FANDOM


Food Tab

Biểu Tượng Thẻ

Do I look like a farmer?

–Maxwell

Phạm vi những công trình Lương Thực nằm ở một mức độ cần thiết của chúng. Trong khi Nồi Hầm khuyến khích xây (thường nhiều hơn một cái) càng sớm càng tốt để sử dụng lâu dài khiến nó là rất quan trọng, những vật dụng khác như Tủ Lạnh hay Giá Phơi giúp cho sinh tồn rất nhiều, khiến chúng rất hữu ích mặc dù là không thiết yếu.

Gift Icon Downloadable ContentSửa đổi

In the Reign of Giants DLC, Bucket-o-poops were introduced to the Food Tab. They are available to craft in all DLCs.

In the Shipwrecked DLC, Mussel Sticks, Mussel Beds and Fish Farms were added to the Food Tab.

In the Hamlet DLC, the player can craft Sprinklers in this tab.

Don't Starve Together icon Don't Starve TogetherSửa đổi

In Don't Starve Together, players can craft Mushroom Planters, Salt Boxes, and while playing as Warly, Portable Crock Pots, Portable Grinding Mills and Portable Seasoning Stations in the Light Tab.

Vật Dụng Chế TạoSửa đổi

Những vật dụng sau đây có thể chế tạo trong Thẻ Lương Thực:

Thẻ Game
Thông thường Công CụNguồn SángSinh TồnLương ThựcKhoa HọcChiến ĐấuKiến TrúcTinh ChếMa ThuậtTrang Phục
(Hàng Hải Shipwrecked iconHamlet icon) (Săn Kho Báu Hamlet icon) (Đi Biển DST icon)
Đặc Trưng Nhân Vật SáchThợ Hàn (Ngón Cái Xanh Hamlet iconDon't Starve Together icon) (Kỹ ThuậtGia VịBóng tốiThảo Dược Don't Starve Together icon)
Riêng biệt Cổ Xưa (Núi Lửa Shipwrecked icon) (Cải Tạo NhàQuy Hoạch Hamlet icon) (Bản Đồ HọcThiên ThểVật NuôiCâu CáĐiêu Khắc Don't Starve Together icon)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.