Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Wilson Portrait.png
I can't eat it, but it sure is shiny.

Wilson

Vàng Thỏi (Gold Nugget)khoáng sản có được khi khai thác Đá Tảng có vân vàng ở cạnh, từ việc khai thác Thạch Nhũ trong Hang Động hoặc từ Vua Lợn khi trao đổi thức ăn hoặc Vật Dụng Đào Mộ. Có thể nằm rải rác ở Nghĩa Địa hoặc ở Xứ Đá. Có thể rơi từ trên trần xuống lúc Động Đất trong Hang Động.

Dùng làm nguyên liệu tạo đồ như Rìu Vàng và Máy Khoa Học. Như hầu hết các khoáng sản khác, Vàng là thức ăn cho Sên Rùa và Snurtle. Chúng sẽ tấn công người chơi đang cầm Vàng nếu xung quanh không còn loại khoáng sản nào khác.

Icon Tools.png Sử dụng

Gold Nugget.png
Log.png

×4

Rocks.png

×4

Interface arrow right.png
Science Machine.png
Gold Nugget.png

×4

Pig Skin.png

×4

Beefalo Wool.png

×4

Alchemy Engine.png
Saddle.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Walrus Tusk.png
Steel Wool.png
Alchemy Engine.png
Brush.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Cut Stone.png
Science Machine.png
Lightning Rod.png
Gold Nugget.png
Papyrus.png
Science Machine.png
Compass.png
Boards.png
Boards.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Science Machine.png
Thermal Measurer.png
Boards.png
Boards.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Rope.png
Rope.png
Science Machine.png
Rainometer.png
Boards.png

×4

Cut Stone.png
Cut Stone.png
Gold Nugget.png

×6

Science Machine.png
Alchemy Engine.png
Straw Hat.png
Gold Nugget.png
Fireflies.png
Alchemy Engine.png
Miner Hat.png
Twigs.png

×4

Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Alchemy Engine.png
Luxury Axe.png
Twigs.png

×4

Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Alchemy Engine.png
Opulent Pickaxe.png
Twigs.png

×4

Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Alchemy Engine.png
Regal Shovel.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Cut Stone.png
Science Machine.png
Electrical Doodad.png
Wagstaff Portrait.png
Gold Nugget.png
Pig Skin.png
Interface arrow right.png
Spectoggles.png
Wagstaff Portrait.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Walrus Tusk.png
Twigs.png

×4

Alchemy Engine.png
Walking Cane.png
Papyrus.png
Papyrus.png
Gold Nugget.png

×6

Seeds.png
Seeds.png
Alchemy Engine.png
Birdcage.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Gears.png
Boards.png
Alchemy Engine.png
Ice Box.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Blue Gem.png
Prestihatitator.png
Chilled Amulet.png
Gold Nugget.png

×8

Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Red Gem.png
Prestihatitator.png
Night Light.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Red Gem.png
Prestihatitator.png
Life Giving Amulet.png
Gold Nugget.png

×6

Nightmare Fuel.png

×4

Purple Gem.png
Purple Gem.png
Shadow Manipulator.png
Nightmare Amulet.png
Nightmare Fuel.png

×4

Living Log.png

×4

Gold Nugget.png

×8

Shadow Manipulator.png
Telelocator Focus.png
Gold Nugget.png

×10

Cut Stone.png
Gears.png

×6

Alchemy Engine.png
Accomploshrine.png
chỉ có trong bản PS4
Gold Nugget.png

×4

Cut Stone.png
Science Machine.png
Lightning Rod.png
Reign of Giants icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Cut Stone.png
Science Machine.png
Electrical Doodad.png
Reign of Giants icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Gears.png
Cut Stone.png
Alchemy Engine.png
Ice Box.png
Reign of Giants icon.png
Scales.png
Boards.png

×4

Gold Nugget.png

×10

Alchemy Engine.png
Scaled Chest.png
Reign of Giants icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Rocks.png
Rocks.png
Interface arrow right.png
Battle Helm.png
Reign of Giants icon.png Wigfrid portrait.png
Twigs.png
Twigs.png
Flint.png
Flint.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Interface arrow right.png
Battle Spear.png
Reign of Giants icon.png Wigfrid portrait.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Twigs.png

×4

Alchemy Engine.png
Luxury Machete.png
Shipwrecked icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Electrical Doodad.png
Turbine Blades.png
Alchemy Engine.png
Iron Wind.png
Shipwrecked icon.png
Gold Nugget.png
Empty Bottle.png
Pig Skin.png
Science Machine.png
Spyglass.png
Shipwrecked icon.png
Gold Nugget.png
Spyglass.png
Eye of the Tiger Shark.png
Science Machine.png
Super Spyglass.png
Shipwrecked icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Twigs.png
Dead Swordfish.png
Alchemy Engine.png
Cutlass Supreme.png
Shipwrecked icon.png
Gold Nugget.png
Hound's Tooth.png

×5

Alchemy Engine.png
Shark Tooth Crown.png
Shipwrecked icon.png
Gold Nugget.png
Pig Mayor.png
Oinc.png

×5

Hamlet icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Thunder Feather.png
Cork.png
Cork.png
Cork.png
Alchemy Engine.png
Thunderhat.png
Hamlet icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Cut Stone.png

×4

Pig Skin.png

×4

Key to the City.png
Swinesbury Mineral Exchange.png
Hamlet icon.png
Gold Nugget.png

×4

Cut Stone.png

×4

Pig Skin.png

×4

Key to the City.png
My City Hall.png
Hamlet icon.png
Gold Nugget.png
Cut Stone.png
Log.png
Science Machine.png
Pocket Scale.png
Don't Starve Together icon.png
Gold Nugget.png
Flint.png
Interface arrow right.png
Compass.png
Don't Starve Together icon.png
Gold Nugget.png
Cut Reeds.png
Cut Reeds.png
Saffron Feather.png
Science Machine.png
Electric Dart.png
Don't Starve Together icon.png
Gold Nugget.png
Pig Skin.png
Blueprint (rare).png
Fashion Goggles.png
Don't Starve Together icon.png
Gold Nugget.png
Rope.png
Petals.png
Petals.png
Petals.png
Interface arrow right.png
Willow's Lighter.png
Don't Starve Together icon.pngWillow Portrait.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Charcoal.png

×6

Twigs.png

×6

Interface arrow right.png
Portable Crock Pot.png
Don't Starve Together icon.pngWarly Portrait.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Twigs.png

×4

Interface arrow right.png
Portable Grinding Mill.png
Don't Starve Together icon.pngWarly Portrait.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Twigs.png

×6

Interface arrow right.png
Portable Seasoning Station.png
Don't Starve Together icon.pngWarly Portrait.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Trusty Tape.png
Fireflies.png
Interface arrow right.png
Winona's Spotlight.png
Don't Starve Together icon.pngWinona Portrait.png
Gold Nugget.png
Science Machine.png
Gold Rounds.png

×10

Don't Starve Together icon.pngWalter Portrait.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Twigs.png

×4

Alchemy Engine.png
Splendid Garden Hoe.png
DST icon.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Gold Nugget.png
Flint.png
Science Machine.png
Beefalo Bell.png
Don't Starve Together icon.png
Gold Nugget.png

×8

Boards.png
Boards.png
Interface arrow right.png
Gobbler Shrine.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Gà Tây
Boards.png
Boards.png
Gold Nugget.png

×8

Interface arrow right.png
Varg Shrine.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Chó Sói
Gold Nugget.png

×8

Boards.png
Boards.png
Interface arrow right.png
Pig Shrine.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Vua Lợn
Gold Nugget.png

×8

Boards.png
Boards.png
Interface arrow right.png
Carrat Shrine.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Cà Ruột
Gold Nugget.png

×4

Carrat Shrine.png
Carrat Item.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Cà Ruột
Gold Nugget.png
Carrat Shrine.png
Starting Point Kit.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Cà Ruột
Gold Nugget.png
Carrat Shrine.png
Finish Line Kit.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Năm Cà Ruột
Gold Nugget.png
Frog Legs.png
Sanity Decrease.png

×10

Mad Scientist Lab.png
Phobic Experiment.png
Don't Starve Together icon.pngChỉ trong sự kiện Đêm Thiêng Liêng

Placeholder.png Bên lề

Gold Nugget.png Thư viện Ảnh

Vật DụngKiến Trúc rơi từ Mob
Vật dung ăn được Cánh Dơi Tử XàCánh BướmCầu Mắt DeerclopsThịt ĐùiĐùi ẾchSừng Quản ThầnQuả Phát SángMật OngThịt LáTrái ĐènNhân SâmThịtThịt QuáiThịt NhỏĐờm
(Sữa ĐiệnDịch Glommer Reign of Giants icon.png) (Chuối HangMỡ Cá VoiCá Nhám Chó ChếtSứa ChếtSứa Cầu Vồng ChếtCá Kiếm ChếtTôm Hùm ChếtTim Bồ Câu RồngMắt Cá Mập HổThịt Cá NhỏCá SốngCá Nhiệt ĐớiVây Cá Mập Shipwrecked icon.png) (Dừa Shipwrecked icon.pngHamlet icon.png) (Thân Hoa Săn MồiMật HoaĐùi Ếch Phóng Độc Hamlet icon.png) (Hạt Cà RốtThanh LongNước ĐáCánh Bướm ĐêmSữa Ong ChúaMũi Chuột Trụi Don't Starve Together icon.png)
Tài nguyên Chế Tạo TroLông Đen NhánhLông Đỏ ThẫmLông Xanh TrongTóc RâuSừng Bò LaiLông Bò LaiNgọc LamLông Đuôi ThỏThanĐá LửaBánh RăngNanh Chó SănGỗ SốngTúi MuỗiNhiên Liệu Ác MộngDa LợnNgọc TímNgọc ĐỏĐáNhớt Sên RùaDa Con MútHạch NhệnLen ThépNọcĐốm Xúc TuaMảnh ThuleciteNgà Hải Mã
(Đuôi MèoLông MăngCánh GlommerVảyLông DàySừng Vôn Dương Reign of Giants icon.png) (Vây Lưng Cá HeoLông DoydoyĐồng VàngChai RỗngSừngDấu Ma ThuậtĐá Vỏ ChaiMỏ QuackenMang Cá MậpQuạt Tuabin Shipwrecked icon.png) (Da RắnHạch Độc Shipwrecked icon.pngHamlet icon.png) (Vỏ CứngVụn Vải Bóng ĐêmSừng Hà MãSắt Nhiễm TừQuặng SắtLông Công CắtLông Nhím Mỏ VịtDa Lợn?Hộp Sọ PugaliskLông Gà LôiDây ThừngCành LeoVẩy Bọ Vòi Voi Hamlet icon.png) (Vỏ Cá Xì GàCỏ CắtĐá Sa MạcNhúm LôngBánh MậtLông MalbatrossHoa TangLông Hoàng YếnDa Cóc Don't Starve Together icon.png)
Chiến lợi phẩm Tiêu ThổiBản ThảoCủ TươiTúi KrampusRương Văn HoaTrứng NhệnMũ Vỏ ỐcGiáp Vỏ SênMũ NhệnMũ bêrê Ê-cốtChày Gai Xúc Tua
(Hộp Sọ của Webber Reign of Giants icon.png) (Túi Chiến PhẩmRương của Sâu ThẳmTầm MắtLao MócChìa Khóa XươngChìa Khóa SắtChìa Khóa VàngVương Miện Xỉn MàuTúi Muỗi Vàng Shipwrecked icon.png) (Dầu Rắn Shipwrecked icon.pngHamlet icon.png) (Bản Đồ Thổ PhỉKíchXương ĐáVương Miện Hoàng GiaXương RắnCá ThốiMũ Thổ PhỉĐuốc Hamlet icon.png) (Mũ Ong ChúaMũ XươngGiáp XươngTrùng Nham Chết CóngGạc HươuNhung HươuMảnh Hóa ThạchSừng Cá VoiTrứng Trùng NhamMỏ MalbatrossHoa HồngTâm Nhĩ Hắc ÁmLư Hương Bóng TốiBản Phác Don't Starve Together icon.png)
Gián tiếp OngLông Bò LaiBướmQuạĐom ĐómPhân DơiPhânChim Lông ĐỏHạt GiốngChim TuyếtThỏMuỗi
(Dịch Glommer Reign of Giants icon.png) (Chũi Trùng Reign of Giants icon.pngHamlet icon.png) (Bã Bọc Dịch MậtSinh Phát QuangChim CốcCua ThỏSứaVẹt Hải TặcSứa Cầu VồngTrứng CáHải ÂuChim Tu-căngTôm Hùm Biển Shipwrecked icon.png) (VẹtChim Tu-căng Shipwrecked icon.pngHamlet icon.png) (Vàng ThỏiBọ Phát QuangChim Bói CáVẹt (Xanh lam)Bồ CâuSóc ThỏSóc Thỏ Cam Hamlet icon.png) (Chim Hoàng YếnCỏ CắtHải Âu Cổ Rụt Don't Starve Together icon.png)


Vật thể thế giới tự nhiên
Thực Vật Thường XanhThường Xanh SầnCây GaiBụi DâuCà RốtCây Chuối HangĐịa Y HangHoa (Hoa QuỷDương Xỉ) • CỏHoa ĐènCủ ThịtNhân SâmNấm RơmNấm CâyThực Vật Ven AoSậyCành ConBụi GaiCây Toàn ThườngReign of Giants Cây Dẻ BulôXương RồngCây Cỏ Lăn
Mob và Nơi Sống Tổ OngTổ Ong Sát ThủGò Chó SănAoNhà LợnVua LợnĐuốc LợnChòi ThỏNhà Xiêu VẹoGò Sên RùaHang NhệnThạch NhệnKén Khỉ HangỔ Chân CaoTrại Hải MãHố Giun (Hố Giun Bệnh) • Hang ThỏReign of Giants Hang ChuộtGốc Rỗng
Vô Tri Đài Giả Khoa Cổ ĐạiTượng CổĐá BazanBản ThảoĐá TảngMáy HátMộ (Bia Mộ) • Tượng Đàn HạcBụi Đất Khả NghiCột Cẩm ThạchCây Cẩm ThạchCổng MaxwellTượng MaxwellĐèn MaxwellĐầu Người CáĐèn Ác MộngKhóa Ác MộngNgai Ác MộngTháp ĐáRương Văn HoaĐầu LợnCột TrụThánh TíchHốHài CốtXươngThạch NhũĐá Xúc GiácTường ThuleciteReign of Giants Đá Băng NhỏTượng Glommer
Đồ Đồ HộpĐồ Tay QuâyĐồ Khoai Tây Kim LoạiĐồ VòngĐồ GỗMắt Xương
Advertisement