FANDOM


Bùa là những món trang bị chế tạo từ Đá Quý. Chúng mang vào tại ô ngực và tạo phép thuật tự động cho người sử dụng. Hầu hết các bùa trừ Bùa Ác Mộng đều tăng Tinh Thần khi đeo.

All items (6)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.