Dưới đây là danh sách trang phục của Willow cùng với hình ảnh minh họa. Click vào mỗi ảnh để phóng lớn.


Đồ Mặc

Mũ Sừng Bò

Beefalo Hat Willow.png

Thắt Lưng Tuyệt Thực

Belt of Hunger Willow.png

Vest Mát Mẻ

Breezy Vest Willow.png

Reign of Giants icon.pngMũ Da Mèo

Cat Cap Willow.png

Vest Bảnh Bao

Dapper Vest Willow.png

Reign of Giants icon.pngÔ Mắt

Eyebrella Willow.png

Mũ Lông Chim

Feather Hat Willow.png

Reign of Giants icon.pngSơ Mi Hoa

Floral Shirt Willow.png

Vòng Hoa

Garland Willow.png

Reign of Giants icon.pngVest Gấu Ngủ Đông

Hibearnation Vest Willow.png

Vest Phùng

Puffy Vest Willow.png

Chụp Tai Lông Thỏ

Rabbit Earmuff Willow.png

Reign of Giants icon.pngÁo Mưa

Rain Coat Willow.png

Reign of Giants icon.pngMũ Mưa

Rain Hat Willow.png

Nón Rơm

Straw Hat Willow.png

Reign of Giants icon.pngVest Mát Mùa Hè

Summer Frest Willow.png

Tam o' Shanter

Tam o' Shanter Willow.png

Nón Chóp Cao

Top Hat Willow.png

Mũ Mùa Đông

Winter Hat Willow.png

Ba Lô

Ba Lô

Backpack Willow.png

Reign of Giants icon.pngTúi Cách Nhiệt

Insulated Pack Willow.png

Túi Krampus

Krampus Sack Willow.png

Túi Da Lợn

Piggyback Willow.png

Bùa

Bùa Lạnh

Chilled Amulet Willow.png

Bùa Kết Cấu

Construction Amulet Willow.png

Bùa Phục Sinh

Life Giving Amulet Willow.png

Bùa Phát Quang

Magiluminescence Willow.png

Bùa Ác Mộng

Nightmare Amulet Willow.png

Bùa Lười Biếng

Lazy Forager Willow.png

Đồ Bảo Vệ

Nón Bầu Dục

Football Helmet Willow.png

Giáp Cỏ

Grass Suit Willow.png

Giáp Gỗ

Log Suit Willow.png

Giáp Cẩm Thạch

Marble Suit Willow.png

Giáp Bóng Tối

Night Armour Willow.png

Reign of Giants icon.pngGiáp Đánh Vảy

Scalemail Willow.png

Mũ Vỏ Ốc

Shelmet Willow.png

Giáp Vỏ Sên

Snurtle Shell Armor Willow.png

Vương Miện Thulecite

Thulecite Crown Willow.png

Giáp Thulecite

Thulecite Suit Willow.png

Trang Phục Khác

Mũ Chăn Ong

Beekeeper Hat Willow.png

Mũ Bụi Cây

Bush Hat Willow.png

Reign of Giants icon.pngDưa Thời Trang

Fashion Melon Willow.png

Reign of Giants icon.pngKhối Băng

Ice Cube Willow.png

Mũ Thợ Mỏ

Miner Hat Willow.png

Reign of Giants icon.pngKính Chuột Chũi

Moggles Willow.png

One-man Band

One-man Band Willow.png

Slurper

Slurper Willow.png

Mũ Nhện

Spiderhat Willow.png

Bộ Trang Phục

Bộ Cổ Đại

Ancient Set Willow.png

Bộ Giáp

Armored Set Willow.png

Bộ Lịch Lãm

Dapper Set Willow.png

Reign of Giants icon.pngBộ Chống Mưa

Rainfall Set Willow.png

Bộ Vỏ

Shell Set Willow.png

Bộ Slurper

Slurper Set Willow.png

Reign of Giants icon.pngBộ Mùa Hè

Summer Set Willow.png

Reign of Giants icon.pngBộ Chống Nắng

Summer Heavy Set Willow.png

Bộ Mùa Đông

Winter Set Willow.png

Bộ Bão Tuyết

Winter Heavy Set Willow.png

Reign of Giants icon.pngBộ Gấu Ngủ Đông

Winter Heavy Set 2 Willow.png

Nhân Vật  lời thoại ⋅  trang phục
Don't Starve Wilson(lời thoại ⋅  trang phục) • Willow(lời thoại ⋅  trang phục) • Wolfgang(lời thoại ⋅  trang phục) • Wendy(lời thoại ⋅  trang phục) • WX-78(lời thoại ⋅  trang phục) • Wickerbottom(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodie(lời thoại ⋅  trang phục) • Wes(lời thoại ⋅  trang phục) • Maxwell(lời thoại ⋅  trang phục) • Wagstaff(lời thoại ⋅  trang phục)
Reign of Giants Wigfrid(lời thoại ⋅  trang phục) • Webber(lời thoại ⋅  trang phục)
Shipwrecked Walani(lời thoại ⋅  trang phục) • Warly(lời thoại ⋅  trang phục) • Wilbur(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodlegs(lời thoại ⋅  trang phục)
Hamlet Wilba(lời thoại ⋅  trang phục) • Wormwood(lời thoại ⋅  trang phục) • Wheeler(lời thoại ⋅  trang phục)
Don't Starve Together Winona(lời thoại ⋅  trang phục) •  Wortox(lời thoại ⋅  trang phục)Wurt(lời thoại ⋅  trang phục)
Đã xóa Warbucks(lời thoại ⋅  trang phục)
Chưa thực hiện Wilton • Winnie • Wallace • Waverly • Pyro • Watricia 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.