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot background Twigs

×1

Inventory slot backgroundDead Swordfish

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundCutlass Supreme

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot background Hound's Tooth

×5

Alchemy EngineInventory slot backgroundShark Tooth Crown

×1

Shipwrecked icon
Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot background Thunder Feather

×1

Inventory slot backgroundCork

×3

Alchemy EngineInventory slot backgroundThunderhat

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot background Cut Stone

×4

Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Key to the CityInventory slot backgroundSwinesbury Mineral Exchange

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundGold Nugget

×4

Inventory slot background Cut Stone

×4

Inventory slot backgroundPig Skin

×4

Key to the CityInventory slot backgroundMy City Hall

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot background Cut Stone

×1

Inventory slot backgroundLog

×1

Science MachineInventory slot backgroundPocket Scale

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot background Flint

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundCompass

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot background Cut Reeds

×2

Inventory slot backgroundSaffron Feather

×1

Science MachineInventory slot backgroundElectric Dart

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot background Rope

×1

Inventory slot backgroundPetals

×3

Interface arrow rightInventory slot backgroundWillow's Lighter

×1

Don't Starve Together iconWillow Portrait
Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot background Charcoal

×6

Inventory slot backgroundTwigs

×6

Interface arrow rightInventory slot backgroundPortable Crock Pot

×1

Don't Starve Together iconWarly Portrait
Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot background Electrical Doodad

×2

Inventory slot backgroundTwigs

×4

Interface arrow rightInventory slot backgroundPortable Grinding Mill

×1

Don't Starve Together iconWarly Portrait
Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot background Cut Stone

×3

Inventory slot backgroundTwigs

×6

Interface arrow rightInventory slot backgroundPortable Seasoning Station

×1

Don't Starve Together iconWarly Portrait
Inventory slot backgroundGold Nugget

×2

Inventory slot background Trusty Tape

×1

Inventory slot backgroundFireflies

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundWinona's Spotlight

×1

Don't Starve Together iconWinona Portrait
Inventory slot backgroundGold Nugget

×8

Inventory slot background Boards

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundGobbler Shrine

×1

Don't Starve Together iconChỉ trong sự kiện Năm Gà Tây
Inventory slot backgroundBoards

×2

Inventory slot background Gold Nugget

×8

Interface arrow rightInventory slot backgroundVarg Shrine

×1

Don't Starve Together iconChỉ trong sự kiện Năm Chó Sói
Inventory slot backgroundGold Nugget

×8

Inventory slot background Boards

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundPig Shrine

×1

Don't Starve Together iconChỉ trong sự kiện Năm Vua Lợn
Inventory slot backgroundGold Nugget

×1

Inventory slot background Frog Legs

×1

Inventory slot backgroundSanity Decrease

×10

Mad Scientist LabInventory slot backgroundPhobic Experiment

×1

Don't Starve Together iconChỉ trong sự kiện Đêm Thiêng Liêng

Placeholder Bên lềSửa đổi

Gold Nugget Thư viện ẢnhSửa đổi

Đồ rớt từ Mob
Vật Phẩm TroLông XanhCánh Dơi Tử XàTóc RâuSừng Bò LaiTiêu ThổiNgọc LamLông Đuôi ThỏCánh BướmThanLông ĐỏCầu Mắt DeerclopsThịt ĐùiCủ TươiĐá LửaĐùi ẾchBánh RăngSừng Quản ThầnQuả Phát SángMật OngNanh Chó SănLông TímTúi KrampusTrái ĐènGỗ SốngNhân SâmThịtThịt QuáiThịt NhỏTúi MuỗiNhiên Liệu Ác MộngRương Văn HoaDa LợnNgọc TímNgọc ĐỏĐáNhớt Sên RùaDa Con MútTrứng NhệnHạch NhệnVỏ BểMũ Vỏ ỐcGiáp Vỏ SênMũ NhệnNọcMũ bêrê Ê-cốtChày Gai Xúc TuaĐốm Xúc TuaMảnh ThuleciteNgà Hải MãReign of Giants icon Đuôi MèoLông MăngSữa ĐiệnDịch GlommerCánh GlommerVảyLông DàySừng Vôn DươngHộp Sọ của WebberDẻ BulôDon't Starve Together icon Nhúm LôngTrứng Trùng NhamĐờmLen Thép
Gián Tiếp OngOng Sát ThủLông Bò LaiBướmQuạĐom ĐómVàng ThỏiPhân DơiPhânChim Lông ĐỏHạt GiốngChim TuyếtThỏMuỗiTrứngTrứng Chân CaoReign of Giants icon Chũi Trùng


Vật thể thế giới tự nhiên
Thực Vật Thường XanhThường Xanh SầnCây GaiBụi DâuCà RốtCây Chuối HangĐịa Y HangHoa (Hoa QuỷDương Xỉ) • CỏHoa ĐènCủ ThịtNhân SâmNấm RơmNấm CâyThực Vật Ven AoSậyCành ConBụi GaiCây Toàn ThườngReign of Giants icon Cây Dẻ BulôXương RồngCây Cỏ Lăn
Mob và Nơi Sống Tổ OngTổ Ong Sát ThủGò Chó SănAoNhà LợnVua LợnĐuốc LợnChòi ThỏNhà Xiêu VẹoGò Sên RùaHang NhệnThạch NhệnKén Khỉ HangỔ Chân CaoTrại Hải MãHố Giun (Hố Giun Bệnh) • Hang ThỏReign of Giants icon Hang ChuộtGốc Rỗng
Vô Tri Đài Giả Khoa Cổ ĐạiTượng CổĐá BazanBản ThảoĐá TảngMáy HátMộ (Bia Mộ) • Tượng Đàn HạcBụi Đất Khả NghiCột Cẩm ThạchCây Cẩm ThạchCổng MaxwellTượng MaxwellĐèn MaxwellĐầu Người CáĐèn Ác MộngKhóa Ác MộngNgai Ác MộngTháp ĐáRương Văn HoaĐầu LợnCột TrụThánh TíchHốHài CốtXươngThạch NhũĐá Xúc GiácTường ThuleciteReign of Giants icon Đá Băng NhỏTượng Glommer
Đồ Đồ HộpĐồ Tay QuâyĐồ Khoai Tây Kim LoạiĐồ VòngĐồ GỗMắt Xương
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.