Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Woodlegs Portrait.png
Ahoy, alloy!

Woodlegs


Thỏi Hợp Kim là một tài nguyên độc quyền cho Hamlet DLC. Nó có được nhờ tinh chế Quặng Sắt tại một Lò Luyện và là nguyên liệu yêu cầu cho nhiều công thức Chế Tạo. Có 16.67% cơ hội có một Hợp Kim trong Trại Cướp Mật.


Icon Science.png Công thức

Iron Ore.png

×4

Smelter.png
Alloy.png

Icon Tools.png Sử dụng

Alloy.png
Alloy.png
Ice.png

×6

Blue Gem.png
Alchemy Engine.png
Sprinkler.png
Hamlet icon.png
Alloy.png
Alloy.png
Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Gears.png
Alchemy Engine.png
Oscillating Fan.png
Hamlet icon.png
Alloy.png
Twigs.png
Twigs.png
Alchemy Engine.png
Halberd.png
Hamlet icon.png
Alloy.png
Alloy.png
Alloy.png
Cork.png
Cork.png
Cork.png
Science Machine.png
Fancy Helmet.png
Hamlet icon.png
Alloy.png
Alloy.png
Alloy.png
Hammer.png
Science Machine.png
Tin Suit.png
Hamlet icon.png
Alloy.png
Electrical Doodad.png
Lantern.png
Key to the City.png
Lamp Post.png
Hamlet icon.png


Resources
Có thể nhặt không cần công cụ Cỏ CắtCành ConLau CắtCánh Hoa • (Vỏ SòĐồng Vàng Shipwrecked icon.png)
Có được nhờ dùng Axe.png GỗGỗ SốngThan • (Lá Dừa Shipwrecked icon.png) (Cork Hamlet icon.png)
Có được nhờ dùng Pickaxe.png ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCẩm Thạch • (ThanSan Hô Shipwrecked icon.png) (Đá Mặt Trăng Don't Starve Together icon.png)
Có được nhờ dùng Shovel.png (ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCát Shipwrecked icon.png)
Có được nhờ dùng
Machete.png Shipwrecked icon.pngHamlet icon.png
(Cành LeoTre Shipwrecked icon.png) (CỏCủ Dại (Củ Nở Hoa) Hamlet icon.png)
Có được nhờ đổi. Vàng ThỏiĐá Quý • (Đồng Vàng Shipwrecked icon.png) (Oinc (Oinc Thập Xu) • Chìa Khóa Bộ Sưu Tập Hoàng Gia Hamlet icon.png)
Có được nhờ phương pháp khác (Đá Vỏ ChaiDầu Shipwrecked icon.png)
Advertisement