FANDOMBook Tab

Biểu Tượng Thẻ

INFORMATION OVERLOAD

–WX-78

Thẻ Sách là một thẻ đặc biệt chỉ sẵn có với Wickerbottom. Nó cho phép người chơi chế tạo các Quyển Sách, mà có thể sử dụng để hoạt động một số sự kiện với cái giá là Tinh Thần. Mỗi cuốn sách đều có nhiều lần sử dụng.

Sách

Birds of the World

Những Con Chim Của Thế Giới

Covers 1000 Species: Habits, habitats, and calls.

Wilson Portrait
No point studying when I can just wing it.

Wilson

Willow Portrait
Less reading, more burning!

Willow

Wolfgang Portrait
Book is for the birds!

Wolfgang

Wendy Portrait
Will it teach me to fly away from here?

Wendy

WX-78 Portrait
UPLOADING AVIAN FACTOIDS TO DATABASE...

WX-78

Wickerbottom Portrait
The expurgated version, but it has my favorite: Megascops kennicottii.

Wickerbottom

Woodie Portrait
I already know more than enough aboot those things.

Woodie

Waxwell Portrait
What a wasteful misuse of magic.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Tö rule the skies!

Wigfrid

Webber Portrait
This one has pictures!

Webber

 • Gọi 20 đến 30 con chim.
 • 3 lần dùng.
 • Tổn 50 Tinh Thần mỗi lần dùng.
 • Chim được gọi đến phụ thuộc vào Quần Xã, Mùa và vị trí người chơi hiện giờ
 • DebugSpawn: "book_birds"


Công Thức

Inventory slot backgroundPapyrus

×1

Inventory slot background Papyrus

×1

Inventory slot backgroundEgg

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundBirds of the World

×1

Applied Horticulture

Ứng Dụng Làm Vườn

On the care and feeding of plants.

Wilson Portrait
I see no farm in reading that.

Wilson

Willow Portrait
Ughh, who cares?

Willow

Wolfgang Portrait
Wolfgang rather grow muscle than flowers.

Wolfgang

Wendy Portrait
Imagine, a rolling field of red flowers...

Wendy

WX-78 Portrait
A USELESS TOME ON PLANT CULTIVATION

WX-78

Wickerbottom Portrait
Dead plants tied together to help me aid living plants.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Does it grow trees?

Woodie

Waxwell Portrait
It's not wise to toy with forces beyond your comprehension.

Maxwell

Wigfrid Portrait
But can it tend the garden öf mine soul?

Wigfrid

Webber Portrait
Why should we read about flowers when we can pick them?

Webber

 • Phát triển các loài thực vật ngay lập tức vào mùa hè. Không hoạt động với cây trồng chưa bón phân và vào mùa đông
 • 5 lần dùng với phạm vi 30.
 • Tổn 33 tinh thần mỗi lần dùng.
 • Không làm cây phát triển vào Mùa Đông. Nhưng có thể khiến Hạt Giống phát triển nếu nó chưa lạnh(ex: Nếu sử dụng trong ngày đầu tiên của mùa đông, cây không phát triển nhưng hạt giống có thể nếu như "Đủ ấm")
 • DebugSpawn: "book_gardening"


Công Thức

Inventory slot backgroundPapyrus

×1

Inventory slot background Papyrus

×1

Inventory slot backgroundSeeds

×1

Inventory slot backgroundManure

×1

Interface arrow rightInventory slot backgroundApplied Horticulture

×1

Sleepytime Stories

Câu Chuyện Du Ngủ

Soothing tales to send you off to dreamland.

Wilson Portrait
Strange, it's just 500 pages of telegraph codes.

Wilson

Willow Portrait
Bo-oring!

Willow

Wolfgang Portrait
Wolfgang's eyes feel heavy like dumbbells.

Wolfgang

Wendy Portrait
Does it impart an eternal slumber?

Wendy

WX-78 Portrait
POWERING DOown...

WX-78

Wickerbottom Portrait
Warm milk in book form.

Wickerbottom

Woodie Portrait
The perfect book for a full moon.

Woodie

Waxwell Portrait
I haven't had a real sleep in... ages.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Where's the drama? The suspense?

Wigfrid

Webber Portrait
It's... beddy-bye time...

Webber

 • Gây ngủ các loài vật.
 • 5 lần dùng với phạm vi 30.
 • Tổn 33 tinh thần mỗi lần dùng.
 • DebugSpawn: "book_sleep"


Công Thức

Inventory slot backgroundPapyrus

×1

Inventory slot background Papyrus

×1

Inventory slot backgroundNightmare Fuel

×1

Inventory slot backgroundNightmare Fuel

×1

PrestihatitatorInventory slot backgroundSleepytime Stories

×1

The End is Nigh

Kết Thúc Tới Gần

The world will end in fire and tribulation! Ia! Ia!

Wilson Portrait
The beginning was dull, but got better near the end.

Wilson

Willow Portrait
That's my favorite book!

Willow

Wolfgang Portrait
Tiny book scares Wolfgang!

Wolfgang

Wendy Portrait
The tome to end it all...

Wendy

WX-78 Portrait
A BOOK OF DESTRUCTION. EXCELLENT

WX-78

Wickerbottom Portrait
What could possibly go wrong?

Wickerbottom

Woodie Portrait
I know better than to mess with that, eh.

Woodie

Waxwell Portrait
I've had enough fire and brimstone for one eternity.

Maxwell

Wigfrid Portrait
This töme is brimming with Hel's fire!

Wigfrid

Webber Portrait
We don't like how that one ends!

Webber

 • Tạo ra 16 Tia Sét.
 • 5 lần dùng với phạm vi 3 đến 15.
 • Tổn 33 tinh thần mỗi lần dùng.
 • DebugSpawn: "book_brimstone"


Công Thức

Inventory slot backgroundPapyrus

×1

Inventory slot background Papyrus

×1

Inventory slot backgroundRed Gem

×1

Shadow ManipulatorInventory slot backgroundThe End is Nigh

×1

On Tentacles

Phía Trên Xúc Tua

Let's learn about our subterranean friends!

Wilson Portrait
Someone'll get suckered into reading this.

Wilson

Willow Portrait
Looks like kindling to me!

Willow

Wolfgang Portrait
Wolfgang wants many foes to fight!

Wolfgang

Wendy Portrait
Does this world need more beasts?

Wendy

WX-78 Portrait
IT SUMMONS THE FLESH WOBBLERS

WX-78

Wickerbottom Portrait
Hard to put this one down. It's gripping, frankly.

Wickerbottom

Woodie Portrait
They don't have tentacles in Canada.

Woodie

Waxwell Portrait
What horrors shall be summoned from the depths?

Maxwell

Wigfrid Portrait
Knöwledge grants great pöwer!

Wigfrid

Webber Portrait
Why are the pages all slimy?

Webber

 • Tạo ra 3 Xúc Tua.
 • 5 lần dùng với phạm vi 3 đến 8.
 • Tổn 50 tinh thần mỗi lần dùng.
 • DebugSpawn: "book_tentacles"


Công Thức

Inventory slot backgroundPapyrus

×1

Inventory slot background Papyrus

×1

Inventory slot backgroundTentacle Spots

×1

Alchemy EngineInventory slot backgroundOn Tentacles

×1

Joy of Volcanology

Niềm vui của núi lửa Shipwrecked icon

And the sky shall rain fire!

Wilson Portrait
The foreword just says "Hope you like dragoons."

Wilson

Willow Portrait
I'll burn through this book!

Willow

Wolfgang Portrait
Book make very hot rain.

Wolfgang

Wendy Portrait
Reading is a dangerous thing.

Wendy

WX-78 Portrait
WHERE DOES IT PLUG IN?

WX-78

Wickerbottom Portrait
Rainus Magmus!

Wickerbottom

Woodie Portrait
That there ain't right.

Woodie

Waxwell Portrait
Reading strange books has always worked out for me before.

Maxwell

Wigfrid Portrait
Read a passage and call förth Ragnarök!

Wigfrid

Webber Portrait
I'm not a good reader, but he is!

Webber

Warly Portrait
There's not a single recipe to be found within.

Warly

Woodlegs Portrait
Devil magic thet summons demons from th'sky!

Woodlegs

 • Tạo ra 4 Trứng Bồ Câu Rồng  rời xuống vị trí người chơi.
 • 5 lần dùng nhưng không tốn Sanity để dùng.
 • Thay thế "Phía Trên Xúc Tua" trong thế giới Don't Starve: Shipwrecked.
 • Trứng Bồ Câu Rồng khi rơi đôi khi tạo hố dung nham trên đất. Khi dung nham phun để lại Đá, TroThan. Hố dung nham có thể dập tắt bằng Nước Đá, tạo ra Đá Vỏ Chai.  
  Inventory slot backgroundPapyrus

  ×2

  Inventory slot background Obsidian

  ×2

  PrestihatitatorInventory slot backgroundJoy of Volcanology

  ×1

Placeholder Bên lề

 • "On Tentacles" là công thức duy nhất yêu cầu Máy Luyện Kim để chế tạo khi chơi Wickerbottom, cũng như "Sleepytime Stories" là cuốn duy nhất cần Mũ Ma Thuật và "The End is Nigh!" là cuốn duy nhất cần Tay Máy Bóng Tối.
 • Cụm từ Ia! Ia! trong mô tả của "The End is Nigh" liên quan đến cụm từ "Iä! Iä! Cthulhu fhtagn!", một bản thánh ca về vị thần Cthulhu của H.P. Lovecraft.
 • Việc giảm Tinh Thần từ việc đọc cho thấy những cuốn sách này chứa kiến thức mà con người không thể định nghĩa để hiểu được, tương tự như các Bản Thảo Necronomicon và Pnakotic Manuscripts trong các tác phẩm của H.P. Lovecraft.
Thẻ Game
Thông thường Công CụNguồn SángSinh TồnLương ThựcKhoa HọcChiến ĐấuKiến TrúcTinh ChếMa ThuậtTrang Phục
(Hàng Hải Shipwrecked iconHamlet icon) (Săn Kho Báu Hamlet icon) (Đi Biển DST icon)
Đặc Trưng Nhân Vật SáchThợ Hàn (Ngón Cái Xanh Hamlet iconDon't Starve Together icon) (Kỹ ThuậtGia VịBóng tốiThảo Dược Don't Starve Together icon)
Riêng biệt Cổ Xưa (Núi Lửa Shipwrecked icon) (Cải Tạo NhàQuy Hoạch Hamlet icon) (Bản Đồ HọcThiên ThểVật NuôiCâu CáĐiêu Khắc Don't Starve Together icon)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.