FANDOM


Wilson Portrait
That rock came from the moon.

Wilson

Willow Portrait
Just another rock to me.

Willow

Wolfgang Portrait
But is not cheese?

Wolfgang

Wendy Portrait
It's traveled so far...

Wendy

WX-78 Portrait
A ROCK. FROM THE MOON

WX-78

Wickerbottom Portrait
Implications of a lunar body? Interesting.

Wickerbottom

Woodie Portrait
It's uh, a moon rock.

Woodie

Waxwell Portrait
"Moon" rock.

Maxwell

Wigfrid Portrait
A gift from Mani.

Wigfrid

Webber Portrait
Neat!

Webber

Warly Portrait
It has a very peaceful energy.

Warly

Wormwood Portrait
Night Ball inside?

Wormwood

Winona Portrait
Seems like just another rock to me.

Winona

Wortox Portrait
The sky has fallen.

Wortox

Wurt Portrait
Moonrock!

Wurt

Thiên Thạch là một vật thể rơi từ trên trời xuống ở gần Vùng Khảm trong Don't Starve Together Nó gây hại cho người chơi khi chạm đất. Bóng của thiên thạch càng to khi nó càng gần đất liền, hãy tận dụng điều này để tránh nó.

Meteor shadow

Bóng của thiên thạch.

Moonrock boulder

Một Đá Tảng Mặt Trăng rơi xuống sau chấn động.

Khi Thiên Thạch đâm xuống đất, chấn động tạo những vết hố đen. Nếu Thiên Thạch không hoàn toàn bị phá hủy sau chấn động, nó vỡ ra các Đá, Đá Lửa hoặc để lại Đá Tảng. Đá Tảng có khi chỉ bị phá hủy một phần, giống như ở Sa Mạc. Đá Tảng này khác với các Đá Tảng khác ở chổ nó có hình dạng của một hòn đá sắc bén với hai vết nứt trắng. Kích thước của hố tùy thuộc vào nó để lại gì đằng sau. Nếu thiên thạch hoàn toàn bị phá hủy, không để lại gì, hố sẽ nhỏ hơn. Nếu rơi Đá Tảng, hố sẽ lớn hơn. Thiên thạch có thể đào để lấy 2 Đá, 1 Đá Lửa và 1 Đá Mặt Trăng.

Nếu thiên thạch va vào một công trình, công trình ấy sẽ bị phá hủy. Một vài nguyên liệu xây dựng sẽ rơi ra. Cành Con hay Bụi Dâu bị rơi vào thường để lại bản vật dụng (như khi đào bằng Xẻng). Nếu rơi vào Rương, tất cả vật dụng bên trong sẽ bay ra (nếu trúng nhiều lần, nó sẽ bị phá hủy để lại Ván Ép). Nếu thiên thạch rơi vào Lều mà nhân vật đang ngủ ở trong, nhân vật đó sẽ bị đánh thức ngay lập tức.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.