FANDOM


Volcanic Tab

Biểu Tượng Thẻ

I feel inspired.

–Wilson

Thẻ Núi Lửa là loại thẻ game nằm trong bản mở rộng Shipwrecked. Nó gồm tất cả các món chế tạo dùng Đá Vỏ Chai. Công thức trong thẻ này không thể nguyên mẫu tương tự như Thẻ Cổ Xưa, thay vào đó chỉ có thể chế tạo chúng khi đứng gần một Bàn Thợ Đá Vỏ Chai hay đang đội một Não của Tư Duy.

Nhiều vật dụng trong thẻ này chống thấm.

Vật Dụng Chế Tạo Sửa đổi

Những vật dụng sau đây có thể chế tạo trong Thẻ Núi Lửa:

Thẻ Game
Thông thường Công CụNguồn SángSinh TồnLương ThựcKhoa HọcChiến ĐấuKiến TrúcTinh ChếMa ThuậtTrang Phục
(Hàng Hải Shipwrecked iconHamlet icon) (Săn Kho Báu Hamlet icon) (Đi Biển DST icon)
Đặc Trưng Nhân Vật SáchThợ Hàn (Ngón Cái Xanh Hamlet iconDon't Starve Together icon) (Kỹ ThuậtGia VịBóng tốiThảo Dược Don't Starve Together icon)
Riêng biệt Cổ Xưa (Núi Lửa Shipwrecked icon) (Cải Tạo NhàQuy Hoạch Hamlet icon) (Bản Đồ HọcThiên ThểVật NuôiCâu CáĐiêu Khắc Don't Starve Together icon)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.