FANDOM


Structures Tab

Biểu Tượng Thẻ

BÂN BỊU

–WX-78

Kiến Trúc là các đối tượng mà có thể được xây dựng bằng cách dùng các tài nguyên tìm thấy trong khắp thế giới. Hầu hết chúng phải được nguyên mẫu bằng cách dùng Máy Khoa Học hoặc Máy Luyện Kim lần đầu chúng được xây ra. Điều này sẽ tiêu tốn nguồn tài nguyên cần thiết ngay cả khi vị trí đặt kiến trúc bị hủy (RMB), tuy vậy việc xây dựng có thể thực hiện bất cứ lúc nào sau này mà không tốn thêm chi phí bổ sung bằng cách chọn lại kiến trúc trong thẻ Chế Tạo. Các Kiến Trúc có thể phá bằng Búa để nhận lại ít nhất 50% tài nguyên đã sử dụng để xây chúng (trừ Tường chỉ nhận được 1 vật dụng).

Vài kiến trúc có thể tự sinh ra trong thế giới, như là Nhà LợnTường Đá xung quanh Đồ Hộp. Trong thực tế, nhiều Bộ Vá đặc biệt làm từ nhiều kiến trúc có thể được sinh ra ngẫu nhiên trong lúc kiến tạo thế giới.

Các Kiến Trúc liên quan đến Lương Thực có thể tìm thấy trong Thẻ Lương Thực. Thẻ Kiến Trúc có biểu tượng một cái Búa Gỗ.

Vật Dụng Chế TạoSửa đổi

Những vật dụng sau đây có thể chế tạo trong Thẻ Kiến Trúc:

Thẻ Game
Thông thường Công CụNguồn SángSinh TồnLương ThựcKhoa HọcChiến ĐấuKiến TrúcTinh ChếMa ThuậtTrang Phục
(Hàng Hải Shipwrecked iconHamlet icon) (Săn Kho Báu Hamlet icon) (Đi Biển DST icon)
Đặc Trưng Nhân Vật SáchThợ Hàn (Ngón Cái Xanh Hamlet iconDon't Starve Together icon) (Kỹ ThuậtGia VịBóng tốiThảo Dược Don't Starve Together icon)
Riêng biệt Cổ Xưa (Núi Lửa Shipwrecked icon) (Cải Tạo NhàQuy Hoạch Hamlet icon) (Bản Đồ HọcThiên ThểVật NuôiCâu CáĐiêu Khắc Don't Starve Together icon)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.