FANDOM


Wilson Portrait
It must have scientifical properties.

Wilson

Willow Portrait
This means everyone has to listen to me.

Willow

Wolfgang Portrait
Pigs like pretty stick.

Wolfgang

Wendy Portrait
The symbol of a people's burden.

Wendy

WX-78 Portrait
KNEEL TO YOUR OVERLORD

WX-78

Wickerbottom Portrait
A symbol of leadership.

Wickerbottom

Woodie Portrait
I'd rather have an axe in my hand.

Woodie

Waxwell Portrait
I shall be a great leader.

Maxwell

Wagstaff Portrait
Presumably, it belongs to royalty of some sort.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
A möst pöwerful scepter!

Wigfrid

Webber Portrait
It's a really cool stick!

Webber

Walani Portrait
I guess it's important to the pig dudes.

Walani

Warly Portrait
I don't think I'm cut out for royalty.

Warly

Woodlegs Portrait
Thet b'treasure for sure!

Woodlegs

Wilba Portrait
WILBA DOST NAUGHT WANTS TO RULE

Wilba

Wormwood Portrait
Makes friends with Twirly Tails!

Wormwood

Wheeler Portrait
Looks good enough to bonk someone on the head with.

Wheeler

Trượng Hoàng Gia là một vật dụng được giới thiệu trong Hamlet DLC. Nó được tìm thấy trên Quần Xã Đỉnh Núi và có thể đưa cho Nữ Hoàng để đổi lấy Chìa Khóa Bộ Sưu Tập Hoàng Gia. Nó có thể sử dụng như một vũ khí có độ bền vô hạn, nhưng nó chỉ gây ra 10 sát thương mỗi lần đánh.

Placeholder Bên Lề Sửa đổi

  • Trước đây người chơi có thể tìm thấy 2 Trượng Hoàng Gia trên cùng 1 hòn đảo, nhưng sau đó nó đã được sửa.

ReferencesSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.