Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Khoáng SảnVật Dụng có trong trò chơi có thể khai thác từ Đối Tượng Khai Khoáng (trừ Đá Băng Nhỏ), bằng cách sử dụng Cuốc, Cuốc Sang Trọng hoặc Rìu/Cuốc. Một số khoáng sản cũng có thủ được bằng cách Phá hủy trên Thế Giới Bề Mặt hoặc sau một trận Động Đất trong Hang Động hay Tàn Tích

Sên RùaỐc Sên Rùa sẽ cố gắng ăn khoáng sản, trừ Cẩm Thạch, chúng sẽ tấn công người chơi có khoáng sản trong người khi không còn bất khoáng sản nào xung quanh

Trang này bao gồm các tài nguyên khoáng sản loại khác nhau được tìm thấy trong các trò chơi.

All items (16)

Advertisement