FANDOM


Dưới đây là danh sách trang phục của Maxwell cùng với hình ảnh minh họa. Click vào mỗi ảnh để phóng lớn.Đồ MặcSửa đổi

Mũ Sừng BòSửa đổi

Beefalo Hat Maxwell

Thắt Lưng Tuyệt Thực Sửa đổi

Belt of Hunger Maxwell

Vest Mát MẻSửa đổi

Breezy Vest Maxwell

Reign of Giants iconMũ Da MèoSửa đổi

Cat Cap Maxwell

Vest Bảnh BaoSửa đổi

Dapper Vest Maxwell

Reign of Giants iconÔ MắtSửa đổi

Eyebrella Maxwell

Mũ Lông ChimSửa đổi

Feather Hat Maxwell

Reign of Giants iconSơ Mi HoaSửa đổi

Floral Shirt Maxwell

Vòng HoaSửa đổi

Garland Maxwell

Reign of Giants iconVest Gấu Ngủ ĐôngSửa đổi

Hibearnation Vest Maxwell

Vest PhùngSửa đổi

Puffy Vest Maxwell

Chụp Tai Lông ThỏSửa đổi

Rabbit Earmuff Maxwell

Reign of Giants iconÁo MưaSửa đổi

Rain Coat Maxwell

Reign of Giants iconMũ MưaSửa đổi

Rain Hat Maxwell

Nón RơmSửa đổi

Straw Hat Maxwell

Reign of Giants iconVest Mát Mùa HèSửa đổi

Summer Frest Maxwell

Tam o' ShanterSửa đổi

Tam o' Shanter Maxwell

Nón Chóp CaoSửa đổi

Top Hat Maxwell

Mũ Mùa ĐôngSửa đổi

Winter Hat Maxwell

Ba LôSửa đổi

Ba LôSửa đổi

Backpack Maxwell

Reign of Giants iconTúi Cách NhiệtSửa đổi

Insulated Pack Maxwell

Túi KrampusSửa đổi

Krampus Sack Maxwell

Túi Da LợnSửa đổi

Piggyback Maxwell

Bùa Sửa đổi

Bùa LạnhSửa đổi

Chilled Amulet Maxwell

Bùa Kết CấuSửa đổi

Construction Amulet Maxwell

Bùa Phục SinhSửa đổi

Life Giving Amulet Maxwell

Bùa Phát QuangSửa đổi

Magiluminescence Maxwell

Bùa Ác MộngSửa đổi

Nightmare Amulet Maxwell

Bùa Lười BiếngSửa đổi

Lazy Forager Maxwell

Đồ Bảo Vệ Sửa đổi

Nón Bầu Dục Sửa đổi

Football Helmet Maxwell

Giáp CỏSửa đổi

Grass Suit Maxwell

Giáp GỗSửa đổi

Log Suit Maxwell

Giáp Cẩm ThạchSửa đổi

Marble Suit Maxwell

Giáp Bóng TốiSửa đổi

Night Armour Maxwell

Reign of Giants iconGiáp Đánh VảySửa đổi

Scalemail Maxwell

Mũ Vỏ ỐcSửa đổi

Shelmet Maxwell

Giáp Vỏ SênSửa đổi

Snurtle Shell Armor Maxwell

Vương Miện ThuleciteSửa đổi

Thulecite Crown Maxwell

Giáp ThuleciteSửa đổi

Thulecite Suit Maxwell

Trang Phục Khác Sửa đổi

Mũ Chăn OngSửa đổi

Beekeeper Hat Maxwell

Mũ Bụi CâySửa đổi

Bush Hat Maxwell

Reign of Giants iconDưa Thời TrangSửa đổi

Fashion Melon Maxwell

Reign of Giants iconKhối Băng Sửa đổi

Ice Cube Maxwell

Mũ Thợ MỏSửa đổi

Miner Hat Maxwell

Reign of Giants iconKính Chuột ChũiSửa đổi

Moggles Maxwell

One-man BandSửa đổi

One-man Band Maxwell

SlurperSửa đổi

Slurper Maxwell

Mũ NhệnSửa đổi

Spiderhat Maxwell

Bộ Trang Phục Sửa đổi

Bộ Cổ ĐạiSửa đổi

Ancient Set Maxwell

Bộ GiápSửa đổi

Armored Set Maxwell

Bộ Lịch LãmSửa đổi

Dapper Set Maxwell

Reign of Giants iconBộ Chống MưaSửa đổi

Rainfall Set Maxwell

Bộ VỏSửa đổi

Shell Set Maxwell

Bộ SlurperSửa đổi

Slurper Set Maxwell

Reign of Giants iconBộ Mùa HèSửa đổi

Summer Set Maxwell

Reign of Giants iconBộ Chống NắngSửa đổi

Summer Heavy Set Maxwell

Bộ Mùa ĐôngSửa đổi

Winter Set Maxwell

Bộ Bão TuyếtSửa đổi

Winter Heavy Set Maxwell

Reign of Giants iconBộ Gấu Ngủ ĐôngSửa đổi

Winter Heavy Set 2 Maxwell

Nhân Vật  lời thoại ⋅  trang phục
Don't Starve Wilson(lời thoại ⋅  trang phục) • Willow(lời thoại ⋅  trang phục) • Wolfgang(lời thoại ⋅  trang phục) • Wendy(lời thoại ⋅  trang phục) • WX-78(lời thoại ⋅  trang phục) • Wickerbottom(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodie(lời thoại ⋅  trang phục) • Wes(lời thoại ⋅  trang phục) • Maxwell(lời thoại ⋅  trang phục) • Wagstaff(lời thoại ⋅  trang phục)
Reign of Giants Wigfrid(lời thoại ⋅  trang phục) • Webber(lời thoại ⋅  trang phục)
Shipwrecked Walani(lời thoại ⋅  trang phục) • Warly(lời thoại ⋅  trang phục) • Wilbur(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodlegs(lời thoại ⋅  trang phục)
Hamlet Wilba(lời thoại ⋅  trang phục) • Wormwood(lời thoại ⋅  trang phục) • Wheeler(lời thoại ⋅  trang phục)
Don't Starve Together Winona(lời thoại ⋅  trang phục) •  Wortox(lời thoại ⋅  trang phục)Wurt(lời thoại ⋅  trang phục)
Đã xóa Warbucks(lời thoại ⋅  trang phục)
Chưa thực hiện Wilton • Winnie • Wallace • Waverly • Pyro • Watricia 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.