Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

How festive.

–Maxwell

Tiệc Gà Tây là Thực Phẩm được nấu từ Nồi Hầm khi dùng 2 Thịt Đùi sống, 1 Phẩm Thịt, và 1 Trái Cây hoặc Rau Quả. Cần 60 giây để hoàn thành.

Dùng 1 Nhân Sâm có thể tạo ra Súp Nhân Sâm. Dùng 2 Phẩm Quái có thể tạo ra Lasagna Thịt Quái.


Gift Icon.png Nội dung có thể tải xuống

Trong Reign of Giants DLC và Shipwrecked DLC, Tiệc Gà Tây tăng nhiệt độ cơ thể người chơi lên 40 độ trong vòng 10 giây sau khi ăn.

Trong Hamlet DLC, Tiệc Gà Tây có thể mua ở Tiệm Bánh Mì với giá 10 Oinc.

Nguyên liệu

  • Yêu cầu: Drumstick.png
  • Yêu cầu: Meats Crock Pot.png
  • Yêu cầu: Vegetables Crock Pot(No Mandrake).png hoặc Fruits Crock Pot.png

Icon Science.png Công thức

Drumstick.png

×(2)

Meats.png
Vegetables.png
Crock Pot.png
Turkey Dinner.png
Drumstick.png

×(2)

Meats.png
Fruit.png
Crock Pot.png
Turkey Dinner.png

Ví dụ

Drumstick.png

×(2)

Monster Meats.png
Berry.png
Crock Pot.png
Turkey Dinner.png
Drumstick.png

×(2)

Morsels.png
Mushrooms.png
Crock Pot.png
Turkey Dinner.png
Drumstick.png

×(3)

Mandrake.png
Crock Pot.png
Turkey Dinner.png
50% tạo ra Súp Nhân Sâm.
Drumstick.png

×(2)

Monster Meats.png
Durians.png
Crock Pot.png
Turkey Dinner.png
50% tạo ra Lasagna Thịt Quái.

Icon Tools.png Sử dụng

Turkey Dinner.png
Pig Icon.png
Manure.png

Placeholder.png Bên lề

Turkey Dinner (Pig Fiesta).png
  • Trong sự kiện Lễ Hội Heo của Hamlet DLC, Tiệc Gà Tây có vẻ ngoài hợp với lễ hội hơn.
Advertisement