Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Hình ảnh tìm thấy trong bản tin cập nhật Turf! của Klei. Có vẻ như họ đã có một chủ đề dài về Cờ Vua cho Maxwell trước khi quần xã và quái được đưa vào.

Maxwell's own mounted police.

–Woodie

Quái Đồng Hồ là một nhóm Mob thù nghịch mà giống như những quân Cờ Vua, Mục đích và bảo về Đồ Gỗ. Đồng Hồ thường rơi Bánh Răng khi giết, trong khi máy hỏng trong Tàn Tích có thêm tỉ lệ rơi Nhiên Liệu Ác MộngMảnh Thulecite ngoài Bánh Răng. Bánh Răng cũng có thể dùng để sửa Máy Đồng Hồ Hỏng để làm đồng minh.

All items (6)

Advertisement