FANDOM


Icon Ectoherbology

Biểu tượng thẻ

Lần này...Em có thể bảo vệ chị rồi.

–Wendy

Thẻ Thảo Dược là một thẻ chế tạo độc quyền của Wendy trong Don't Starve Together.

Vật dụng khả chế Sửa đổi

Những vật dụng sau có thể chế tạo trong Thẻ Thảo Dược:
Thẻ Game
Thông thường Công CụNguồn SángSinh TồnLương ThựcKhoa HọcChiến ĐấuKiến TrúcTinh ChếMa ThuậtTrang Phục
(Hàng Hải Shipwrecked iconHamlet icon) (Săn Kho Báu Hamlet icon) (Đi Biển DST icon)
Đặc Trưng Nhân Vật SáchThợ Hàn (Ngón Cái Xanh Hamlet iconDon't Starve Together icon) (Kỹ ThuậtGia VịBóng tốiThảo Dược Don't Starve Together icon)
Riêng biệt Cổ Xưa (Núi Lửa Shipwrecked icon) (Cải Tạo NhàQuy Hoạch Hamlet icon) (Bản Đồ HọcThiên ThểVật NuôiCâu CáĐiêu Khắc Don't Starve Together icon)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.