FANDOM


Trượng là những món trang bị chế tạo từ Đá Quý. Chúng mang tại ô tay và tạo ra những phép thuật chủ động cho người sử dụng. Các Trượng khác nhau có các hiệu ứng khác nhau, nhưng tất cả Trượng đều làm giảm Tinh Thần khi dùng.

All items (6)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.