Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki


Có thể tôi sẽ lừa được kẻ thù với cái này?

–Wilson

Tre là một tài nguyên tái sinh mà có thể lấy bằng cách chặt gãy Cụm Tre bằng Rựa trong DLC Shipwrecked. Nó cũng có thể kiếm bằng cách đập Nhà Lợn Roan hoặc Đầu Lợn Roan bằng Búa.

Tre được sử dụng trong nhiều công thức Hàng Hải và cũng có thể tinh chế thành Vải.

Hamlet icon.png Hamlet

Tre cũng xuất hiện trong Hamlet DLC có thể mua chúng với giá 3 OincCửa Hàng Đồ Lạ trong Thành Phố Lợn. Ngoài ra, nó là nguyên liệu để chế tạo Mặt Nạ Phòng Độc.

Icon Tools.png Sử dụng

Bamboo.png

×4

Vine.png
Vine.png
Vine.png
Interface arrow right.png
Raft.png
Bamboo.png
Bamboo.png
Bamboo.png
Science Machine.png
Cloth.png
Rope.png
Rope.png
Rope.png
Bamboo.png
Bamboo.png
Science Machine.png
Trawl Net.png
Bamboo.png
Bamboo.png
Vine.png
Seaweed.png
Science Machine.png
Mussel Stick.png
Bamboo.png
Bamboo.png
Bamboo.png
Jellyfish.png
Science Machine.png
Spear Gun.png
Bioluminescence.png
Bioluminescence.png
Empty Bottle.png
Bamboo.png

×4

Science Machine.png
Buoy.png
Bamboo.png
Bamboo.png
Vine.png
Vine.png
Palm Leaf.png

×4

Science Machine.png
Thatch Sail.png
Bamboo.png
Bamboo.png
Rope.png
Rope.png
Doydoy Feather.png

×4

Science Machine.png
Feather Lite Sail.png
Cloth.png
Cloth.png
Bamboo.png
Bamboo.png
Rope.png
Rope.png
Alchemy Engine.png
Cloth Sail.png
Bamboo.png

×4

Rope.png

×4

Quacken Beak.png
Alchemy Engine.png
Quackering Ram.png
Bamboo.png

×4

Limestone.png

×4

Coconut.png
Coconut.png
Interface arrow right.png
Tar Extractor.png
Bamboo.png
Bamboo.png
Vine.png
Seaweed.png
Science Machine.png
Mussel Stick.png
Palm Leaf.png

×4

Bamboo.png

×4

Rope.png
Rope.png
Rope.png
Alchemy Engine.png
Palm Leaf Hut.png
Palm Leaf.png

×5

Bamboo.png

×8

Pig Skin.png

×4

Alchemy Engine.png
Wildbore House.png
Thermal Stone.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Bamboo.png

×5

Alchemy Engine.png
Ice Maker 3000.png
Peagawk Plume.png

×4

Cloth.png
Pig Skin.png
Alchemy Engine.png
Gas Mask.png
Hamlet icon.png
Advertisement