Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki


Lời thoại Nhân Vật là những lời nhận xét của Nhân Vật về sự vật, sự việc hay sự kiện nhất định trong game. Người chơi có thể nhấp chuột phải vào các vật dụng và đối tượng để tiến hành xem xét.

Wilson portrait.png Willow portrait.png Wolfgang portrait.png Wendy portrait.png
Wilson Willow Wolfgang Wendy
WX-78 portrait.png Wickerbottom portrait.png Woodie portrait.png Wes portrait.png Waxwell portrait.png Wagstaff Portrait.png
WX-78 Wickerbottom Woodie Wes Maxwell Wagstaff

Reign of Giants Reign of Giants icon.png

Wigfrid portrait.png Webber portrait.png
Wigfrid Webber

Shipwrecked icon.png Shipwrecked

Walani Portrait.png Warly Portrait.png Wilbur Portrait.png Woodlegs Portrait.png
Walani Warly Wilbur Woodlegs

Hamlet icon.png Hamlet

Wilba Portrait.png Wormwood Portrait.png Wheeler Portrait.png
Wilba Wormwood Wheeler

DST icon.png Don't Starve Together

Winona Portrait.png Wortox Portrait.png Wurt Portrait.png Walter Portrait.png
Winona Wortox Wurt Walter

Nhân vật bị gỡ bỏ

Warbucks Portrait.png
Warbucks

Placeholder.png Bên lề

  • Mỗi khi đưa lời thông báo hoặc nhận xét sau khi quan sát một sự vật, sự việc (hoặc khi chat trong Don't Starve Together), trên đầu nhân vật sẽ hiển thị lên một dòng chữ trong khoảng 2,5 giây [cần xác thực], trừ khi bị ngắt lời bằng một câu nói khác.
Nhân Vật  lời thoại ⋅  trang phục
Don't Starve Wilson(lời thoại ⋅  trang phục) • Willow(lời thoại ⋅  trang phục) • Wolfgang(lời thoại ⋅  trang phục) • Wendy(lời thoại ⋅  trang phục) • WX-78(lời thoại ⋅  trang phục) • Wickerbottom(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodie(lời thoại ⋅  trang phục) • Wes(lời thoại ⋅  trang phục) • Maxwell(lời thoại ⋅  trang phục) • Wagstaff(lời thoại ⋅  trang phục) • Wigfrid(lời thoại ⋅  trang phục)
Reign of Giants Webber(lời thoại ⋅  trang phục)
Shipwrecked Walani(lời thoại ⋅  trang phục) • Warly(lời thoại ⋅  trang phục) • Wilbur(lời thoại ⋅  trang phục) • Woodlegs(lời thoại ⋅  trang phục)
Hamlet Wilba(lời thoại ⋅  trang phục) • Wormwood(lời thoại ⋅  trang phục) • Wheeler(lời thoại ⋅  trang phục)
Don't Starve Together Winona(lời thoại ⋅  trang phục) •  Wortox(lời thoại ⋅  trang phục)Wurt(lời thoại ⋅  trang phục)
Đã xóa Warbucks(lời thoại ⋅  trang phục)
Chưa thực hiện Wilton • Winnie • Wallace • Waverly • Pyro • Watricia 

All items (11)

Advertisement