FANDOM


Dưới đây là danh sách trang phục của Webber cùng với hình ảnh minh họa. Click vào mỗi ảnh để phóng lớn.Đồ MặcSửa đổi

Mũ Sừng BòSửa đổi

Beefalo Hat Webber

Thắt Lưng Tuyệt ThựcSửa đổi

Belt of Hunger Webber

Vest Mát MẻSửa đổi

Breezy Vest Webber

Reign of Giants iconMũ Da MèoSửa đổi

Cat Cap Webber

Vest Bảnh BaoSửa đổi

Dapper Vest Webber

Reign of Giants iconÔ MắtSửa đổi

Eyebrella Webber

Mũ Lông ChimSửa đổi

Feather Hat Webber

Reign of Giants iconSơ Mi HoaSửa đổi

Floral Shirt Webber

Vòng HoaSửa đổi

Garland Webber

Reign of Giants iconVest Gấu Ngủ ĐôngSửa đổi

Hibearnation Vest Webber

Vest PhùngSửa đổi

Puffy Vest Webber

Chụp Tai Lông ThỏSửa đổi

Rabbit Earmuffs Webber

Reign of Giants iconÁo MưaSửa đổi

Rain Coat Webber

Reign of Giants iconMũ MưaSửa đổi

Rain Hat Webber

Nón RơmSửa đổi

Straw Hat Webber

Reign of Giants iconVest Mát Mùa HèSửa đổi

Summer Frest Webber

Tam o' ShanterSửa đổi

Tam 0'Shanter Webber

Nón Chóp CaoSửa đổi

Top Hat Webber

Mũ Mùa ĐôngSửa đổi

Winter Hat Webber

Ba LôSửa đổi

Ba LôSửa đổi

Backpack Webber

Reign of Giants iconTúi Cách Nhiệt Sửa đổi

Insulated Pack Webber

Túi KrampusSửa đổi

Krampus Sack Webber

Túi Da LợnSửa đổi

Piggyback Webber

BùaSửa đổi

Bùa LạnhSửa đổi

Chilled Amulet Webber

Bùa Kết CấuSửa đổi

Construction Amulet Webber

Bùa Phục SinhSửa đổi

Life Giving Amulet Webber

Bùa Phát QuangSửa đổi

Magiluminescence Webber

Bùa Ác MộngSửa đổi

Nightmare Amulet Webber

Bùa Lười BiếngSửa đổi

Lazy Forager Webber

Đồ Bảo VệSửa đổi

Nón Bầu Dục Sửa đổi

Football Helmet Webber

Giáp CỏSửa đổi

Grass Suit Webber

Giáp GỗSửa đổi

Log Suit Webber

Giáp Cẩm ThạchSửa đổi

Marble Suit Webber

Giáp Bóng TốiSửa đổi

Night Armour Webber

Reign of Giants iconGiáp Đánh VảySửa đổi

Scalemail Webber

Mũ Vỏ ỐcSửa đổi

Shelmet Webber

Giáp Vỏ SênSửa đổi

Snurtle Shell Armor Webber

Vương Miện ThuleciteSửa đổi

Thulecite Crown Webber

Giáp ThuleciteSửa đổi

Thulecite Suit Webber

Trang Phục KhácSửa đổi

Mũ Chăn OngSửa đổi

Beekeeper Hat Webber

Mũ Bụi CâySửa đổi

Bush Hat Webber

Reign of Giants iconDưa Thời TrangSửa đổi

Fashion Melon Webber

Reign of Giants iconKhối BăngSửa đổi

Ice Cube Webber

Mũ Thợ MỏSửa đổi

Miner Hat Webber

Reign of Giants iconKính Chuột ChũiSửa đổi

Moggles Webber

One-man BandSửa đổi

One-man Band Webber

SlurperSửa đổi

Slurper Webber

Mũ NhệnSửa đổi

Spiderhat Webber

Bộ Trang Phục Sửa đổi

Bộ Cổ ĐạiSửa đổi

Ancient Set Webber

Bộ GiápSửa đổi

Armored Set Webber

Bộ Lịch LãmSửa đổi

Dapper Set Webber

Reign of Giants iconBộ Chống MưaSửa đổi

Rainfall Set Webber

Bộ VỏSửa đổi

Shell Set Webber

Bộ SlurperSửa đổi

Slurper Set Webber

Reign of Giants iconBộ Mùa HèSửa đổi

Summer Set Webber

Reign of Giants iconBộ Chống NắngSửa đổi

Summer Heavy Set Webber

Bộ Mùa ĐôngSửa đổi

Winter Set Webber

Bộ Bão TuyếtSửa đổi

Winter Heavy Set Webber

Reign of Giants iconBộ Gấu Ngủ ĐôngSửa đổi

Winter Heavy Set 2 Webber

Nhân Vật  lời thoại ⋅  trang phục
Don't Starve Wilson(lời thoại ⋅  trang phục) • Willow(lời thoại ⋅  trang phục) • Wolfgang(lời thoại ⋅  trang phục) • Wendy(lời thoại ⋅  trang phục) • WX-78(lời thoại ⋅  trang phục) • Wickerbottom(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodie(lời thoại ⋅  trang phục) • Wes(lời thoại ⋅  trang phục) • Maxwell(lời thoại ⋅  trang phục) • Wagstaff(lời thoại ⋅  trang phục)
Reign of Giants Wigfrid(lời thoại ⋅  trang phục) • Webber(lời thoại ⋅  trang phục)
Shipwrecked Walani(lời thoại ⋅  trang phục) • Warly(lời thoại ⋅  trang phục) • Wilbur(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodlegs(lời thoại ⋅  trang phục)
Hamlet Wilba(lời thoại ⋅  trang phục) • Wormwood(lời thoại ⋅  trang phục) • Wheeler(lời thoại ⋅  trang phục)
Don't Starve Together Winona(lời thoại ⋅  trang phục) •  Wortox(lời thoại ⋅  trang phục)Wurt(lời thoại ⋅  trang phục)
Đã xóa Warbucks(lời thoại ⋅  trang phục)
Chưa thực hiện Wilton • Winnie • Wallace • Waverly • Pyro • Watricia 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.