FANDOM


How festive.

–Maxwell

Tiệc Gà Tây là Thực Phẩm được nấu từ Nồi Hầm khi dùng 2 Thịt Đùi sống, 1 Phẩm Thịt, và 1 Trái Cây hoặc Rau Quả. Cần 60 giây để hoàn thành.

Dùng 1 Nhân Sâm có thể tạo ra Súp Nhân Sâm. Dùng 2 Phẩm Quái có thể tạo ra Lasagna Thịt Quái.


Gift Icon Nội dung có thể tải xuống Sửa đổi

Trong Reign of Giants DLC và Shipwrecked DLC, Tiệc Gà Tây tăng nhiệt độ cơ thể người chơi lên 40 độ trong vòng 10 giây sau khi ăn.

Trong Hamlet DLC, Tiệc Gà Tây có thể mua ở Tiệm Bánh Mì với giá 10 Oinc.

Nguyên liệu Sửa đổi

  • Yêu cầu: Drumstick
  • Yêu cầu: Meats Crock Pot
  • Yêu cầu: Vegetables Crock Pot(No Mandrake) hoặc Fruits Crock Pot

Icon Science Công thức Sửa đổi

Inventory slot backgroundDrumstickInventory slot backgroundDrumstickInventory slot backgroundMeats

×1

Inventory slot backgroundVegetables

×1

Crock PotInventory slot backgroundTurkey Dinner

×1

Inventory slot backgroundDrumstickInventory slot backgroundDrumstickInventory slot backgroundMeats

×1

Inventory slot backgroundFruit

×1

Crock PotInventory slot backgroundTurkey Dinner

×1

Ví dụ Sửa đổi

Inventory slot backgroundDrumstickInventory slot backgroundDrumstickInventory slot background Monster Meats

×1

Inventory slot backgroundBerry

×1

Crock PotInventory slot backgroundTurkey Dinner

×1

Inventory slot backgroundDrumstickInventory slot backgroundDrumstickInventory slot background Morsels

×1

Inventory slot backgroundMushrooms

×1

Crock PotInventory slot backgroundTurkey Dinner

×1

Inventory slot backgroundDrumstickInventory slot backgroundDrumstickInventory slot backgroundDrumstickInventory slot background Mandrake

×1

Crock PotInventory slot backgroundTurkey Dinner

×1

50% tạo ra Súp Nhân Sâm.
Inventory slot backgroundDrumstickInventory slot backgroundDrumstickInventory slot background Monster Meats

×1

Inventory slot backgroundDurians

×1

Crock PotInventory slot backgroundTurkey Dinner

×1

50% tạo ra Lasagna Thịt Quái.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundTurkey Dinner

×1

Pig IconInventory slot backgroundManure

×1

Placeholder Bên lềSửa đổi

Turkey Dinner (Pig Fiesta)
  • Trong sự kiện Lễ Hội Heo của Hamlet DLC, Tiệc Gà Tây có vẻ ngoài hợp với lễ hội hơn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.