FANDOM


Dưới đây là danh sách trang phục của Wolfgang cùng với hình ảnh minh họa. Click vào mỗi ảnh để phóng lớnĐồ Mặc Sửa đổi

Mũ Sừng Bò Sửa đổi

Beefalo Hat Wendy

Thắt Lưng Tuyệt ThựcSửa đổi

Belt of Hunger Wendy

Vest Mát MẻSửa đổi

Breezy Vest Wendy

Reign of Giants iconMũ Da MèoSửa đổi

Cat Cap Wendy

Vest Bảnh BaoSửa đổi

Dapper Vest Wendy

Reign of Giants iconÔ MắtSửa đổi

Eyebrella Wendy

Mũ Lông ChimSửa đổi

Feather Hat Wendy

Reign of Giants iconSơ Mi HoaSửa đổi

Floral Shirt Wendy

Vòng HoaSửa đổi

Garland Wendy

Reign of Giants iconVest Gấu Ngủ ĐôngSửa đổi

Hibearnation Vest Wendy

Vest PhùngSửa đổi

Puffy Vest Wendy

Chụp Tai Lông ThỏSửa đổi

Rabbit Earmuff Wendy

Reign of Giants iconÁo MưaSửa đổi

Rain Coat Wendy

Reign of Giants iconMũ MưaSửa đổi

Rain Hat Wendy

Nón RơmSửa đổi

Straw Hat Wendy

Reign of Giants iconVest Mát Mùa HèSửa đổi

Summer Frest Wendy

Tam o' ShanterSửa đổi

Tam o' Shanter Wendy

Nón Chóp CaoSửa đổi

Top Hat Wendy

Mũ Mùa ĐôngSửa đổi

Winter Hat Wendy

Ba LôSửa đổi

Ba LôSửa đổi

Backpack Wendy

Reign of Giants iconTúi Cách NhiệtSửa đổi

Insulated Pack Wendy

Túi KrampusSửa đổi

Krampus Sack Wendy

Túi Da LợnSửa đổi

Piggyback Wendy

Bùa Sửa đổi

Bùa LạnhSửa đổi

Chilled Amulet Wendy

Bùa Kết CấuSửa đổi

Construction Amulet Wendy

Bùa Phục SinhSửa đổi

Life Giving Amulet Wendy

Bùa Phát QuangSửa đổi

Magiluminescence Wendy

Bùa Ác MộngSửa đổi

Nightmare Amulet Wendy

Bùa Lười BiếngSửa đổi

Lazy Forager Wendy

Đồ Bảo Vệ Sửa đổi

Nón Bầu DụcSửa đổi

Football Helmet Wendy

Giáp CỏSửa đổi

Grass Suit Wendy

Giáp GỗSửa đổi

Log Suit Wendy

Giáp Cẩm ThạchSửa đổi

Marble Suit Wendy

Giáp Bóng TốiSửa đổi

Night Armour Wendy

Reign of Giants iconGiáp Đánh VảySửa đổi

Scalemail Wendy

Mũ Vỏ ỐcSửa đổi

Shelmet Wendy

Giáp Vỏ SênSửa đổi

Snurtle Shell Armor Wendy

Vương Miện ThuleciteSửa đổi

Thulecite Crown Wendy

Giáp ThuleciteSửa đổi

Thulecite Suit Wendy

Trang Phục Khác Sửa đổi

Mũ Chăn OngSửa đổi

Beekeeper Hat Wendy

Mũ Bụi CâySửa đổi

Bush Hat Wendy

Reign of Giants iconDưa Thời TrangSửa đổi

Fashion Melon Wendy

Reign of Giants iconKhối BăngSửa đổi

Ice Cube Wendy

Mũ Thợ MỏSửa đổi

Miner Hat Wendy

Reign of Giants iconKính Chuột ChũiSửa đổi

Moggles Wendy

One-man BandSửa đổi

One-man Band Wendy

SlurperSửa đổi

Slurper Wendy

Mũ NhệnSửa đổi

Spiderhat Wendy

Bộ Trang Phục Sửa đổi

Bộ Cổ ĐạiSửa đổi

Ancient Set Wendy

Bộ GiápSửa đổi

Armored Set Wendy

Bộ Lịch LãmSửa đổi

Dapper Set Wendy

Reign of Giants iconBộ Chống MưaSửa đổi

Rainfall Set Wendy

Bộ VỏSửa đổi

Shell Set Wendy

Bộ SlurperSửa đổi

Slurper Set Wendy

Reign of Giants iconBộ Mùa HèSửa đổi

Summer Set Wendy

Reign of Giants iconBộ Chống NắngSửa đổi

Summer Heavy Set Wendy

Bộ Mùa ĐôngSửa đổi

Winter Set Wendy

Bộ Bão TuyếtSửa đổi

Winter Heavy Set Wendy

Reign of Giants iconBộ Gấu Ngủ ĐôngSửa đổi

Winter Heavy Set 2 Wendy

Nhân Vật  lời thoại ⋅  trang phục
Don't Starve Wilson(lời thoại ⋅  trang phục) • Willow(lời thoại ⋅  trang phục) • Wolfgang(lời thoại ⋅  trang phục) • Wendy(lời thoại ⋅  trang phục) • WX-78(lời thoại ⋅  trang phục) • Wickerbottom(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodie(lời thoại ⋅  trang phục) • Wes(lời thoại ⋅  trang phục) • Maxwell(lời thoại ⋅  trang phục) • Wagstaff(lời thoại ⋅  trang phục)
Reign of Giants Wigfrid(lời thoại ⋅  trang phục) • Webber(lời thoại ⋅  trang phục)
Shipwrecked Walani(lời thoại ⋅  trang phục) • Warly(lời thoại ⋅  trang phục) • Wilbur(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodlegs(lời thoại ⋅  trang phục)
Hamlet Wilba(lời thoại ⋅  trang phục) • Wormwood(lời thoại ⋅  trang phục) • Wheeler(lời thoại ⋅  trang phục)
Don't Starve Together Winona(lời thoại ⋅  trang phục) •  Wortox(lời thoại ⋅  trang phục)Wurt(lời thoại ⋅  trang phục)
Đã xóa Warbucks(lời thoại ⋅  trang phục)
Chưa thực hiện Wilton • Winnie • Wallace • Waverly • Pyro • Watricia 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.