Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Trang này liệt kê các vật phậm là công cụ.

Thẻ Dụng Cụ Tên Độ Bền Sát Thương Cần Nguyên liệu Tác Dụng
Icon Tools.png Axe.png Rìu 100 lần dùng 27.2 Twigs.png×1 Flint.png×1 Chặt Cây
Icon Tools.png Pickaxe.png Cuốc 33 lần dùng 27.2 Twigs.pngx2 Flint.pngx2 Khai thác đã
Icon Tools.png Shovel.png Xẻng 25 lần dùng 17 Science Machine.png Twigs.pngx2 Flint.pngx2 Dùng để đào
Icon Tools.png Hammer.png Búa 75 lần dùng 17 Science Machine.png Twigs.pngx3 Rocks.pngx3 Rope.pngx2 Phá hủy kiến trúc
Icon Tools.png Pitchfork.png Chĩa 200 lần dùng 17 Science Machine.png Twigs.pngx2 Flint.pngx2 đào Đất
Icon Tools.png Razor.png Dao Cạo Science Machine.png Twigs.pngx2 Flint.pngx2 Cạo Râu và Lông Bò Lai
Icon Survival.png Bug Net.png Lưới Côn Trùng 10% mỗi lần dùng30% mỗi lần vợt 4.25 Science Machine.png Twigs.pngx4 Silk.pngx2 Rope.pngx1 Bắt Bọ
Icon Survival.png Fishing Rod.png Cần Câu 9 lần dùng 4.25 Science Machine.png Twigs.pngx2 Silk.pngx2 Câu cá
Icon Tools.png Luxury Axe.png Rìu Xa Xỉ 400 lần dùng 27.33 Alchemy Engine.png Twigs.pngx4 Gold Nugget.pngx2 Chặt cây
Icon Tools.png Opulent Pickaxe.png Cuốc Sang Trọng 132 lần dùng 27.2 Alchemy Engine.png Twigs.pngx4 Gold Nugget.pngx2 Khai thác đá
Icon Tools.png Regal Shovel.png Xẻng Vương Giả 100 lần dùng 17 Alchemy Engine.png Twigs.pngx4 Gold Nugget.pngx2 Dùng để đào
Ancient Pseudoscience Station.png PickSlashAxe.png Rìu/Cuốc 134-400 30.6 Ancient Pseudoscience Station.png Luxury Axe.pngx1 Opulent Pickaxe.pngx1 Thulecite.pngx2 Chặt và Khai thác

All items (3)

Advertisement