Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki


Vũ KhíVật Dụng để chiến đấu trong Don't Starve. Hầu hết đều có độ bền, giảm đi sau mỗi lần sử dụng.

Vài nhân vật có lực sát thương thay đổi. WesWendy bằng 0.75 lực mặc định, Wigfrid bằng 1.25 và Wolfgang là từ 0.5-2.00 (tùy vào mức Sức Đói của nhân vật). Khi không trang bị vũ khí mỗi cú đánh của nhân vật có 10 lực sát thương.

Vũ Khí Cận Chiến

Vũ Khí Lực Miêu tả
Dark Sword.png 68 Gươm Đen có lực sát thương bằng 68 và 100 lần sử dụng. Giảm 20 Tinh Thần mỗi phút (khi cầm), nhưng là vũ khí cận chiến mạnh nhất trong game.
Thulecite Club.png
59.5

Chùy Thulecite có lực sát thương bằng 59.5 và 150 lần sử dụng. Tăng 10% tốc độ di chuyển (khi cầm) và 20% tỉ lệ tạo ra Bóng Ma Xúc Tua.

Ham Bat.png 59.5

Chày Thịt có lực sát thương bằng 59.5 và độ bền trong 10 ngày (số lần dùng vô hạn). Trong bản mở rộng Reign of Giants, lực sát thương giảm 2.95 mỗi ngày. Tới ngày thứ 10, lực sát thương bằng 30 trước khi biến thành Thối..

Tentacle Spike.png 51

Chày Gai Xúc Tua có lực sát thương bằng 51 và 100 lần sử dụng. Chỉ thu được từ Xúc Tua.

Morning Star.png 43.35-72.25

Sao Mai là vũ khí điện tử có lực sát thương từ 43-72 (tùy vào lượng Ẩm Ướt). Có độ bền trong 6 phút và phát ra ánh sáng khi cầm.

Bat Bat.png 42.5

Gậy Dơi có lực sát thương bằng 42.5 và 75 lần sử dụng. Chôm về 6.8 máu kẻ địch, nhưng giảm 3.4 Tinh Thần mỗi lần đánh nếu lượng máu nhân vật không đầy.

Battle Spear.png 42.5

Giáo Chiến là vũ khí đặc trưng cho Wigfrid có lực sát thương bằng 42.5 và 200 lần sử dụng. Nó có sẵn trong giỏ đồ ngay đầu game và có khả năng tạo ra được.

Spear.png 34

Giáo là vũ khí nhân tạo có lực sát thương bằng 34 và 150 lần sử dụng

Umbrella.png 17

Dù là vật dụng Sinh Tồn có lực sát thương bằng 17 (khi dùng như vũ khí cận chiến) và 20 lần sử dụng. Tính năng chính là làm giảm Ẩm Ướt (Reign of Giants) và tăng Tinh Thần khi trời Mưa.

Walking Cane.png 17

Gậy Đi Bộ là vật dụng Trang Phục có lực sát thương bằng 17 (khi dùng như vũ khí cận chiến) và vô hạn lần sử dụng. Tăng 25% tốc độ di chuyển (khi cầm).

Torch.png 17

Đuốc là vật dụng Nguồn Sáng có lực sát thương bằng 17 (khi dùng như vũ khí cận chiến) và độ bền trong 15 giây. Cũng dùng để đốt các vật dễ cháy.

Icon Tools.png Tất cả Công cụ có thể được sử dụng như là vũ khí với lượng thiệt hại và số lần sử dụng khác nhau
27.2 Rìu (100 lần dùng) và Cuốc (33 lần dùng) tạo 27.2 sát thương mỗi đòn.
17 Xẻng (25 lần dùng), Chĩa (25 lần dùng khi làm vũ khí), and Búa (75 lần dùng) tạo 17 sát thương mỗi đòn. Bật Lửa của Willow tạo 17 sát thương mỗi đòn and và có Độ Bền vô hạn.
4.25 Cần Câu (9 lần dùng) và Lưới Côn Trùng (10 lần dùng) dùng để câu cá trong Ao và bắt côn trùng như Bướm, nhưng chúng vẫn có thể dùng như vũ khí gây 4.25 sát thương mỗi đòn.
30.6 The Rìu/Cuốc có 400 lần dùng. Nó thường được sử dụng cho các đối tượng mỏ và chặt cây, nhưng có thể được sử dụng như một vũ khí, xử lý 30.6 sát thương mỗi đòn.
13.6 Lucy the Axe, là rìu của Woodie với độ bền vô hạn, tạo 13.6 sát thương mỗi đòn.


Vũ Khí Tầm Xa

Vũ Khí Lực Miêu tả
Boomerang.png 27.2 Boomerang là vũ khí tầm xa với lực sát thương bằng 27.2. Sau khi đập vào mục tiêu, nó sẽ bay trở lại. Giữ nút 'Space' để chụp lại. Nếu không chụp lại, nó sẽ gây chấn thương, cũng như làm mất thêm một lần sử dụng. Có 10 lần sử dụng.
Blow Dart.png 100 Tiêu Thổi có lực sát thương bằng 100. Mỗi cái bắn được một lần.
Sleep Dart.png Tiêu Mê có khả năng làm sinh vật ngủ sau từ 1-4 mũi. Mỗi cái bắn được một lần.
Fire Dart.png Tiêu Lửa có khả năng gây cháy mục tiêu, làm chúng hoảng sợ và gây bén lửa tới các đối tượng gần đó. Mỗi cái bắn được một lần.
Ice Staff.png Gậy Băng là vũ khí tầm xa Ma Thuật đóng băng tạm thời mục tiêu sau từ 1-4 phát. Giảm 1 Tinh Thần mỗi lần dùng. Có 20 lần sử dụng.
Fire Staff.png Gậy Lửa là vũ khí tầm xa Ma Thuật gây cháy mục tiêu. Cũng dùng để đốt cháy mục tiêu trực tiếp như Đuốc. Tương tự Gậy Băng, làm giảm 1 Tinh Thần mỗi lần dùng. Có 20 lần sử dụng.
Weather Pain.png 7/giây. Đau Thời Tiết là vũ khí tầm xa tạo ra một cơn lốc bao quanh mục tiêu. Người chơi không tùy chọn thay đổi được lực sát thương của nó, mặc định là 7/giây. Có 15 lần sử dụng.

Bẫy

Bẫy Lực Miêu tả
Tooth Trap.png 60

Bẫy Răng là bẫy có lực sát thương bằng 60 và 10 lần sử dụng. Nó kích hoạt khi đối tượng đi vào vùng gần nó và cần tái kích hoạt (click chuột phải) sau mỗi lần kích hoạt.

Bee Mine.png

Bom Ong là bẫy có lực sát thương có thể lên tới 160 và 1 lần sử dụng. Nó kích hoạt khi đối tượng chạm phải nó, thả ra 4 con chỉ tấn công kẻ chạm phải. Ong có lực sát thương bằng 10 và mỗi con tấn công 4 lần. Khi mục tiêu bị hạ, chúng tản mát theo 4 hướng khác nhau.

Bird Trap.png

Bẫy Chim là bẫy không gây sát thương dùng để bắt Chim Lông Đỏ, QuạChim Tuyết. Có 8 lần sử dụng. Mồi thêm bằng Hạt Giống tăng tỉ lệ bắt được chim.

Trap.png

Bẫy là loại bẫy không gây sát thương dùng để bắt động vật nhỏ như Thỏ, ẾchNhện. Có 8 lần sử dụng. Mồi thêm bằng Hạt Giống để lừa những con gần đó lại gần.

Chất Nổ

Chất Nổ Lực Miêu tả
Gunpowder.png 200 Thuốc Nổ được đặt gần đối tượng rồi châm lửa. Sau từ 2-4 giây phát nổ, tạo ra lực sát thương bằng 200 và phá hủy mọi đối tượng trong khu vực ngay lập tức. Người chơi nên tránh đi trước khi nó phát nổ.
Slurtle Slime.png 50 Nhớt Sên Rùa được đặt gần đối tượng rồi châm lửa. Sau 4 giây thì phát nổ, mỗi cái tạo ra lực sát thương bằng 50.

All items (46)

Advertisement