Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Tất cả các loại đất lần lượt theo thứ tự ưu tiên. Loại đất có mức độ ưu tiên cao hơn sẽ che phủ một phần các loại đất khác.

Mặt đất. Bạn đang bước trên nó

–Wickerbottom

Đất (Turfs) là những Vật Dụng nền, sàn và ô đất. Chúng có thể đào lên bằng Chĩa và sử dụng cho mục đích trang trí hoặc nhiên liệu. Đất có thể tiếp nhiên liệu cho hầu hết các kiến trúc ngoại trừ Đèn Chong Đêm. Đất cũng không thể dùng để bón phân cho thực vật.

Wilson with a Pitchfork and tile digging indicator visible.png

Các loại đất thông thường không ảnh hưởng tới Mobs ngoại trừ:

  • Vài loại Chim chỉ đậu trên những loại đất tương ứng và tùy theo mùa.
  • BFB không hạ cánh trong vùng đất rừng mưa nhiệt đới, rừng mưa nhiệt đới sâu và rừng nhiệt đới độc bởi chúng có mái che là những tán cây um tùm. Nó cũng không hạ cánh xuống những loại đất bên trong Thành Phố Lợn.
  • Tổ nhện tạo nên một loại đất gọi là Mạng Dính, thứ sẽ làm chậm người chơi và Mobs.

ĐườngLối Mòn là không phải là đất và không thể di chuyển chúng.

Nếu người chơi xúc một Đất Cổ Xưa, nó sẽ bị phá hủy ngay lập tức.

Đường Đá Cuội tăng 30% tốc độ di chuyển. Gạch đóng vảy giảm nhiệt.

Shipwrecked icon.png Đất Shipwrecked

Trong Shipwrecked DLC, Vũng Nước không thể xuất hiện trên những loại đất nhân tạo nhưng vẫn có thể tràn qua chúng.

Cây Cà PhêXương Rồng Tượng chỉ có thể trồng trên đất tro, mắc ma hoặc đất núi lửa, nhưng chúng có thể lớn trên bắt kỳ loại đất nào sau khi đã được trồng.

Hamlet icon.png Đất Hamlet

Cây Tầm Ma có thể trồng trên bất kỳ loại đất nào, nhưng chỉ phát triển trên nền rậm rạp hoặc đất rừng mưa nhiệt đới sâu. Người chơi không thể sử dụng Chĩa để đào đất từ Rừng Mưa Nhiệt Đới Sâu hoặc Rừng Nhiệt Đới Độc. Chĩa sẽ mất độ bền nếu người chơi cố thử đào những loại đất này. Đường Lát Đá sẽ tăng 30% tốc độ di chuyển. Đường Lát Đá, Đất Đá Phẳng, Đất Bãi Cỏ sẽ ngăn cản BFB hạ cánh.

Danh sách Đất

Đất Tên DLC Quần Xã Chế tạo Cấp
Forest Turf.png Đất Rừng Rừng Twigs.png×1 Pine Cone.png×1
Terra Firma Tamper.png Don't Starve Together
Grass Turf.png Đất Cỏ Đồng Cỏ Cut Grass.png×1 Petals.png×1
Terra Firma Tamper.png Don't Starve Together
Marsh Turf.png Đất Đầm Lầy Đầm Lầy Cut Reeds.png×1 Rot.png×2
Alchemy Engine.png Wurt Portrait.png Don't Starve Together
Rocky Turf.png Đất Đá Xứ Đá
Đỉnh Núi Hamlet icon.png
Rocks.png×1 Flint.png×1
Terra Firma Tamper.png Don't Starve Together
Savanna Turf.png Đất Thảo Nguyên Thảo Nguyên Cut Grass.png×1 Manure.png×1
Terra Firma Tamper.png Don't Starve Together
Mud Turf.png Đất Bùn Rừng Ngầm Cut Grass.png×1 Foliage.png×1
Terra Firma Tamper.png Don't Starve Together
Slimey Turf.png Đất Nhớt Rừng Ngầm Sandy Turf.png×1 Ice.png×1
Terra Firma Tamper.png Don't Starve Together
Fungal Turf.png Đất Nấm Rừng Nấm Cây Lichen.png×1 Blue Spore.png/Red Spore.png/Green Spore.png×1
Terra Firma Tamper.png Don't Starve Together
Cave Rock Turf.png Đất Đá Hang Động Đồng Bằng Đá &
Măng Đá
Rocks.png×3
Terra Firma Tamper.png Don't Starve Together
Guano Turf.png Đất Phân Dơi Đồng Bằng Đá &
Măng Đá
Guano.png×2
Terra Firma Tamper.png Don't Starve Together
Wooden Flooring.png Sàn Gỗ Boards.png×1 Alchemy Engine.png
Cobblestones.png Đường Đá Cuội Rocky Turf.png×1 Boards.png×1
Magma Turf.png ×1 Boards.png ×1 Shipwrecked
Alchemy Engine.png
Carpeted Flooring.png Thảm Trải Boards.png×1 Beefalo Wool.png×1
Alchemy Engine.png
Checkerboard Flooring.png Nền Caro Marble.png×1
Alchemy Engine.png
Deciduous Turf.png Đất Lá Rụng Reign of Giants Rừng Lá Rụng Twigs.png×1 Birchnut.png×1
Terra Firma Tamper.png Don't Starve Together
Sandy Turf.png Đất Cát Reign of Giants Sa Mạc Rocks.png×1 Bone Shards.png×1
Terra Firma Tamper.png Don't Starve Together
Jungle Turf.png Đất Nhiệt Đới Shipwrecked Rừng Nhiệt Đới
Magma Turf.png Đất Mácma Shipwrecked Bãi Mácma
Tidal Marsh Turf.png Đất Đầm Thủy Triều Shipwrecked Đầm Thủy Triều
Meadow Turf.png Đất Bãi Cỏ Shipwrecked Bãi Cỏ
Ashy Turf.png Đất Tro Shipwrecked Núi Lửa
Volcano Turf.png Đất Núi Lửa Shipwrecked Volcano
Snakeskin Rug.png Thảm Da Rắn Shipwrecked Snakeskin.png×2 Cloth.png×1
Alchemy Engine.png
Painted Sand Turf.png Đất Cát Sơn Hamlet icon.png Vùng Sơn Màu
Cultivated Turf.png Đất Canh Tác Hamlet icon.png Vùng Canh Tác Rainforest Turf.png×2 Ashes.png×1
Alchemy Engine.png
Lawn Turf.png Nền Cỏ Hamlet icon.png Thành Phố Lợn Cut Grass.png×2 Nitre.png×1
Alchemy Engine.png
Flat Stone Turf.png Đất Đá Phẳng Hamlet icon.png Thành Phố Lợn Cut Stone.png×1 Key to the City.png
Stone Road Turf.png Đường Lát Đá Hamlet icon.png Thành Phố Lợn Cut Stone.png×2 Boards.png×1 Key to the City.png
Mossy Turf.png Đất Phủ Rêu Hamlet icon.png Vùng Ngoại Ô
Rainforest Turf.png Đất Rừng Mưa Hamlet icon.png Rừng Mưa Nhiệt Đới
Wild Plains Turf.png Đất Đồng Bằng Hoang Hamlet icon.png Đồng Bằng Hoang
Beard Hair Rug.png Nền Tóc Râu Hamlet icon.png Beard Hair.png×1 Cut Grass.png×1
Alchemy Engine.png
Dense Turf.png Nền Rậm Rạp Hamlet icon.png Bramble Bulb.png×1 Cut Grass.png×2 Ash.png×1
Alchemy Engine.png
Scaled Flooring.png Gạch Đóng Vảy Don't Starve Together Scales.png×1 Cut Stone.png×2
Alchemy Engine.png
Rocky Beach Turf.png Đất Đá Biển Don't Starve Together Bờ Biển Đá Rocks.png×1 Driftwood Piece.png×1
Terra Firma Tamper.png
Moon Crater Turf.png Đất Hố Mặt Trăng Don't Starve Together Rừng Nguyệt Quang Moon Rock.png×1 Moon Shard.png×2 Celestial Altar.png Celestial Tribute.png Celestial Sanctum.png
Mutated Fungal Turf.png Đất Nấm Đột Biến Don't Starve Together Nguyệt Động Moon Rock.png×1 Moon Shroom.png×3 Celestial Altar.png Celestial Tribute.png Celestial Sanctum.png
Ancient Stonework.png Nền Gạch Cổ Don't Starve Together Tàng Thư Cổ Đại

All items (40)

Advertisement