FANDOM


Turf!

ĐấtVật Dụng đại diện cho một khối đất ở Quần Xã. Mọi loại đất (trừ Đường/Lối Mòn, Mạng Dính và khoảng đất trống) có thể dùng Chĩa đào lên thành nắm đất và làm lộ đất trống bên dưới.

Mỗi loại Quần Xã tạo ra một Đất khác nhau (xem ở dưới). Nắm Đất có thể đặt lên vùng đất trống để thay đổi quang cảnh. Đào đất không làm ảnh hưởng tới các sinh vật sống ở đó.

Wilson with a Pitchfork and tile digging indicator visible

Cầm Chĩa sẽ thể hiện khoảng diện tích của mảng đất.

Đất có thể cháy và dùng làm Nhiên Liệu (trừ Đèn Chong Đêm). Đất không dùng làm phân bón được. Tất cả nắm Đất có thể gộp đến 10.

Dưới đây là danh sách.

Đất Bề Mặt

Don't Starve, Reign of Giants DLC và Don't Starve Together có bề mặt gần như là giống nhau và cả các loại đất hang động.

Quần xã/cấp Hình ảnh Tên Code Ưu tiên
Rừng Forest Turf Đất Rừng "turf_forest"
Đồng Cỏ Grass Turf Đất Cỏ "turf_grass"
Đầm LầyAlchemy Engine (Wurt Portrait) Don't Starve Together icon Marsh Turf Đất Đầm Lầy "turf_marsh"
Xứ Đá
Đỉnh Núi Hamlet icon
Rocky Turf Đất Đá "turf_rocky"
Thảo Nguyên Savanna Turf Đất Thảo Nguyên "turf_savanna"
Reign of Giants icon Rừng Lá Rụng Deciduous Turf Reign of Giants icon Đất Lá Rụng "turf_deciduous"
Reign of Giants icon Sa Mạc Sandy Turf Reign of Giants icon Đất Cát "turf_desertdirt"
Don't Starve Together icon Rừng Nguyệt Quang Moon Crater Turf Don't Starve Together icon Đất Hố Mặt Trăng "turf_meteor"
Don't Starve Together icon Bờ Biển Đá Rocky Beach Turf Don't Starve Together icon Đất Đá Biển "turf_pebblebeach"

Đất Hang Động

Nếu người chơi đào Đất Cổ Xưa, nó sẽ bị phá hủy.

Quần xã/cấp Hình ảnh Tên Code Ưu tiên
Rừng Ngầm Mud Turf Đất Bùn "turf_mud"
Rừng Ngầm Slimey Turf Đất Nhớt "turf_sinkhole"
Rừng Nấm Cây Fungal Turf Đất Nấm "turf_fungus"
Đồng Bằng Đá &

Măng Đá

Cave Rock Turf Đất Đá Hang Động "turf_underrock"
Đồng Bằng Đá &

Măng Đá

Guano Turf Đất Phân Dơi "turf_cave"

Đất Nhân Tạo

Đất Nhân Tạo đã được chế tạo có thể được tìm thấy trong một vài Bộ Vá. Đường Đá Cuội tăng thêm 30% tốc độ cho người chơi đi trên nó. Gạch Đóng Vảy giúp giảm nhiệt độ.

Trong Shipwrecked DLC, Vũng Lụt không thể xuất hiện trên những loại đất nhân tạo nhưng vẫn có thể tràn sang đó.

Quần xã/cấp Hình ảnh Tên Code Ưu tiên
Science Machine Wooden Flooring Sàn Gỗ "turf_woodfloor"
Alchemy Engine Cobblestones Đường Đá Cuội "turf_road"
Alchemy Engine Carpeted Flooring Thảm Trải "turf_carpetfloor"
Science Machine Checkerboard Flooring Nền Caro "turf_checkerfloor"
Alchemy Engine Scaled Flooring Don't Starve Together icon Gạch Đóng Vảy "turf_dragonfly"

Shipwrecked icon Đất của Shipwrecked

Cây Cà PhêXương Rồng Tượng chỉ có thể trồng trên Đất Tro, Mácma hoặc Đất Núi Lửa, nhưng có thể phát triển ở bất cứ loại đất nào sau khi đã được trồng.

Quần xã/cấp Hình ảnh Tên Code Ưu tiên
Rừng Nhiệt Đới Jungle Turf Đất Nhiệt Đới "turf_jungle"
Bãi Mácma Magma Turf Đất Mácma "turf_magmafield"
Đầm Thủy Triều Tidal Marsh Turf Đất Đầm Thủy Triều "turf_tidalmarsh"
Bãi Cỏ Meadow Turf Đất Bãi Cỏ "turf_meadow"
Núi Lửa Ashy Turf Đất Tro "turf_ash"
Núi Lửa Volcano Turf Đất Núi Lửa "turf_volcano"
Alchemy Engine Snakeskin Rug Thảm Da Rắn "turf_snakeskinfloor"

Hamlet icon Đất của Hamlet

Tầm Ma có thể trồng trên mọi loại đất, nhưng chúng chỉ có thể phát trên trên Nền Rậm Rạp hoặc trên đất của Rừng Mưa Nhiệt Đới. Người chơi không thể dùng Chĩa để đào đất của Rừng Mưa Nhiệt Đới và Rừng Nhiệt Đới Độc. Chĩa sẽ mất độ bền mà người chơi chẳng thu lại được gì nếu người chơi cố gắng đào đất trong 2 quần xã trên. Đường Lát Đá tăng thêm 30% tốc độ cho người chơi đi trên nó. Đường Lát Đá, Đất Đá Phẳng và Nền Cỏ sẽ ngăng BFB hạ cánh.

Quần xã/cấp Hình ảnh Tên Code Ưu tiên
Vùng Sơn Màu Painted Sand Turf Đất Cát Sơn "turf_painted"
Vùng Canh Tác Alchemy Engine Cultivated Turf Đất Canh Tác "turf_fields"
Thành Phố LợnAlchemy Engine Lawn Turf Nền Cỏ "turf_lawn"
Thành Phố Lợn Key to the City Flat Stone Turf Đất Đá Phẳng "turf_foundation"
Thành Phố Lợn Key to the City Stone Road Turf Đường Lát Đá "turf_cobbleroad"
Vùng Ngoại Ô Mossy Turf Đất Phủ Rêu "turf_moss"
Rừng Mưa Nhiệt Đới Rainforest Turf Đất Rừng Mưa "turf_rainforest"
Đồng Bằng Hoang Wild Plains Turf Đất Đồng Bằng Hoang "turf_plains"
Science Machine Beard Hair Rug Nền Tóc Râu turf_beard_hair"
Alchemy Engine Dense Turf Nền Rậm Rạp "turf_deeprainforest_nocanopy"

Thứ Tự Ưu Tiên

Marsh 1

Một Đất Đầm Lầy bao quanh bởi tám Đất Cát. Đất Cát trội hơn, nên Đất Đầm Lầy nhỏ hơn.

Đất độ ưu tiên liên quan đến cách chúng chồng lên nhau. Ví dụ, một Thảm Trải sẽ luôn "trội" hơn một Nền Caro (khi cả hai được đặt cạnh nhau) và diện tích của nó sẽ chiếm một khoảng không gian của Nền Caro. Điều này không làm ảnh hưởng đến thuộc tính của mỗi loại đất được dùng, nhưng có thể gây ra sự khác biệt trực quan lớn.

Dưới đây liệt kê từ đất trội nhất đến lặn nhất:
Marsh 8

Một Đất Cát bao quanh bởi tám Đất Đầm Lầy. Lần nữa, Đất Cát trội và rộng hơn, dù chỉ có một cái.

Don't Starve

Don't Starve Together

Placeholder Bên lề

  • Trước bản cập nhật Turf!, đất có thể đào lên bằng một chiếc Xẻng.
  • Mạng Dính trước đây từng có thể đào lên được và đặt chồng lên trên đất khác để làm chậm những đối tượng đi qua đó, trừ NhệnWebber (lúc đó vẫn chưa được thực hiện).
Đất
Bề Mặt Đất RừngĐất CỏĐất Thảo NguyênĐất ĐáĐất Đầm Lầy Reign of Giants icon Đất Lá RụngĐất Cát Shipwrecked icon Đất Nhiệt ĐớiĐất Bãi CỏĐất MácmaĐất Đầm Thủy Triều Hamlet icon Đất Cát SơnĐất Rừng MưaĐất Đồng Bằng HoangĐất Phủ Rêu
Hang Động Đất BùnĐất Phân DơiĐất NhớtĐất NấmĐất Đá Hang Động
Núi Lửa Shipwrecked icon Đất TroĐất Núi Lửa
Nhân Tạo Sàn GỗThảm TrảiNền CaroĐường Đá Cuội Shipwrecked icon Thảm Da Rắn Hamlet icon Đất Canh TácNền CỏĐất Đá PhẳngĐường Lát ĐáNền Tóc RâuNền Rậm Rạp Don't Starve Together icon Gạch Đóng Vảy
Liên quan Mạng DínhĐất Cổ XưaChĩa

All items (38)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.