FANDOM


Non-Renewable Trang này liệt kê toàn bộ vật phẩm không tái sinh trong game , thứ có thể bị sử dụng hết hoặc nguồn bị cạn kiệt không tính những vật phẩm chế tạo từ những tài nguyên này

Tất cả vật còn lại là tài nguyên có thể tái sinh This page lists all non-renewable items in the game that can be used up or their only sources can be depleted. This does not include items and structures further crafted from these items.

All items that are not included in this list are renewable resources.

Icon Item Obtained from
Trinkets

All Gravedigger Items (except Life Giving Amulets, Nightmare Fuel, Blue Gem, and Red Gem)

Dug from Graves

(Frazzled Wires, Gnome, Gord's Knot and Hardened Rubber Bung are renewable in Reign of Giants DLC from Tumbleweeds)

Gears Gears Dropped by Clockwork Bishops, Clockwork Knights, Clockwork Castles, Damaged Rooks, and Damaged Bishops

Dug from Graves

(Reign of Giants icon Renewable in the Reign of Giants DLC from tumbleweeds)

Mandrake Mandrake

Picked from ground

Guardian's Horn Guardian's Horn

Dropped from deceased Ancient Guardians

Fireflies Fireflies

Caught with a Bug Net

Honeycomb Honeycomb Destroying Bee Hives
Grass Turf Natural Turfs (with the
exception of Marsh Turf)
Digging the ground with a Pitchfork
Grass Tuft Dug Grass Tuft

Digging a Grass Tuft with a Shovel

(Don't Starve Together icon Renewable in Don't Starve Together Endless and Wilderness modes)

Sapling Dug Sapling

Digging a Sapling with a Shovel

(Don't Starve Together icon Renewable in Don't Starve Together Endless and Wilderness modes)

Berry Bush Item Berry Bush 2

Berry Bush

Digging a Berry Bush with a Shovel

(Don't Starve Together icon Renewable in Don't Starve Together Endless and Wilderness modes)

Marsh Bush Spiky Bush

Digging a Spiky Bush with a Shovel

Eye Bone Eye Bone Found randomly in the world
Ring Thing Ring Thing Found randomly in the world
Crank Thing Crank Thing Found randomly in the world
Box Thing Box Thing Found randomly in the world
Metal Potato Thing Metal Potato Thing Found randomly in the world
Thulecite Thulecite (impractically low chance to renew)

Found numerous ways in the Ruins

(Reign of Giants icon Renewable in the Reign of Giants DLC)

Yellow Gem Yellow Gem (impractically low chance to renew)

Found numerous ways in the Ruins

(Reign of Giants icon Renewable in the Reign of Giants DLC from tumbleweeds, Don't Starve Together icon Renewable in Don't Starve Together through the Dragonfly)

Orange Gem Orange Gem (impractically low chance to renew)

Found numerous ways in the Ruins

(Reign of Giants icon Renewable in the Reign of Giants DLC from tumbleweeds, Don't Starve Together icon Renewable in Don't Starve Together through the Dragonfly)

Green Gem Green Gem (impractically low chance to renew)

Found numerous ways in the Ruins

(Reign of Giants icon Renewable in the Reign of Giants DLC from tumbleweeds, Don't Starve Together icon Renewable in Don't Starve Together through the Dragonfly)

Slurper Pelt Slurper Pelt Dropped by Slurpers. (Reign of Giants icon Renewable in the Reign of Giants DLC)
Cơ Chế Lối Chơi
Hoạt Động Chế TạoCâu CáNấu ĂnNuôi TrồngNgủ
Môi Trường Ngày-ĐêmTrăngChu kỳ Ác MộngĐộng ĐấtSétMưaMưa Ếch
Cơ Chế Quần XãNhân VậtCharlieChếtĐộ BềnĐiểm Kinh NghiệmLửaHỏng Lương ThựcCóng LạnhMáuSức ĐóiTinh ThầnNguồn SángBản ĐồSự Man RợnTài Nguyên Không Tái SinhKiến TrúcĐiều KhiểnSao LưuReign of Giants icon Ẩm ƯớtQuá Nhiệt
Chế Độ Trải NghiệmPhiêu LưuBề MặtHang ĐộngTàn TíchDon't Starve Together
Khác Làng LợnĐường (Lối Mòn) • Nghĩa ĐịaBiểnVực ThẳmCầuBộ VáĐồNhà Xác

All items (77)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.