FANDOM


Wilson Portrait
Ahoy there, alloy!

Wilson

Willow Portrait
Fire makes everything better.

Willow

Wolfgang Portrait
Fire make it strong like Wolfgang.

Wolfgang

Wendy Portrait
Cold and hard, like my existence.

Wendy

WX-78 Portrait
PRECIOUS METAL

WX-78

Wickerbottom Portrait
Iron that has gone through metallic bonding.

Wickerbottom

Woodie Portrait
It's like a wood block made out of metal.

Woodie

Waxwell Portrait
Durable.

Maxwell

Wagstaff Portrait
Ah, refined metal. As good as any factory could produce.

Wagstaff

Wigfrid Portrait
A metal wörthy öf the Söns öf Ivaldi.

Wigfrid

Webber Portrait
Gosh. That's a lot of metal.

Webber

Walani Portrait
Hope this is worth all the trouble.

Walani

Warly Portrait
Metal cooked well done.

Warly

Woodlegs Portrait
Ahoy, alloy!

Woodlegs

Wilba Portrait
IS'T BLOCK O' HARD METALS

Wilba

Wormwood Portrait
Bar of Clink Rock

Wormwood

Wheeler Portrait
Heavy metal made heavier.

Wheeler


Thỏi Hợp Kim là một tài nguyên độc quyền cho Hamlet DLC. Nó có được nhờ tinh chế Quặng Sắt tại một Lò Luyện và là nguyên liệu yêu cầu cho nhiều công thức Chế Tạo. Có 16.67% cơ hội có một Hợp Kim trong Trại Cướp Mật.


Icon Science Công thức Sửa đổi

Inventory slot backgroundIron Ore

×4

SmelterInventory slot backgroundAlloy

×1

Icon Tools Sử dụng Sửa đổi

Inventory slot backgroundAlloy

×2

Inventory slot background Ice

×6

Inventory slot backgroundBlue Gem

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundSprinkler

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundAlloy

×2

Inventory slot background Electrical Doodad

×2

Inventory slot backgroundGears

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundOscillating Fan

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundAlloy

×1

Inventory slot background Twigs

×2

Alchemy EngineInventory slot backgroundHalberd

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundAlloy

×3

Inventory slot background Cork

×3

Science MachineInventory slot backgroundFancy Helmet

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundAlloy

×3

Inventory slot background Hammer

×1

Science MachineInventory slot backgroundTin Suit

×1

Hamlet icon
Inventory slot backgroundAlloy

×1

Inventory slot background Electrical Doodad

×1

Inventory slot backgroundLantern

×1

Key to the CityInventory slot backgroundLamp Post

×1

Hamlet icon


Resources
Có thể nhặt không cần công cụ Cỏ CắtCành ConLau CắtCánh Hoa • (Vỏ SòĐồng Vàng Shipwrecked icon)
Có được nhờ dùng Axe GỗGỗ SốngThan • (Lá Dừa Shipwrecked icon) (Cork Hamlet icon)
Có được nhờ dùng Pickaxe ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCẩm Thạch • (ThanSan Hô Shipwrecked icon) (Đá Mặt Trăng Don't Starve Together icon)
Có được nhờ dùng Shovel (ĐáĐá LửaVàng ThỏiTiêu ThạchĐá QuýCát Shipwrecked icon)
Có được nhờ dùng
Machete Shipwrecked iconHamlet icon
(Cành LeoTre Shipwrecked icon) (CỏCủ Dại (Củ Nở Hoa) Hamlet icon)
Có được nhờ đổi. Vàng ThỏiĐá Quý • (Đồng Vàng Shipwrecked icon) (Oinc (Oinc Thập Xu) • Chìa Khóa Bộ Sưu Tập Hoàng Gia Hamlet icon)
Có được nhờ phương pháp khác (Đá Vỏ ChaiDầu Shipwrecked icon)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.