FANDOM


Là đá, nhưng khác biệt.

–Wolfgang

Tiêu Thạchkhoáng sản thu được khi khai thác Đá Tảng mịn hoặc Thạch Nhũ, sẽ rớt ít nhất 1 viên (cùng với các khoáng sản khác). Đôi lúc cũng rớt sau khi Động Đất ở dưới Hang Động. Dùng để tạo Thuốc Nổ.

Trong bản mở rộng Reign of Giants DLC nó cũng được dùng để tạo Lửa Thu NhiệtSao Mai. Lửa Thu Nhiệt có thể tái nạp bằng Tiêu Thạch. Trong Shipwrecked DLC, Tiêu Thạch cũng thu được từ Đống Mắc ma. Cọc Mácma có những đốm vàng thì sẽ cho Vàng Thỏi thay cho Tiêu Thạch. Khác với Đá Tảng, Cọc Mácma không có số lượng Tiêu Thạch cụ thể trong đó để thay đổi, mỗi vật phẩm rơi ra có cơ hội là Tiêu Thạch. Do đó có 1 cơ hội nhỏ để không thu được Tiêu Thạch nào nhưng cũng có một cơ hội để thu được tới 9 Tiêu Thạch.

Trong Hamlet DLC, Tiêu Thạch dùng để chê tạo Nền Cỏ và những biến thể của Rào Cây. Ngoài ra, Wormwood sử dụng Tiêu Thạch để chế tạo Gói Phân Trộn.

Don't Starve Together icon Don't Starve TogetherSửa đổi

Trong Don't Starve Together, Tiêu Thạch có thể rơi ra thêm từ Cây Hóa Thạch và được dùng để chế tạo Đạn Tăng Lực, Pháo SángBom Ngâm. Winona sử dụng Tiêu Thạch để chế tạo Máy Phát Điện và nạp nhiên liệu cho nó còn Warly thì sử dụng Tiêu Thách để chế tạo Túi Đầu Bếp.

Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Inventory slot backgroundRotten Egg

×1

Inventory slot background Charcoal

×1

Inventory slot backgroundNitre

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundGunpowder

×1

Inventory slot backgroundCut Grass

×3

Inventory slot background Nitre

×2

Science MachineInventory slot backgroundEndothermic Fire

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundNitre

×2

Inventory slot background Cut Stone

×4

Inventory slot backgroundElectrical Doodad

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundEndothermic Fire Pit

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundVolt Goat Horn

×1

Inventory slot background Electrical Doodad

×2

Inventory slot backgroundNitre

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundMorning Star

×1

Reign of Giants icon
Inventory slot backgroundNitre

×1

Inventory slot background Cut Grass

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundLawn Turf

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundNitre

×1

Inventory slot background Clippings

×9

Key to the CityInventory slot backgroundBlock Hedge

×3

Hamlet icon
Inventory slot backgroundNitre

×1

Inventory slot background Clippings

×9

Key to the CityInventory slot backgroundCone Hedge

×3

Hamlet icon
Inventory slot backgroundNitre

×1

Inventory slot background Clippings

×9

Key to the CityInventory slot backgroundLayered Hedge

×3

Hamlet icon
Inventory slot backgroundNitre

×1

Inventory slot background Rot

×2

Inventory slot backgroundManure

×5

Interface arrow rightInventory slot backgroundCompost Wrap

×1

Hamlet iconWormwood Portrait
Inventory slot backgroundNitre

×4

Inventory slot background Boards

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundSalt Lick

×1

Inventory slot backgroundNitre

×2

Inventory slot background Rot

×8

Inventory slot backgroundStinger

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundBooster Shot

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundNitre

×1

Inventory slot background Twigs

×1

Inventory slot backgroundCut Grass

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundFlare

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundNitre

×2

Inventory slot background Twigs

×4

Inventory slot backgroundCut Grass

×4

Interface arrow rightInventory slot backgroundChef Pouch

×1

Don't Starve Together iconWarly Portrait
Inventory slot backgroundNitre

×1

Inventory slot background Lune Tree Blossom

×6

Celestial AltarInventory slot backgroundBath Bomb

×1

Don't Starve Together icon
Inventory slot backgroundNitre

×2

Inventory slot background Trusty Tape

×1

Inventory slot backgroundLog

×2

Interface arrow rightInventory slot backgroundWinona's Generator

×1

Don't Starve Together iconWinona Portrait

Placeholder Bên LềSửa đổi

  • Được thêm từ bản cập nhật A Little Rain Must Fall.
  • Tiêu Thạch được khai thác từ tảng đá nhỏ, mịn từ bản cập nhật The End of the Beginning.
  • Tiêu Thạch được biết tới như hỏa tiêu (Potassium Nitrate, KNO₃) là thành phần thông thường để tạo thuốc nổ trong thực tế. Chúng cũng là thành phần tạo phân bón, mặc dù không thể dùng làm phân bón trong trò chơi.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.