FANDOM


Dưới đây là danh sách trang phục của WX-78 cùng với hình ảnh minh họa. Click vào mỗi ảnh để phóng lớn.Đồ MặcSửa đổi

Mũ Sừng BòSửa đổi

Beefalo Hat WX-78

Thắt Lưng Tuyệt Thực Sửa đổi

Belt of Hunger WX-78

Vest Mát MẻSửa đổi

Breezy Vest WX-78

Reign of Giants iconMũ Da MèoSửa đổi

Cat Cap WX-78

Vest Bảnh BaoSửa đổi

Dapper Vest WX-78

Reign of Giants iconÔ MắtSửa đổi

Eyebrella WX-78

Mũ Lông ChimSửa đổi

Feather Hat WX-78

Reign of Giants iconSơ Mi HoaSửa đổi

Floral Shirt WX-78

Vòng HoaSửa đổi

Garland WX-78

Reign of Giants iconVest Gấu Ngủ ĐôngSửa đổi

Hibearnation Vest WX-78

Vest PhùngSửa đổi

Puffy Vest WX-78

Chụp Tai Lông ThỏSửa đổi

Rabbit Earmuff WX-78

Reign of Giants iconÁo MưaSửa đổi

Rain Coat WX-78

Reign of Giants iconMũ MưaSửa đổi

Rain Hat WX-78

Nón RơmSửa đổi

Straw Hat WX-78

Reign of Giants iconVest Mát Mùa HèSửa đổi

Summer Frest WX-78

Tam o' ShanterSửa đổi

Tam o' Shanter WX-78

Nón Chóp CaoSửa đổi

Top Hat WX-78

Mũ Mùa ĐôngSửa đổi

Winter Hat WX-78

Ba LôSửa đổi

Ba LôSửa đổi

Backpack WX-78

Reign of Giants iconTúi Cách Nhiệt Sửa đổi

Insulated Pack WX-78

Túi KrampusSửa đổi

Krampus Sack WX-78

Túi Da LợnSửa đổi

Piggyback WX-78

Bùa Sửa đổi

Bùa LạnhSửa đổi

Chilled Amulet WX-78

Bùa Kết CấuSửa đổi

Construction Amulet WX-78

Bùa Phục SinhSửa đổi

Life Giving Amulet WX-78

Bùa Phát QuangSửa đổi

Magiluminescence WX-78

Bùa Ác MộngSửa đổi

Nightmare Amulet WX-78

Bùa Lười BiếngSửa đổi

Lazy Forager WX-78

Đồ Bảo Vệ Sửa đổi

Nón Bầu Dục Sửa đổi

Football Helmet WX-78

Giáp CỏSửa đổi

Grass Suit WX-78

Giáp GỗSửa đổi

Log Suit WX-78

Giáp Cẩm ThạchSửa đổi

Marble Suit WX-78

Giáp Bóng TốiSửa đổi

Night Armour WX-78

Reign of Giants iconGiáp Đánh VảySửa đổi

Scalemail WX-78

Mũ Vỏ Ốc Sửa đổi

Shelmet WX-78

Giáp Vỏ SênSửa đổi

Snurtle Shell Armor WX-78

Vương Miện ThuleciteSửa đổi

Thulecite Crown WX-78

Giáp ThuleciteSửa đổi

Thulecite Suit WX-78

Trang Phục Khác Sửa đổi

Mũ Chăn OngSửa đổi

Beekeeper Hat WX-78

Mũ Bụi CâySửa đổi

Bush Hat WX-78

Reign of Giants iconDưa Thời TrangSửa đổi

Fashion Melon WX-78

Reign of Giants iconKhối Băng Sửa đổi

Ice Cube WX-78

Mũ Thợ MỏSửa đổi

Miner Hat WX-78

Reign of Giants iconKính Chuột ChũiSửa đổi

Moggles WX-78

One-man BandSửa đổi

One-man Band WX-78

SlurperSửa đổi

Slurper WX-78

Mũ NhệnSửa đổi

Spiderhat WX-78

Bộ Trang Phục Sửa đổi

Bộ Cổ ĐạiSửa đổi

Ancient Set WX-78

Bộ GiápSửa đổi

Armored Set WX-78

Bộ Lịch LãmSửa đổi

Dapper Set WX-78

Reign of Giants iconBộ Chống MưaSửa đổi

Rainfall Set WX-78

Bộ VỏSửa đổi

Shell Set WX-78

Bộ SlurperSửa đổi

Slurper Set WX-78

Reign of Giants iconBộ Mùa HèSửa đổi

Summer Set WX-78

Reign of Giants iconBộ Chống NắngSửa đổi

Summer Heavy Set WX-78

Bộ Mùa ĐôngSửa đổi

Winter Set WX-78

Bộ Bão TuyếtSửa đổi

Winter Heavy Set WX-78

Reign of Giants iconBộ Gấu Ngủ ĐôngSửa đổi

Winter Heavy Set 2 WX-78

Nhân Vật  lời thoại ⋅  trang phục
Don't Starve Wilson(lời thoại ⋅  trang phục) • Willow(lời thoại ⋅  trang phục) • Wolfgang(lời thoại ⋅  trang phục) • Wendy(lời thoại ⋅  trang phục) • WX-78(lời thoại ⋅  trang phục) • Wickerbottom(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodie(lời thoại ⋅  trang phục) • Wes(lời thoại ⋅  trang phục) • Maxwell(lời thoại ⋅  trang phục) • Wagstaff(lời thoại ⋅  trang phục)
Reign of Giants Wigfrid(lời thoại ⋅  trang phục) • Webber(lời thoại ⋅  trang phục)
Shipwrecked Walani(lời thoại ⋅  trang phục) • Warly(lời thoại ⋅  trang phục) • Wilbur(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodlegs(lời thoại ⋅  trang phục)
Hamlet Wilba(lời thoại ⋅  trang phục) • Wormwood(lời thoại ⋅  trang phục) • Wheeler(lời thoại ⋅  trang phục)
Don't Starve Together Winona(lời thoại ⋅  trang phục) •  Wortox(lời thoại ⋅  trang phục)Wurt(lời thoại ⋅  trang phục)
Đã xóa Warbucks(lời thoại ⋅  trang phục)
Chưa thực hiện Wilton • Winnie • Wallace • Waverly • Pyro • Watricia 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.