Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki


Giáp vật dụng trong game giúp bảo vệ người chơi khỏi lực sát thương. Bằng cách hấp thụ một phần lực tác động vào Độ Bền thay vì vào Máu.

Giáp ngực

Vật phẩm Tên Độ bền Sát thương hấp thụ Tinh Thần Tốc độ di chuyển Chế Tạo Lưu ý
Grass Suit.png Grass Suit 225
(157.5 Don't Starve Together icon.png)
60% Cut Grass.pngx10 Twigs.pngx2 Take 17 more damage from Werebeaver. Don't Starve Together icon.png
Log Suit.png Log Suit 450
(315 Don't Starve Together icon.png)
80% Log.pngx8 Rope.pngx2 Take 17 more damage from Werebeaver. Don't Starve Together icon.png
Night Armour.png Night Armor 750
(525 Don't Starve Together icon.png)
95% -10/min Nightmare Fuel.pngx5 Papyrus.pngx3 Decreases Sanity by 10% of total damage (Damage absorbed by the armor + damage let through the armor).
Marble Suit.png Marble Suit 1050
(735 Don't Starve Together icon.png)
95% -30%

Marble.pngx12 Rope.pngx4

(Marble.pngx6 Rope.pngx2 Don't Starve Together icon.png)

Snurtle Shell Armour.png Snurtle Shell Armor 1050
(735 Don't Starve Together icon.png)
60% Players can hide inside the armor. It absorbs 100% damage while hiding inside. Snurtle Shell Armor has a 75% chance to drop from Snurtles.
Thulecite Suit.png Thulecite Suit 1800
(1260 Don't Starve Together icon.png)
90% +3.3/min Thulecite.pngx6 Nightmare Fuel.pngx4
Scalemail.png Scalemail Reign of Giants icon.png 1350
(945 Don't Starve Together icon.png)
70% +3.3/min Scales.pngx1 Log Suit.pngx1 Pig Skin.pngx3 When worn, it provides immunity to fire damage, ignites enemies attacking the player.
Seashell Suit.png Seashell Suit Shipwrecked icon.png 750 75% Seashell.pngx10 Seaweed.pngx2 Rope.pngx1 Protects the player from poisoning through physical contact.
Limestone Suit.png Limestone Suit Shipwrecked icon.png 825 70% +2.0/min -10% Limestone.pngx3 Rope.pngx2
Obsidian Armour.png Obsidian Armor Shipwrecked icon.png 1350 70% Obsidian.pngx5 Log Suit.pngx1 Dragoon Heart.pngx1 When worn, it provides immunity to fire damage, ignites enemies attacking the player.
Cactus Armour.png Cactus Armor Shipwrecked icon.png 450 80% Cactus Spike.pngx3 Log Suit.pngx1 Deals 17 damage to attackers.
Elephant Cacti ignore the player.
Bone Armor.png Bone Armor Don't Starve Together icon.png 16 uses 100% (every 5 seconds) Nightmare Fuel can be used to refuel 25% of its durability.
Dropped by the Ancient Fuelweaver.
Tin Suit.png Tin Suit Hamlet icon.png 1200 80% -20% Alloy.pngx3 Hammer.pngx1 Has the possibility of spawning in a Bandit Stash.
Mant Suit.png Mant Suit Hamlet icon.png 450 80% Chitin.pngx5 Log Suit.pngx1 Makes Mants neutral to the player if worn with a Mant Mask.
Weevole Mantle.png Weevole Mantle Hamlet icon.png 900 60% Weevole Carapace.pngx4 Chitin.pngx2 It doesn't contribute a speed reduction during the Humid Season however it does not prevent the helmet slot to the player
Vortex Cloak.png Vortex Cloak Hamlet icon.png 450 100% (from non-shadows) Dark Tatters.pngx5 Night Armor.pngx1 Adds 8 inventory slots.
Drains Sanity equal to 30% of damage absorbed by each hit.
Nightmare Fuel can be used to restore 5% of its durability, at the cost of 5 Sanity.
Bramble Husk.png Bramble Husk Hamlet icon.png 375
(262.5 Don't Starve Together icon.png)
65% Living Log.pngx2 Bone Shards.pngx4

(Wormwood Portrait.png)

Prevents damage from Brambles, Bramble Blooms and Bramble Traps.
Deals 22.5 damage to every mob around wearer when hit.
Only available to the Hamlet character Wormwood.

Giáp đầu

Vật phẩm Tên Độ bền Sát thương hấp thụ Chống thấm Chế Tạo Lưu ý
Cookie Cutter Cap.png Cookie Cutter Cap Don't Starve Together icon.png 525 70% 35% Cookie Cutter Shell.pngx4 Rope.pngx1 If given to Pig or Bunnyman it provides them a damage absorption effect
Bee Queen Crown.png Bee Queen Crown Don't Starve Together icon.png 945 70% 20% Converts insanity auras into sanity auras.
Triggers the Bow Emote for nearby players.
Dropped by the Bee Queen and sometimes found in Loot Stashes.
Bone Helm.png Bone Helm Don't Starve Together icon.png 945 70% 20% Induces insanity effects.
Prevents Shadow Creatures from attacking.
Dropped by the Ancient Fuelweaver.
Football Helmet.png Football Helmet 450
(315 Don't Starve Together icon.png)
80% 20% Pig Skin.pngx1 Rope.pngx1 If given to Pig or Bunnyman it provides them a damage absorption effect
Mant Mask.png Mant Mask Hamlet icon.png 450 80% Chitin.pngx5 Football Helmet.pngx1 Makes Mants neutral to the player when worn with a Mant Suit.
Beekeeper Hat.png Beekeeper Hat 750
(1050 Don't Starve Together icon.png)
80% Bee.png Killer Bee.png Guardian Bee.png Bee Queen.png 20% Silk.pngx8 Rope.pngx1 Only absorbs damage taken from Bees, Killer Bees, Grumble Bees and the Bee Queen, ineffective against everything else.
Battle Helm.png Battle Helm Reign of Giants icon.png 750
(525 Don't Starve Together icon.png)
80% 20% Gold Nugget.pngx2 Rocks.pngx2

(Wigfrid Portrait.png)

Only available to the Reign of Giants character Wigfrid.
Fancy Helmet.png Fancy Helmet Hamlet icon.png 1200 80% 20% Alloy.pngx3 Cork.pngx3 Reduces movement speed by 20%. Has the possibility of spawning in a Bandit Stash.
Horned Helmet.png Horned Helmet Shipwrecked icon.png 600 85% 35% Horn.pngx1 Seashell.pngx4 Rope.pngx1 Protects against Poison from physical contact.
Shelmet.png Shelmet 750
(525 Don't Starve Together icon.png)
90% 20% Has a 10% chance to drop from Slurtles.
Thulecite Crown.png Thulecite Crown 1200
(840 Don't Starve Together icon.png)
90% Thulecite.pngx4 Nightmare Fuel.pngx4 Has a 33% chance to activate a force field which absorbs 100% of damage and prevents the player from getting stunned; While the force field is active 5% of the damage that would have been dealt is instead reduced from Sanity.
Visor.png Visor Don't Starve 600 85% Spectoggles.pngx1 Cut Stone.pngx1 (Wagstaff Portrait.png) Removes blurriness and fog effects in the Hamlet DLC.

Only available to Wagstaff.

Công thức

Khi người chơi trang bị cả giáp ngực và giáp đầu, tổng lực hấp thụ được tính như sau:

  1. Lực ban đầu được hấp thụ bởi giáp chính.
  2. Lực còn lại được hấp thụ bởi giáp phụ.
  3. Còn lại trừ vàoHealthMeter.png người chơi.

Khó phân định rõ giáp nào giáp chính và giáp phụ trừ khi bị đánh hoặc sử dụng mod. Tái trang bị hoặc khởi động lại game có thể làm thay đổi thứ tự này. Lượng trừ vàoHealthMeter.png người chơi hằng định bất kể thứ tự nào.

Ví dụ: Lực sát thương của Nhện Chúa (80) tới người chơi trang bị Giáp CỏGrass Suit.png (giáp chính) và Nón Bầu Dục Football Helmet.png (giáp phụ) được tính là:

  • 80 × 0.6 = 48 lực hấp phụ bởiGrass Suit.png
  • (80 − 48) × 0.8 = 25.6 lực hấp phụ bởi Football Helmet.png
  • 80 − 48 − 25.6 = 6.4 trừ vàoHealthMeter.png người chơi.

Đơn giản, ta có: 80 × (1 − 0.6) × (1 − 0.8) = 6.4

Giáp chính và phụ

Trò chơi không phân định rõ thứ tự ưu tiên của giáp mà để ngẫu nhiên. Khó biết được giáp nào hấp thụ nhiều lực nhất nhưng vẫn quản lý được.

Giáp chính, là giáp hấp thụ nhiều nhất, cũng thường là giáp trang bị sau cùng. Muốn giữ giáp đầu, cần phải trang bị giáp đầu trước rồi mới đeo giáp ngực. Nếu giáp ngực được tái trang bị ngay thì nó vẫn theo thứ tự này. Nhưng nếu có lúc nào mà ô giáp đầu trống (khi giáp đầu mất, kể cả người chơi có cái thay thế trong giỏ đồ), giáp đầu sẽ thành giáp chính và giáp ngực cần được tái trang bị.

Có trường hợp ghi nhận rằng khởi động lại game thay đổi thứ tự này. Nếu không biết giáp nào là chính, chỉ cần tái trang bị giáp ngực rồi nó sẽ thành giáp chính.

Nhớ rằng giáp gỗ/cỏ sắp hết độ bền vẫn còn giá trị nhiên liệu như ban đầu, do vậy không nên dùng triệt để chúng. Thay vì lao vào chiến đầu với giáp có độ bền thấp, có nguy cơ giáp đầu thành giáp chính giữa trận đánh, nên trang bị giáp ngực mới và bỏ giáp cũ đi khi trời tối.

Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, giáp sẽ chỉ còn 70% độ bền so với Don't Starve. Giáp không cộng dồn, chỉ có loại sat thương cao nhất sẽ được áp dụng. Thiệt hại được phân chia giữa tất cả các bộ giáp bị mòn, được cân nhắc bởi giá trị hấp thụ của chúng. Giáp mặc có lực sát thương bằng tổng sát thương được hấp thụ bởi tất cả các áo giáp, nhân với tỷ lệ hấp thụ của áo giáp so với tổng hấp thụ.

Ví dụ:

  • Người chơi mặc một giáp cỏ + nón bầu dục. Khi chúng hấp thụ sát thương, 80% (Loại sát thương cao nhất được áp dụng) của sát thương sẽ được hấp thụ bới áo giáp. Tổng hấp thụ của giáp là 80% + 60% = 140%, vậy nên giáp cỏ hấp thụ 60/140 sát thương, và sát thương nón bầu dục hấp thụ là 80/140. Khi người chơi nhận sát thương họ sẽ mất 20% vào máu, 34.4% (80% x 60/140) và giáp cỏ và 45.7% vào nón bầu dục.
  • Nếu người chơi mặc một giáp gỗ và một nón bầu dục, sau đó hấp thụ 80% sát thương, giống trước đó nhưng sát thương sẽ được chia đều cho 2 mảnh, vì chúng có giá trị hấp thụ bằng nhau.

All items (17)

Advertisement