Dưới đây là danh sách trang phục của Webber cùng với hình ảnh minh họa. Click vào mỗi ảnh để phóng lớn.Đồ Mặc

Mũ Sừng Bò

Beefalo Hat Webber.JPG

Thắt Lưng Tuyệt Thực

Belt of Hunger Webber.JPG

Vest Mát Mẻ

Breezy Vest Webber.JPG

Reign of Giants icon.pngMũ Da Mèo

Cat Cap Webber.png

Vest Bảnh Bao

Dapper Vest Webber.PNG

Reign of Giants icon.pngÔ Mắt

Eyebrella Webber.png

Mũ Lông Chim

Feather Hat Webber.PNG

Reign of Giants icon.pngSơ Mi Hoa

Floral Shirt Webber.png

Vòng Hoa

Garland Webber.PNG

Reign of Giants icon.pngVest Gấu Ngủ Đông

Hibearnation Vest Webber.png

Vest Phùng

Puffy Vest Webber.png

Chụp Tai Lông Thỏ

Rabbit Earmuffs Webber.png

Reign of Giants icon.pngÁo Mưa

Rain Coat Webber.png

Reign of Giants icon.pngMũ Mưa

Rain Hat Webber.png

Nón Rơm

Straw Hat Webber.PNG

Reign of Giants icon.pngVest Mát Mùa Hè

Summer Frest Webber.png

Tam o' Shanter

Tam 0'Shanter Webber.PNG

Nón Chóp Cao

Top Hat Webber.PNG

Mũ Mùa Đông

Winter Hat Webber.PNG

Ba Lô

Ba Lô

Backpack Webber.png

Reign of Giants icon.pngTúi Cách Nhiệt

Insulated Pack Webber.png

Túi Krampus

Krampus Sack Webber.png

Túi Da Lợn

Piggyback Webber.png

Bùa

Bùa Lạnh

Chilled Amulet Webber.png

Bùa Kết Cấu

Construction Amulet Webber.png

Bùa Phục Sinh

Life Giving Amulet Webber.png

Bùa Phát Quang

Magiluminescence Webber.png

Bùa Ác Mộng

Nightmare Amulet Webber.png

Bùa Lười Biếng

Lazy Forager Webber.png

Đồ Bảo Vệ

Nón Bầu Dục

Football Helmet Webber.png

Giáp Cỏ

Grass Suit Webber.png

Giáp Gỗ

Log Suit Webber.png

Giáp Cẩm Thạch

Marble Suit Webber.png

Giáp Bóng Tối

Night Armour Webber.png

Reign of Giants icon.pngGiáp Đánh Vảy

Scalemail Webber.png

Mũ Vỏ Ốc

Shelmet Webber.png

Giáp Vỏ Sên

Snurtle Shell Armor Webber.png

Vương Miện Thulecite

Thulecite Crown Webber.png

Giáp Thulecite

Thulecite Suit Webber.png

Trang Phục Khác

Mũ Chăn Ong

Beekeeper Hat Webber.png

Mũ Bụi Cây

Bush Hat Webber.png

Reign of Giants icon.pngDưa Thời Trang

Fashion Melon Webber.png

Reign of Giants icon.pngKhối Băng

Ice Cube Webber.png

Mũ Thợ Mỏ

Miner Hat Webber.png

Reign of Giants icon.pngKính Chuột Chũi

Moggles Webber.png

One-man Band

One-man Band Webber.png

Slurper

Slurper Webber.png

Mũ Nhện

Spiderhat Webber.png

Bộ Trang Phục

Bộ Cổ Đại

Ancient Set Webber.png

Bộ Giáp

Armored Set Webber.png

Bộ Lịch Lãm

Dapper Set Webber.png

Reign of Giants icon.pngBộ Chống Mưa

Rainfall Set Webber.png

Bộ Vỏ

Shell Set Webber.png

Bộ Slurper

Slurper Set Webber.png

Reign of Giants icon.pngBộ Mùa Hè

Summer Set Webber.png

Reign of Giants icon.pngBộ Chống Nắng

Summer Heavy Set Webber.png

Bộ Mùa Đông

Winter Set Webber.png

Bộ Bão Tuyết

Winter Heavy Set Webber.png

Reign of Giants icon.pngBộ Gấu Ngủ Đông

Winter Heavy Set 2 Webber.png

Nhân Vật  lời thoại ⋅  trang phục
Don't Starve Wilson(lời thoại ⋅  trang phục) • Willow(lời thoại ⋅  trang phục) • Wolfgang(lời thoại ⋅  trang phục) • Wendy(lời thoại ⋅  trang phục) • WX-78(lời thoại ⋅  trang phục) • Wickerbottom(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodie(lời thoại ⋅  trang phục) • Wes(lời thoại ⋅  trang phục) • Maxwell(lời thoại ⋅  trang phục) • Wagstaff(lời thoại ⋅  trang phục)
Reign of Giants Wigfrid(lời thoại ⋅  trang phục) • Webber(lời thoại ⋅  trang phục)
Shipwrecked Walani(lời thoại ⋅  trang phục) • Warly(lời thoại ⋅  trang phục) • Wilbur(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodlegs(lời thoại ⋅  trang phục)
Hamlet Wilba(lời thoại ⋅  trang phục) • Wormwood(lời thoại ⋅  trang phục) • Wheeler(lời thoại ⋅  trang phục)
Don't Starve Together Winona(lời thoại ⋅  trang phục) •  Wortox(lời thoại ⋅  trang phục)Wurt(lời thoại ⋅  trang phục)
Đã xóa Warbucks(lời thoại ⋅  trang phục)
Chưa thực hiện Wilton • Winnie • Wallace • Waverly • Pyro • Watricia 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.