FANDOM


Wilson Portrait
It has shocking accuracy.

Wilson

Willow Portrait
Lightning is sort of like fire.

Willow

Wolfgang Portrait
Do not know if Wolfgang should be allowed to have this.

Wolfgang

Wendy Portrait
Airborne lightning and death.

Wendy

WX-78 Portrait
DEATH BY ROBO BREATH

WX-78

Wickerbottom Portrait
Improvised electric device.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Gross bird parts made an okay weapon, I guess.

Woodie

Waxwell Portrait
Never strikes the same place twice, except when it does.

Maxwell

Wigfrid Portrait
A face-tö-face fight wöuld be möre hönörable.

Wigfrid

Webber Portrait
It's a shock to the system.

Webber

Tiêu Điện là Vũ Khí Tầm Xa trong Don't Starve Together,được thêm vào ở bản cập nhật A New Reign. Nó yêu cầu 2 Lau Cắt, 1 Vàng ThỏiSaffron Feather để chế tạo, và sử dụng Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Tiêu điện gây 60 sát thương, nhưng vì nó chứa điện, nó có thể tăng thêm 1.5x, cho phép nó gây 90 sát thương. Ngoài ra, nếu mục tiêu tấn công của người chơi bị ướt (has a Wetness prefix), sát thương có thể nhân lên đến 2.5x. Điều này có nghĩa Tiêu điện có thể gây 90 hoặc 150 sát thương (đối với người chơi có mức sát thương mặc định). Cũng giống như Sao Mai, Tiêu điện sẽ sạc điện cho Vôn Dương, làm nó rất hữu ích nếu người chơi muốn kiếm Sữa Điện.

Placeholder Bên LềSửa đổi

  • Tiêu Điện được thêm vào ở bản cập nhật Warts and All.
  • Nếu người chơi bị giết bởi một con Vôn dương đã được sạc điện bằng Tiêu điện. Nhà xác sẽ ghi nguyên nhân chết là "Tai quái"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.