FANDOMIcon Seasonings

Biểu tượng thẻ.

Công thức đặc biệt của tôi

–Warly

Thẻ Gia Vị là một thẻ độc quyền cho Don't Starve Together và chỉ có thể sử dụng bởi Warly khi ông đứng cạnh bên một Máy Nghiền Di Động.

Vật phẩm có thể chế tạo Sửa đổi

Những vật phẩm có thể chế tạo trong Thẻ Gia Vị:

Thẻ Game
Thông thường Công CụNguồn SángSinh TồnLương ThựcKhoa HọcChiến ĐấuKiến TrúcTinh ChếMa ThuậtTrang Phục
(Hàng Hải Shipwrecked iconHamlet icon) (Săn Kho Báu Hamlet icon) (Đi Biển DST icon)
Đặc Trưng Nhân Vật SáchThợ Hàn (Ngón Cái Xanh Hamlet iconDon't Starve Together icon) (Kỹ ThuậtGia VịBóng tốiThảo Dược Don't Starve Together icon)
Riêng biệt Cổ Xưa (Núi Lửa Shipwrecked icon) (Cải Tạo NhàQuy Hoạch Hamlet icon) (Bản Đồ HọcThiên ThểVật NuôiCâu CáĐiêu Khắc Don't Starve Together icon)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.