FANDOM


Dưới đây là danh sách trang phục của Wilson cùng với hình ảnh minh họa. Click vào mỗi ảnh để phóng lớn.Đồ MặcSửa đổi

Mũ Sừng BòSửa đổi

Beefalo Hat Wilson

Thắt Lưng Tuyệt ThựcSửa đổi

Belt of Hunger Wilson

Vest Mát MẻSửa đổi

Breezy Vest Wilson

Reign of Giants iconMũ Da MèoSửa đổi

Cat Cap Wilson

Vest Bảnh BaoSửa đổi

Dapper Vest Wilson

Reign of Giants iconÔ MắtSửa đổi

Eyebrella Wilson

Mũ Lông ChimSửa đổi

Feather Hat Wilson

Reign of Giants iconSơ Mi HoaSửa đổi

Floral Shirt Wilson

Vòng HoaSửa đổi

Garland Wilson

Reign of Giants iconVest Gấu Ngủ ĐôngSửa đổi

Hibearnation Vest Wilson

Vest PhùngSửa đổi

Puffy Vest Wilson

Chụp Tai Lông ThỏSửa đổi

Rabbit Earmuff Wilson

Reign of Giants iconÁo MưaSửa đổi

Rain Coat Wilson

Reign of Giants iconMũ MưaSửa đổi

Rain Hat Wilson

Nón RơmSửa đổi

Straw Hat Wilson

Reign of Giants iconVest Mát Mùa HèSửa đổi

Summer Frest Wilson

Tam o' ShanterSửa đổi

Tam o' Shanter Wilson

Nón Chóp CaoSửa đổi

Top Hat Wilson

Mũ Mùa ĐôngSửa đổi

Winter Hat Wilson

Ba LôSửa đổi

Ba LôSửa đổi

Backpack Wilson

Reign of Giants iconTúi Cách NhiệtSửa đổi

Insulated Pack Wilson

Túi KrampusSửa đổi

Krampus Sack Wilson

Túi Da LợnSửa đổi

Piggyback Wilson

BùaSửa đổi

Bùa LạnhSửa đổi

Chilled Amulet Wilson

Bùa Kết CấuSửa đổi

Construction Amulet Wilson

Bùa Phục SinhSửa đổi

Life Giving Amulet Wilson

Bùa Phát QuangSửa đổi

Magiluminescence Wilson

Bùa Ác MộngSửa đổi

Nightmare Amulet Wilson

Bùa Lười BiếngSửa đổi

Lazy Forager Wilson

Đồ Bảo VệSửa đổi

Nón Bầu DụcSửa đổi

Football Helmet Wilson

Giáp CỏSửa đổi

Grass Suit Wilson

Giáp GỗSửa đổi

Log Suit Wilson

Giáp Cẩm ThạchSửa đổi

Marble Suit Wilson

Giáp Bóng TốiSửa đổi

Night Armour Wilson

Reign of Giants iconGiáp Đánh VảySửa đổi

Scalemail Wilson

Mũ Vỏ ỐcSửa đổi

Shelmet Wilson

Giáp Vỏ SênSửa đổi

Snurtle Shell Armor Wilson

Vương Miện ThuleciteSửa đổi

Thulecite Crown Wilson

Giáp ThuleciteSửa đổi

Thulecite Suit Wilson

Trang Phục KhácSửa đổi

Mũ Chăn OngSửa đổi

Beekeeper Hat Wilson

Mũ Bụi CâySửa đổi

Bush Hat Wilson

Reign of Giants iconDưa Thời TrangSửa đổi

Fashion Melon Wilson

Reign of Giants iconKhối BăngSửa đổi

Ice Cube Wilson

Mũ Thợ MỏSửa đổi

Miner Hat Wilson

Reign of Giants iconKính Chuột ChũiSửa đổi

Moggles Wilson

One-man BandSửa đổi

One-man Band Wilson

SlurperSửa đổi

Slurper Wilson

Mũ NhệnSửa đổi

Spiderhat Wilson

Bộ Trang PhụcSửa đổi

Bộ Cổ ĐạiSửa đổi

Ancient Set Wilson

Bộ GiápSửa đổi

Armored Set Wilson

Bộ Lịch LãmSửa đổi

Dapper Set Wilson

Reign of Giants iconBộ Chống MưaSửa đổi

Rainfall Set Wilson

Bộ VỏSửa đổi

Shell Set Wilson

Bộ SlurperSửa đổi

Slurper Set Wilson

Reign of Giants iconBộ Mùa HèSửa đổi

Summer Set Wilson

Reign of Giants iconBộ Chống NắngSửa đổi

Summer Heavy Set Wilson

Bộ Mùa ĐôngSửa đổi

Winter Set Wilson

Bộ Bão TuyếtSửa đổi

Winter Heavy Set Wilson

Reign of Giants iconBộ Gấu Ngủ ĐôngSửa đổi

Winter Heavy Set 2 Wilson

Nhân Vật  lời thoại ⋅  trang phục
Don't Starve Wilson(lời thoại ⋅  trang phục) • Willow(lời thoại ⋅  trang phục) • Wolfgang(lời thoại ⋅  trang phục) • Wendy(lời thoại ⋅  trang phục) • WX-78(lời thoại ⋅  trang phục) • Wickerbottom(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodie(lời thoại ⋅  trang phục) • Wes(lời thoại ⋅  trang phục) • Maxwell(lời thoại ⋅  trang phục) • Wagstaff(lời thoại ⋅  trang phục)
Reign of Giants Wigfrid(lời thoại ⋅  trang phục) • Webber(lời thoại ⋅  trang phục)
Shipwrecked Walani(lời thoại ⋅  trang phục) • Warly(lời thoại ⋅  trang phục) • Wilbur(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodlegs(lời thoại ⋅  trang phục)
Hamlet Wilba(lời thoại ⋅  trang phục) • Wormwood(lời thoại ⋅  trang phục) • Wheeler(lời thoại ⋅  trang phục)
Don't Starve Together Winona(lời thoại ⋅  trang phục) •  Wortox(lời thoại ⋅  trang phục)Wurt(lời thoại ⋅  trang phục)
Đã xóa Warbucks(lời thoại ⋅  trang phục)
Chưa thực hiện Wilton • Winnie • Wallace • Waverly • Pyro • Watricia 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.