FANDOM


Dưới đây là danh sách trang phục của Wes cùng với hình ảnh minh họa. Click vào mỗi ảnh để phóng lớn.Đồ MặcSửa đổi

Mũ Sừng BòSửa đổi

Beefalo Hat Wes

Thắt Lưng Tuyệt Thực Sửa đổi

Belt of Hunger Wes

Vest Mát MẻSửa đổi

Breezy Vest Wes

Reign of Giants iconMũ Da MèoSửa đổi

Cat Cap Wes

Vest Bảnh BaoSửa đổi

Dapper Vest Wes

Reign of Giants iconÔ MắtSửa đổi

Eyebrella Wes

Mũ Lông ChimSửa đổi

Feather Hat Wes

Reign of Giants iconSơ Mi HoaSửa đổi

Floral Shirt Wes

Vòng HoaSửa đổi

Garland Wes

Reign of Giants iconVest Gấu Ngủ ĐôngSửa đổi

Hibearnation Vest Wes

Vest PhùngSửa đổi

Puffy Vest Wes

Chụp Tai Lông ThỏSửa đổi

Rabbit Earmuff Wes

Reign of Giants iconÁo MưaSửa đổi

Rain Coat Wes

Reign of Giants iconMũ MưaSửa đổi

Rain Hat Wes

Nón RơmSửa đổi

Straw Hat Wes

Reign of Giants iconVest Mát Mùa HèSửa đổi

Summer Frest Wes

Tam o' ShanterSửa đổi

Tam o' Shanter Wes

Nón Chóp CaoSửa đổi

Top Hat Wes

Mũ Mùa ĐôngSửa đổi

Winter Hat Wes

Ba LôSửa đổi

Ba LôSửa đổi

Backpack Wes

Reign of Giants iconTúi Cách Nhiệt Sửa đổi

Insulated Pack Wes

Túi KrampusSửa đổi

Krampus Sack Wes

Túi Da LợnSửa đổi

Piggyback Wes

Bùa Sửa đổi

Bùa LạnhSửa đổi

Chilled Amulet Wes

Bùa Kết CấuSửa đổi

Construction Amulet Wes

Bùa Phục SinhSửa đổi

Life Giving Amulet Wes

Bùa Phát QuangSửa đổi

Magiluminescence Wes

Bùa Ác MộngSửa đổi

Nightmare Amulet Wes

Bùa Lười BiếngSửa đổi

Lazy Forager Wes

Đồ Bảo Vệ Sửa đổi

Nón Bầu DụcSửa đổi

Football Helmet Wes

Giáp CỏSửa đổi

Grass Suit Wes

Giáp GỗSửa đổi

Log Suit Wes

Giáp Cẩm ThạchSửa đổi

Marble Suit Wes

Giáp Bóng TốiSửa đổi

Night Armour Wes

Reign of Giants iconGiáp Đánh VảySửa đổi

Scalemail Wes

Mũ Vỏ ỐcSửa đổi

Shelmet Wes

Giáp Vỏ SênSửa đổi

Snurtle Shell Armor Wes

Vương Miện ThuleciteSửa đổi

Thulecite Crown Wes

Giáp ThuleciteSửa đổi

Thulecite Suit Wes

Trang Phục Khác Sửa đổi

Mũ Chăn OngSửa đổi

Beekeeper Hat Wes

Mũ Bụi CâySửa đổi

Bush Hat Wes

Reign of Giants iconDưa Thời TrangSửa đổi

Fashion Melon Wes

Reign of Giants iconKhối Băng Sửa đổi

Ice Cube Wes

Mũ Thợ MỏSửa đổi

Miner Hat Wes

Reign of Giants iconKính Chuột ChũiSửa đổi

Moggles Wes

One-man BandSửa đổi

One-man Band Wes

SlurperSửa đổi

Slurper Wes

Mũ NhệnSửa đổi

Spiderhat Wes

Bộ Trang Phục Sửa đổi

Bộ Cổ ĐạiSửa đổi

Ancient Set Wes

Bộ GiápSửa đổi

Armored Set Wes

Bộ Lịch LãmSửa đổi

Dapper Set Wes

Reign of Giants iconBộ Chống MưaSửa đổi

Rainfall Set Wes

Bộ VỏSửa đổi

Shell Set Wes

Bộ SlurperSửa đổi

Slurper Set Wes

Reign of Giants iconBộ Mùa HèSửa đổi

Summer Set Wes

Reign of Giants iconBộ Chống NắngSửa đổi

Summer Heavy Set Wes

Bộ Mùa ĐôngSửa đổi

Winter Set Wes

Bộ Bão TuyếtSửa đổi

Winter Heavy Set Wes

Reign of Giants iconBộ Gấu Ngủ ĐôngSửa đổi

Winter Heavy Set 2 Wes

Nhân Vật  lời thoại ⋅  trang phục
Don't Starve Wilson(lời thoại ⋅  trang phục) • Willow(lời thoại ⋅  trang phục) • Wolfgang(lời thoại ⋅  trang phục) • Wendy(lời thoại ⋅  trang phục) • WX-78(lời thoại ⋅  trang phục) • Wickerbottom(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodie(lời thoại ⋅  trang phục) • Wes(lời thoại ⋅  trang phục) • Maxwell(lời thoại ⋅  trang phục) • Wagstaff(lời thoại ⋅  trang phục)
Reign of Giants Wigfrid(lời thoại ⋅  trang phục) • Webber(lời thoại ⋅  trang phục)
Shipwrecked Walani(lời thoại ⋅  trang phục) • Warly(lời thoại ⋅  trang phục) • Wilbur(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodlegs(lời thoại ⋅  trang phục)
Hamlet Wilba(lời thoại ⋅  trang phục) • Wormwood(lời thoại ⋅  trang phục) • Wheeler(lời thoại ⋅  trang phục)
Don't Starve Together Winona(lời thoại ⋅  trang phục) •  Wortox(lời thoại ⋅  trang phục)Wurt(lời thoại ⋅  trang phục)
Đã xóa Warbucks(lời thoại ⋅  trang phục)
Chưa thực hiện Wilton • Winnie • Wallace • Waverly • Pyro • Watricia 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.