FANDOM


Dưới đây là danh sách trang phục của Woodie cùng với hình ảnh minh họa. Click vào mỗi ảnh để phóng lớn.Đồ MặcSửa đổi

Mũ Sừng BòSửa đổi

Beefalo Hat Woodie

Thắt Lưng Tuyệt Thực Sửa đổi

Belt of Hunger Woodie

Vest Mát MẻSửa đổi

Breezy Vest Woodie

Reign of Giants iconMũ Da MèoSửa đổi

Cat Cap Woodie

Vest Bảnh BaoSửa đổi

Dapper Vest Woodie

Reign of Giants iconÔ MắtSửa đổi

Eyebrella Woodie

Mũ Lông ChimSửa đổi

Feather Hat Woodie

Reign of Giants iconSơ Mi HoaSửa đổi

Floral Shirt Woodie

Vòng HoaSửa đổi

Garland Woodie

Reign of Giants iconVest Gấu Ngủ ĐôngSửa đổi

Hibearnation Vest Woodie

Vest PhùngSửa đổi

Puffy Vest Woodie

Chụp Tai Lông ThỏSửa đổi

Rabbit Earmuff Woodie

Reign of Giants iconÁo MưaSửa đổi

Rain Coat Woodie

Reign of Giants iconMũ MưaSửa đổi

Rain Hat Woodie

Nón RơmSửa đổi

Straw Hat Woodie

Reign of Giants iconVest Mát Mùa HèSửa đổi

Summer Frest Woodie

Tam o' ShanterSửa đổi

Tam o' Shanter Woodie

Nón Chóp CaoSửa đổi

Top Hat Woodie

Mũ Mùa ĐôngSửa đổi

Winter Hat Woodie

Ba LôSửa đổi

Ba LôSửa đổi

Backpack Woodie

Reign of Giants iconTúi Cách Nhiệt Sửa đổi

Insulated Pack Woodie

Túi KrampusSửa đổi

Krampus Sack Woodie

Túi Da LợnSửa đổi

Piggyback Woodie

Bùa Sửa đổi

Bùa LạnhSửa đổi

Chilled Amulet Woodie

Bùa Kết CấuSửa đổi

Construction Amulet Woodie

Bùa Phục SinhSửa đổi

Life Giving Amulet Woodie

Bùa Phát QuangSửa đổi

Magiluminescence Woodie

Bùa Ác MộngSửa đổi

Nightmare Amulet Woodie

Bùa Lười BiếngSửa đổi

Lazy Forager Woodie

Đồ Bảo Vệ Sửa đổi

Nón Bầu Dục Sửa đổi

Football Helmet Woodie

Giáp CỏSửa đổi

Grass Suit Woodie

Giáp GỗSửa đổi

Log Suit Woodie

Giáp Cẩm ThạchSửa đổi

Marble Suit Woodie

Giáp Bóng TốiSửa đổi

Night Armour Woodie

Reign of Giants iconGiáp Đánh VảySửa đổi

Scalemail Woodie

Mũ Vỏ Ốc Sửa đổi

Shelmet Woodie

Giáp Vỏ SênSửa đổi

Snurtle Shell Armor Woodie

Vương Miện ThuleciteSửa đổi

Thulecite Crown Woodie

Giáp ThuleciteSửa đổi

Thulecite Suit Woodie

Trang Phục Khác Sửa đổi

Mũ Chăn OngSửa đổi

Beekeeper Hat Woodie

Mũ Bụi CâySửa đổi

Bush Hat Woodie

Reign of Giants iconDưa Thời TrangSửa đổi

Fashion Melon Woodie

Reign of Giants iconKhối Băng Sửa đổi

Ice Cube Woodie

Mũ Thợ MỏSửa đổi

Miner Hat Woodie

Reign of Giants iconKính Chuột ChũiSửa đổi

Moggles Woodie

One-man BandSửa đổi

One-man Band Woodie

SlurperSửa đổi

Slurper Woodie

Mũ NhệnSửa đổi

Spiderhat Woodie

Bộ Trang Phục Sửa đổi

Bộ Cổ ĐạiSửa đổi

Ancient Set Woodie

Bộ GiápSửa đổi

Armored Set Woodie

Bộ Lịch LãmSửa đổi

Dapper Set Woodie

Reign of Giants iconBộ Chống MưaSửa đổi

Rainfall Set Woodie

Bộ VỏSửa đổi

Shell Set Woodie

Bộ SlurperSửa đổi

Slurper Set Woodie

Reign of Giants iconBộ Mùa HèSửa đổi

Summer Set Woodie

Reign of Giants iconBộ Chống NắngSửa đổi

Summer Heavy Set Woodie

Bộ Mùa ĐôngSửa đổi

Winter Set Woodie

Bộ Bão TuyếtSửa đổi

Winter Heavy Set Woodie

Reign of Giants iconBộ Gấu Ngủ ĐôngSửa đổi

Winter Heavy Set 2 Woodie

Nhân Vật  lời thoại ⋅  trang phục
Don't Starve Wilson(lời thoại ⋅  trang phục) • Willow(lời thoại ⋅  trang phục) • Wolfgang(lời thoại ⋅  trang phục) • Wendy(lời thoại ⋅  trang phục) • WX-78(lời thoại ⋅  trang phục) • Wickerbottom(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodie(lời thoại ⋅  trang phục) • Wes(lời thoại ⋅  trang phục) • Maxwell(lời thoại ⋅  trang phục) • Wagstaff(lời thoại ⋅  trang phục)
Reign of Giants Wigfrid(lời thoại ⋅  trang phục) • Webber(lời thoại ⋅  trang phục)
Shipwrecked Walani(lời thoại ⋅  trang phục) • Warly(lời thoại ⋅  trang phục) • Wilbur(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodlegs(lời thoại ⋅  trang phục)
Hamlet Wilba(lời thoại ⋅  trang phục) • Wormwood(lời thoại ⋅  trang phục) • Wheeler(lời thoại ⋅  trang phục)
Don't Starve Together Winona(lời thoại ⋅  trang phục) •  Wortox(lời thoại ⋅  trang phục)Wurt(lời thoại ⋅  trang phục)
Đã xóa Warbucks(lời thoại ⋅  trang phục)
Chưa thực hiện Wilton • Winnie • Wallace • Waverly • Pyro • Watricia 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.