FANDOM


Hồi máu là gồm những đồ có thể hồi Máu hoặc hồi sinh Người chơi sau khi Chết

All items (98)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.