FANDOM


Dưới đây là danh sách trang phục của Wickerbottom cùng với hình ảnh minh họa. Click vào mỗi ảnh để phóng lớn.Đồ MặcSửa đổi

Mũ Sừng Bò Sửa đổi

Beefalo Hat Wickerbottom

Thắt Lưng Tuyệt ThựcSửa đổi

Belt of Hunger Wickerbottom

Vest Mát MẻSửa đổi

Breezy Vest Wickerbottom

Reign of Giants iconMũ Da MèoSửa đổi

Cat Cap Wickerbottom

Vest Bảnh BaoSửa đổi

Dapper Vest Wickerbottom

Reign of Giants iconÔ MắtSửa đổi

Eyebrella Wickerbottom

Mũ Lông ChimSửa đổi

Feather Hat Wickerbottom

Reign of Giants iconSơ Mi HoaSửa đổi

Floral Shirt Wickerbottom

Vòng HoaSửa đổi

Garland Wickerbottom

Reign of Giants iconVest Gấu Ngủ ĐôngSửa đổi

Hibearnation Vest Wickerbottom

Vest Phùng Sửa đổi

Puffy Vest Wickerbottom

Chụp Tai Lông ThỏSửa đổi

Rabbit Earmuff Wickerbottom

Reign of Giants iconÁo MưaSửa đổi

Rain Coat Wickerbottom

Reign of Giants iconMũ MưaSửa đổi

Rain Hat Wickerbottom

Nón RơmSửa đổi

Straw Hat Wickerbottom

Reign of Giants iconVest Mát Mùa HèSửa đổi

Summer Frest Wickerbottom

Tam o' ShanterSửa đổi

Tam o' Shanter Wickerbottom

Nón Chóp CaoSửa đổi

Top Hat Wickerbottom

Mũ Mùa ĐôngSửa đổi

Winter Hat Wickerbottom

Ba LôSửa đổi

Ba LôSửa đổi

Backpack Wickerbottom

Reign of Giants iconTúi Cách NhiệtSửa đổi

Insulated Pack Wickerbottom

Túi KrampusSửa đổi

Krampus Sack Wickerbottom

Túi Da LợnSửa đổi

Piggyback Wickerbottom

BùaSửa đổi

Bùa LạnhSửa đổi

Chilled Amulet Wickerbottom

Bùa Kết CấuSửa đổi

Construction Amulet Wickerbottom

Bùa Phục SinhSửa đổi

Life Giving Amulet Wickerbottom

Bùa Phát QuangSửa đổi

Magiluminescence Wickerbottom

Bùa Ác MộngSửa đổi

Nightmare Amulet Wickerbottom

Bùa Lười BiếngSửa đổi

Lazy Forager Wickerbottom

Đồ Bảo Vệ Sửa đổi

Nón Bầu DụcSửa đổi

Football Helmet Wickerbottom

Giáp CỏSửa đổi

Grass Suit Wickerbottom

Giáp GỗSửa đổi

Log Suit Wickerbottom

Giáp Cẩm ThạchSửa đổi

Marble Suit Wickerbottom

Giáp Bóng TốiSửa đổi

Night Armour Wickerbottom

Reign of Giants iconGiáp Đánh VảySửa đổi

Scalemail Wickerbottom

Mũ Vỏ ỐcSửa đổi

Shelmet Wickerbottom

Giáp Vỏ SênSửa đổi

Snurtle Shell Armor Wickerbottom

Vương Miện ThuleciteSửa đổi

Thulecite Crown Wickerbottom

Giáp ThuleciteSửa đổi

Thulecite Suit Wickerbottom

Trang Phục Khác Sửa đổi

Mũ Chăn OngSửa đổi

Beekeeper Hat Wickerbottom

Mũ Bụi CâySửa đổi

Bush Hat Wickerbottom

Reign of Giants iconDưa Thời TrangSửa đổi

Fashion Melon Wickerbottom

Reign of Giants iconKhối BăngSửa đổi

Ice Cube Wickerbottom

Mũ Thợ MỏSửa đổi

Miner Hat Wickerbottom

Reign of Giants iconKính Chuột ChũiSửa đổi

Moggles Wickerbottom

One-man BandSửa đổi

One-man Band Wickerbottom

SlurperSửa đổi

Slurper Wickerbottom

Mũ NhệnSửa đổi

Spiderhat Wickerbottom

Bộ Trang Phục Sửa đổi

Bộ Cổ Đại Sửa đổi

Ancient Set Wickerbottom

Bộ GiápSửa đổi

Armored Set Wickerbottom

Bộ Lịch LãmSửa đổi

Dapper Set Wickerbottom

Reign of Giants iconBộ Chống MưaSửa đổi

Rainfall Set Wickerbottom

Bộ VỏSửa đổi

Shell Set Wickerbottom

Bộ SlurperSửa đổi

Slurper Set Wickerbottom

Reign of Giants iconBộ Mùa HèSửa đổi

Summer Set Wickerbottom

Reign of Giants iconBộ Chống NắngSửa đổi

Summer Heavy Set Wickerbottom

Bộ Mùa ĐôngSửa đổi

Winter Set Wickerbottom

Bộ Bão TuyếtSửa đổi

Winter Heavy Set Wickerbottom

Reign of Giants iconBộ Gấu Ngủ ĐôngSửa đổi

Winter Heavy Set 2 Wickerbottom

Nhân Vật  lời thoại ⋅  trang phục
Don't Starve Wilson(lời thoại ⋅  trang phục) • Willow(lời thoại ⋅  trang phục) • Wolfgang(lời thoại ⋅  trang phục) • Wendy(lời thoại ⋅  trang phục) • WX-78(lời thoại ⋅  trang phục) • Wickerbottom(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodie(lời thoại ⋅  trang phục) • Wes(lời thoại ⋅  trang phục) • Maxwell(lời thoại ⋅  trang phục) • Wagstaff(lời thoại ⋅  trang phục)
Reign of Giants Wigfrid(lời thoại ⋅  trang phục) • Webber(lời thoại ⋅  trang phục)
Shipwrecked Walani(lời thoại ⋅  trang phục) • Warly(lời thoại ⋅  trang phục) • Wilbur(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodlegs(lời thoại ⋅  trang phục)
Hamlet Wilba(lời thoại ⋅  trang phục) • Wormwood(lời thoại ⋅  trang phục) • Wheeler(lời thoại ⋅  trang phục)
Don't Starve Together Winona(lời thoại ⋅  trang phục) •  Wortox(lời thoại ⋅  trang phục)Wurt(lời thoại ⋅  trang phục)
Đã xóa Warbucks(lời thoại ⋅  trang phục)
Chưa thực hiện Wilton • Winnie • Wallace • Waverly • Pyro • Watricia 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.