FANDOM


Dưới đây là danh sách trang phục của Wolfgang cùng với hình ảnh minh họa. Click vào mỗi ảnh để phóng lớn.Đồ MặcSửa đổi

Mũ Sừng BòSửa đổi

Beefalo Hat Wolfgang

Thắt Lưng Tuyệt Thực Sửa đổi

Belt of Hunger Wolfgang

Vest Mát Mẻ Sửa đổi

Breezy Vest Wolfgang

Reign of Giants iconMũ Da MèoSửa đổi

Cat Cap Wolfgang

Vest Bảnh Bao Sửa đổi

Dapper Vest Wolfgang

Reign of Giants iconÔ MắtSửa đổi

Eyebrella Wolfgang

Mũ Lông ChimSửa đổi

Feather Hat Wolfgang

Reign of Giants iconSơ Mi HoaSửa đổi

Floral Shirt Wolfgang

Vòng HoaSửa đổi

Garland Wolfgang

Reign of Giants iconVest Gấu Ngủ ĐôngSửa đổi

Hibearnation Vest Wolfgang

Vest PhùngSửa đổi

Puffy Vest Wolfgang

Chụp Tai Lông ThỏSửa đổi

Rabbit Earmuff Wolfgang

Reign of Giants iconÁo MưaSửa đổi

Rain Coat Wolfgang

Reign of Giants iconMũ MưaSửa đổi

Rain Hat Wolfgang

Nón RơmSửa đổi

Straw Hat Wolfgang

Reign of Giants iconVest Mát Mùa HèSửa đổi

Summer Frest Wolfgang

Tam o' ShanterSửa đổi

Tam o' Shanter Wolfgang

Nón Chóp CaoSửa đổi

Top Hat Wolfgang

Mũ Mùa ĐôngSửa đổi

Winter Hat Wolfgang

Ba LôSửa đổi

Ba LôSửa đổi

Backpack Wolfgang

Reign of Giants iconTúi Cách NhiệtSửa đổi

Insulated Pack Wolfgang

Túi KrampusSửa đổi

Krampus Sack Wolfgang

Túi Da LợnSửa đổi

Piggyback Wolfgang

BùaSửa đổi

Bùa LạnhSửa đổi

Chilled Amulet Wolfgang

Bùa Kết CấuSửa đổi

Construction Amulet Wolfgang

Bùa Phục SinhSửa đổi

Life Giving Amulet Wolfgang

Bùa Phát QuangSửa đổi

Magiluminescence Wolfgang

Bùa Ác MộngSửa đổi

Nightmare Amulet Wolfgang

Bùa Lười BiếngSửa đổi

Lazy Forager Wolfgang

Đồ Bảo Vệ Sửa đổi

Nón Bầu Dục Sửa đổi

Football Helmet Wolfgang

Giáp CỏSửa đổi

Grass Suit Wolfgang

Giáp GỗSửa đổi

Log Suit Wolfgang

Giáp Cẩm ThạchSửa đổi

Marble Suit Wolfgang

Giáp Bóng Tối Sửa đổi

Night Armour Wolfgang

Reign of Giants iconGiáp Đánh VảySửa đổi

Scalemail Wolfgang

Mũ Vỏ ỐcSửa đổi

Shelmet Wolfgang

Giáp Vỏ SênSửa đổi

Snurtle Shell Armor Wolfgang

Vương Miện Thulecite Sửa đổi

Thulecite Crown Wolfgang

Giáp ThuleciteSửa đổi

Thulecite Suit Wolfgang

Trang Phục KhácSửa đổi

Mũ Chăn OngSửa đổi

Beekeeper Hat Wolfgang

Mũ Bụi CâySửa đổi

Bush Hat Wolfgang

Reign of Giants iconDưa Thời TrangSửa đổi

Fashion Melon Wolfgang

Reign of Giants iconKhối BăngSửa đổi

Ice Cube Wolfgang

Mũ Thợ MỏSửa đổi

Miner Hat Wolfgang

Reign of Giants iconKính Chuột ChũiSửa đổi

Moggles Wolfgang

One-man BandSửa đổi

One-man Band Wolfgang

SlurperSửa đổi

Slurper Wolfgang

Mũ NhệnSửa đổi

Spiderhat Wolfgang

Bộ Trang PhụcSửa đổi

Bộ Cổ ĐạiSửa đổi

Ancient Set Wolfgang

Bộ GiápSửa đổi

Armored Set Wolfgang

Bộ Lịch LãmSửa đổi

Dapper Set Wolfgang

Reign of Giants iconBộ Chống MưaSửa đổi

Rainfall Set Wolfgang

Bộ VỏSửa đổi

Shell Set Wolfgang

Bộ SlurperSửa đổi

Slurper Set Wolfgang

Reign of Giants iconBộ Mùa HèSửa đổi

Summer Set Wolfgang

Reign of Giants iconBộ Chống NắngSửa đổi

Summer Heavy Set Wolfgang

Bộ Mùa ĐôngSửa đổi

Winter Set Wolfgang

Bộ Bão TuyếtSửa đổi

Winter Heavy Set Wolfgang

Reign of Giants iconBộ Gấu Ngủ ĐôngSửa đổi

Winter Heavy Set 2 Wolfgang

Nhân Vật  lời thoại ⋅  trang phục
Don't Starve Wilson(lời thoại ⋅  trang phục) • Willow(lời thoại ⋅  trang phục) • Wolfgang(lời thoại ⋅  trang phục) • Wendy(lời thoại ⋅  trang phục) • WX-78(lời thoại ⋅  trang phục) • Wickerbottom(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodie(lời thoại ⋅  trang phục) • Wes(lời thoại ⋅  trang phục) • Maxwell(lời thoại ⋅  trang phục) • Wagstaff(lời thoại ⋅  trang phục)
Reign of Giants Wigfrid(lời thoại ⋅  trang phục) • Webber(lời thoại ⋅  trang phục)
Shipwrecked Walani(lời thoại ⋅  trang phục) • Warly(lời thoại ⋅  trang phục) • Wilbur(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodlegs(lời thoại ⋅  trang phục)
Hamlet Wilba(lời thoại ⋅  trang phục) • Wormwood(lời thoại ⋅  trang phục) • Wheeler(lời thoại ⋅  trang phục)
Don't Starve Together Winona(lời thoại ⋅  trang phục) •  Wortox(lời thoại ⋅  trang phục)Wurt(lời thoại ⋅  trang phục)
Đã xóa Warbucks(lời thoại ⋅  trang phục)
Chưa thực hiện Wilton • Winnie • Wallace • Waverly • Pyro • Watricia 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.