Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Biểu tượng thẻ

Oooh, một vài kiến thức mới.

–Maxwell

Thẻ Thiên Thể là một thẻ chế tạo độc quyền cho Don't Starve Together. Những vật phẩm trong thẻ này không thể được tạo mẫu, thay vào đó chúng chỉ có thể chế tạo được khi bạn đứng gần Cầu Thiên Thể hoặc Đài Thiên Thể

Các vật phẩm có thể chế tạo được

Những vật phẩm có thể chế tạo khi ở gần Cầu Thiên Thể :

Những vật phẩm có thể chế tạo ở một Đài Thiên Thể hoặc Cống Vật Thiên Thể hoặc Chính Điện Thiên Thể được lắp ghép hoàn chỉnh:

Thẻ Game
Thông thường Công CụNguồn SángSinh TồnLương ThựcKhoa HọcChiến ĐấuKiến TrúcTinh ChếMa ThuậtTrang Phục
(Hàng Hải Shipwrecked icon.pngHamlet icon.png) (Săn Kho Báu Hamlet icon.png) (Đi BiểnLàm Nền DST icon.png)
Đặc Trưng Nhân Vật SáchThợ Hàn (Mầm Xanh Hamlet icon.pngDon't Starve Together icon.png) (Kỹ ThuậtGia VịBóng tốiThảo DượcBóng BayDon't Starve Together icon.png)
Riêng biệt Cổ Xưa (Núi Lửa Shipwrecked icon.png) (Cải Tạo NhàQuy Hoạch Hamlet icon.png) (Bản Đồ HọcThiên ThểVật NuôiCâu CáĐiêu Khắc Don't Starve Together icon.png)
Advertisement