FANDOMBài Viết này là về Thuyền trong Don't Starve Together. Để đọc về thuyền trong Shipwrecked hay Hamlet, xem Thuyền.

Kiến trúc.Sửa đổi

Thuyền là một công trình dành riêng cho Don't Starve Together. Nó có thể được tạo ra bằng cách hạ thủy một Bộ Ván Thuyền xuống Đại Dương.

Một Thuyền Ván có thể di chuyển bởi người chơi bằng cách dùng Mái Chèo, Chèo Gỗ Mục, hoặc Buồm Cánh, Cột Buồm có thể được lắp đặt trên thuyền để có được lực đẩy không đổi. Bộ Bánh Lái có thể được sử dụng để điều hướng lực đẩy của các cánh buồm. Và Mỏ Neo được lắp đặt sẽ làm thuyền giảm tốc hoặc dừng lại.

Một Thuyền Ván bắt đầu với 200 "máu" và được hiển thị bởi biểu tượng Boat Meter (DST). Nó có thể bị gây thiệt hại bằng cách va chạm với một số vật thể trong nước như Đá Ngầm hoặc Mỏ Muối, bờ biển hoặc biên giới của bản đồ. Va chạm có thể gây ra rò rỉ trên thuyền (lên đến -1 Boat Meter (DST)/s mỗi lần rò rỉ) chỉ cho đến khi Ván Sửa Thuyền được sử dụng trên lỗ thủng. Thuyền có thể được sửa chữa bằng cách sử dụng các chất liệu gỗ. Ván Ép cho 25 Boat Meter (DST), Gỗ Sống cho 18.75 Boat Meter (DST), Cành Cây cho 13 Boat Meter (DST), và Gỗ cũng như Gỗ Mục cho 6.25 Boat Meter (DST).

Khi chỉ số Boat Meter (DST) đạt tới 0, thuyền chìm. Nó để lại 4 Ván Ép và một nửa vật liệu được sử dụng để tạo ra tất cả các cấu trúc trên thuyền. Người chơi trên thuyền sẽ bị chết đuối và xuất hiện lại ở bờ biển gần nhất. Họ mất 25% Máu tối đa, 25% Sức Đói, nhận được 100% Ẩm Ướt và một nửa số đồ trong ô đồ bị bỏ lại dưới nước. Riêng WX-78 sẽ mất 40% Máu tối đa và bị -50 Tinh Thần. Woodie sẽ mất 50 Sức Đói ở dạng thường và -100 Điểm Đồng Hồ Gỗ khi ở dạng Hải Ly. Mỗi Thuyền có một phiến gỗ giúp rời khỏi thuyền với những ảnh hưởng giống như khi bị chết đuối.

Được làm từ gỗ nên bản thân chiếc thuyền rất dễ cháy và có thể bắt lửa (từ việc đặt Lửa Trại trên đó đến việc ngọn lửa lan sang các vật dễ cháy khác trên thuyền) gây ra thiệt hại nặng nề cho thuyền phụ thuộc vào việc có bao nhiều phần thuyền bị nhấn chìm trong lửa. (Có 5 phần tất cả, một ở trung tâm, và 4 phần xung quanh). Những vật giữ được lửa như Lò Lửa hay Lò Nhiệt có thể lắp đặt và sử dụng trên tàu để đảm bảo an toàn.

PhysicsSửa đổi

Một Cột Buồm đã hạ xuống tăng vận tốc tối đa cho thuyền là 1,5 và nâng một Buồm Cánh tăng tốc độ thuyền lên 3. Mỗi buồm kế tiếp sẽ có hiệu quả chỉ bằng 70% so với cái rước (Hiệu quả của Buồm Cánh sẽ được áp dụng trước tiên). Tốc độ của thuyền chỉ nằm trong khoảng từ 1 (tốc độ ban đầu khi không có buồm) cho đến 5. Bảng dưới đấy sẽ đưa ra vài ví dụ:

Mast(s) Không có gì Mast Build Mast BuildMast Build Winged Sail Build Mast BuildMast BuildMast Build Winged Sail BuildMast Build Winged Sail BuildWinged Sail Build
Speed 1 1.5 2.55 3 3.285 4.05 5

Vật phẩmSửa đổi

Wilson Portrait
Cái này thật tuyệt để tạo một vài thí nghiệm trên mặt nước.

Wilson

Willow Portrait
Nó là một phần của chiếc thuyền thôi.

Willow

Wolfgang Portrait
Cái này dùng để tạo một chiếc thuyền đẹp.

Wolfgang

Wendy Portrait
Cái này dùng để tạo một chiếc thuyền.

Wendy

WX-78 Portrait
ĐỂ DỰNG LÊN MỘT CHIẾC THUYỀN KHỦNG KHIẾP

WX-78

Wickerbottom Portrait
Nó sẽ cho phép chúng ta nổi trên mặt nước.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Nó chứa buồm, và nền tảng của một chiếc thuyền.

Woodie

Waxwell Portrait
Ta đã bị giáng chức thành một nhân viên đóng tàu thông thường.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Đóng tàu là nghề của mình!

Wigfrid

Webber Portrait
Cái này dùng để tạo nên một con thuyền.

Webber

Warly Portrait
Chu du trên biển nào!

Warly

Wormwood Portrait
Cần nước

Wormwood

Winona Portrait
Đến lúc sắn tay áo lên rồi!

Winona

Wortox Portrait
Cùng làm ra một cái bè nào!

Wortox

Bộ Thuyền Ván (Boat Kit) là một Vật Dụng chế tạo được trongThẻ Đi Biển, độc quyền trong Don't Starve Together, và được giới thiệu trongbarn cập nhật Return of Them. Nó sẽ tạo thành một thuyền khi được đặt dưới Đại Dương.

PlaceholderBên Lề Sửa đổi

  • Thuyền được đưa ra trong bản cập nhật Turn of Tides.
  • Lời nói của các nhân vật khi thuyền vừa mới bị rò rỉ
Wilson Portrait
Chúng ta đang bị vào nước quá nhiều.

Wilson, khi thuyền vừa bị rò rỉ.

Willow Portrait
Ìu, tôi ghét nước.

Willow, khi thuyền vừa bị rò rỉ.

Wolfgang Portrait
Từng giọt từng giọt đang đi vào thuyền!

Wolfgang, khi thuyền vừa bị rò rỉ.

Wendy Portrait
Thuyền của chúng ta đang nhỏ những giọt nước mắt mặn chát.

Wendy, khi thuyền vừa bị rò rỉ.

WX-78 Portrait
CƠN ÁC MỘNG TỆ NHẤT CỦA TÔI ĐÃ THÀNH SỰ THẬT

WX-78, khi thuyền vừa bị rò rỉ.

Wickerbottom Portrait
Thuyền đang rơi vào tình trạng nguy cấp.

Wickerbottom, khi thuyền vừa bị rò rỉ.

Woodie Portrait
Đại dương thăm thẳm kia đang làm cho tôi sợ.

Woodie, khi thuyền vừa bị rò rỉ.

Waxwell Portrait
Chúng ta vừa làm thủng một lỗ!

Maxwell, khi thuyền vừa bị rò rỉ.

Wigfrid Portrait
Thuyền của chúng ta mới thủng một lỗ!

Wigfrid, khi thuyền vừa bị rò rỉ.

Webber Portrait
Thuyền đang khóc kìa!

Webber, khi thuyền vừa bị rò rỉ.

Warly Portrait
Chúa ơi! Thuyền đang chìm!

Warly, khi thuyền vừa bị rò rỉ.

Wormwood Portrait
Nước! Nước đang tới!

Wormwood, khi thuyền vừa bị rò rỉ.

Winona Portrait
Chúng ta phải sửa chữa bà cô già nua này rồi!

Winona, khi thuyền vừa bị rò rỉ.

Wortox Portrait
Giờ cuộc phiêu lưu này bắt đầu thú vị đấy!

Wortox, khi thuyền vừa bị rò rỉ.

  • Lời nói của các nhân vật khi nhận xét một lỗ thủng trên thuyền
Wilson Portrait
I should patch that up before we sink.

Wilson, when examining leaks.

Willow Portrait
I only know how to solve fire-based problems.

Willow, when examining leaks.

Wolfgang Portrait
Wolfgang will plug hole with mighty fists!

Wolfgang, when examining leaks.

Wendy Portrait
I always knew the ocean floor would be my final resting place.

Wendy, when examining leaks.

WX-78 Portrait
QUICK. PLUG IT UP QUICK!

WX-78, when examining leaks.

Wickerbottom Portrait
Our ship is taking on water.

Wickerbottom, when examining leaks.

Woodie Portrait
Better plug that up soon or we'll be swimmin'.

Woodie, when examining leaks.

Waxwell Portrait
Oh, great. Now we're going to drown.

Maxwell, when examining leaks.

Wigfrid Portrait
My vessel hath been wounded!

Wigfrid, when examining leaks.

Webber Portrait
Quick, plug it up!

Webber, when examining leaks.

Warly Portrait
I should do something about that.

Warly, when examining leaks.

Wormwood Portrait
Floaty is spitting!

Wormwood, when examining leaks.

Winona Portrait
That needs a fixin'!

Winona, when examining leaks.

Wortox Portrait
Things look bleak - we have a leak!

Wortox, when examining leaks.

  • Characters have quotes when a Boat sinks
Wilson Portrait
I don't want to drown!

Wilson, when a Boat sinks.

Willow Portrait
I'm gonna drown!!

Willow, when a Boat sinks.

Wolfgang Portrait
Wolfgang cannot swim!

Wolfgang, when a Boat sinks.

Wendy Portrait
Here I come, Ophelia.

Wendy, when a Boat sinks.

WX-78 Portrait
HELP

WX-78, when a Boat sinks.

Wickerbottom Portrait
Goodness, we're sinking!

Wickerbottom, when a Boat sinks.

Woodie Portrait
Hold on, Lucy!

Woodie, when a Boat sinks.

Waxwell Portrait
Oh dear.

Maxwell, when a Boat sinks.

Wigfrid Portrait
A Viking shalln't abandon her ship!

Wigfrid, when a Boat sinks.

Webber Portrait
We're too young to drown!

Webber, when a Boat sinks.

Warly Portrait
I don't want to be brined!

Warly, when a Boat sinks.

Wormwood Portrait
Why sinking, Floater?

Wormwood, when a Boat sinks.

Winona Portrait
We're goin' down!

Winona, when a Boat sinks.

Wortox Portrait
Into the drink I go, hyuyu!

Wortox, when a Boat sinks.

Blueprint GallerySửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.