FANDOMTrang này gồm danh sách các loại Thực Vật trong Don't Starve. Mỗi loài có cách sử dụng độc nhất của riêng chúng. Hầu hết thực vật có bản địa tại một quần xã, nhưng vẫn có thể tìm thấy ở những nơi khác nếu mật độ của chúng được tăng lên bằng cách sử dụng tùy chỉnh Thiết Lập Thế Giới.

Evergreen Lumpy Evergreen Spiky Tree Totally Normal Tree
Thường Xanh Thường Xanh Sần Cây Gai Cây Toàn Thường
Berry Bush Sapling Grass Tuft Reeds
Bụi Dâu Cành Con Cỏ Sậy
Mushroom Group Marsh Plant Spiky Bush Cave Lichen
Nấm Rơm Thực Vật Ven Ao Bụi Gai Địa Y Hang
Flowers1 Evil Flowers1 Ferns Light Flower All
Hoa Hoa Quỷ Dương Xỉ Hoa Đèn
Lureplant Mushtrees Cave Banana Tree Birchnut Tree
Củ Thịt Nấm Cây Cây Chuối Hang Cây Dẻ Bulô Reign of Giants icon
Cactus Tumbleweed Viney Bush Coffee Plant
Xương Rồng Reign of Giants icon Cây Cỏ Lăn Reign of Giants icon Bụi Leo Shipwrecked icon Cây Cà Phê Shipwrecked icon
Palm Tree Mangrove Tree Jungle Tree Regular Jungle Tree
Cây Dừa Shipwrecked icon Cây Đước Shipwrecked icon Cây Nhiệt Đới Shipwrecked icon Cây Rừng Thường Shipwrecked icon
Bamboo Patch Elephant Cactus Seaweed Plant Brainy Sprout
Cụm Tre Shipwrecked icon Xương Rồng Tượng Shipwrecked icon Rong Biển Shipwrecked icon

Shipwrecked icon

Mầm Thông Minh Shipwrecked icon

Shipwrecked icon

Ash Tree
Tall Grass
Nettle Vine
Lotus Plant
Cây Tro Shipwrecked icon Cỏ Ngọn Cao Hamlet icon Cây Tầm Ma Hamlet icon Cây Sen Hamlet icon
Rainforest Tree
Cocooned Tree
Claw Palm Tree
Tea Tree
Cây Nhiệt Đới Ẩm Hamlet icon Cây Kén Hamlet icon Cọ Lá Vuốt Hamlet icon Cây Tràm Trà Hamlet icon
Tuber Tree
Exotic flowers (all)
Bramble
Bramble Bloom
Cây Củ Dại Hamlet icon Hoa Kỳ Lạ Hamlet icon Mâm Xôi Bụi Gai Hamlet icon Mâm Xôi Nở Hoa Hamlet icon
Magic Flower
All Hedges
Lily Pad
Juicy Berry Bush
Hoa Ma Thuật Hamlet icon Rào Cây Hamlet icon Lá Sen Hamlet icon Bụi Dâu Mọng Don't Starve Together icon
Twiggy Tree Lune Tree Stone Fruit Bush Planted
Cây Trơ Cành Don't Starve Together icon Cây Nguyệt Phong Don't Starve Together icon Bụi Trái Cây Đá Don't Starve Together icon

Thu lượm Thực Vật

Collectable plants (Berry Bush, Grass, Sapling)

Bụi Dâu, Cỏ và Cành Con.

Thực vật thu lượm (Cỏ, Bụi Dâu, Cành Con, ...) là những loại mà người chơi có thể lấy sau khi đào chúng lên bằng một Xẻng. Sau khi thu lượm, chúng có thể trồng ở một vị trí thích hợp nơi chúng sẽ mọc lại theo thời gian. Cỏ, Bụi Dâu và Bụi Dâu Mọng trước hết sẽ cần bón phân.

Những thực vật di chuyển và vài Cây trong Hang ĐộngTàn Tích sẽ phát triển và hoạt động bình thường như khi chúng ở trên Mặt Đất và không cần bất cứ loại Nguồn Sáng nào.

Reign of Giants icon Reign of Giants

Trong Reign of Giants, Hang ĐộngTàn Tích cũng chịu ảnh hưởng bởi Mùa hiện tại trên Mặt Đất. Nghĩa là vài thực vật trong mọi Thế Giới cũng bị ảnh hưởng.

Vật thể thế giới tự nhiên
Thực Vật Thường XanhThường Xanh SầnCây GaiBụi DâuCà RốtCây Chuối HangĐịa Y HangHoa (Hoa QuỷDương Xỉ) • CỏHoa ĐènCủ ThịtNhân SâmNấm RơmNấm CâyThực Vật Ven AoSậyCành ConBụi GaiCây Toàn ThườngReign of Giants icon Cây Dẻ BulôXương RồngCây Cỏ Lăn
Mob và Nơi Sống Tổ OngTổ Ong Sát ThủGò Chó SănAoNhà LợnVua LợnĐuốc LợnChòi ThỏNhà Xiêu VẹoGò Sên RùaHang NhệnThạch NhệnKén Khỉ HangỔ Chân CaoTrại Hải MãHố Giun (Hố Giun Bệnh) • Hang ThỏReign of Giants icon Hang ChuộtGốc Rỗng
Vô Tri Đài Giả Khoa Cổ ĐạiTượng CổĐá BazanBản ThảoĐá TảngMáy HátMộ (Bia Mộ) • Tượng Đàn HạcBụi Đất Khả NghiCột Cẩm ThạchCây Cẩm ThạchCổng MaxwellTượng MaxwellĐèn MaxwellĐầu Người CáĐèn Ác MộngKhóa Ác MộngNgai Ác MộngTháp ĐáRương Văn HoaĐầu LợnCột TrụThánh TíchHốHài CốtXươngThạch NhũĐá Xúc GiácTường ThuleciteReign of Giants icon Đá Băng NhỏTượng Glommer
Đồ Đồ HộpĐồ Tay QuâyĐồ Khoai Tây Kim LoạiĐồ VòngĐồ GỗMắt Xương

All items (35)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.