Don't Starve Wiki
Advertisement
Don't Starve Wiki

Biểu Tượng Thẻ

A solid piece of history.

–Wilson

Thẻ Cổ Xưa cho phép người chơi chế tác các vật dụng từ Đài Giả Khoa Cổ Đại, kể cả lúc đài đổ nát hoặc nguyên vẹn. Những vật dụng trong thẻ này không thể "tạo mẫu" rồi có thể tạo lại bất kỳ lúc nào; mỗi khi muốn chế tạo một vật dụng trong thẻ này, người chơi phải ở gần một Đài Giả Khoa, bất kể người chơi đã chế tạo những vật dụng này bao nhiêu lần trước đó.

Vật Dụng Chế Tạo

Những vật dụng sau đây có thể chế tạo trong Thẻ Cổ Đại:


Thẻ Game
Thông thường Công CụNguồn SángSinh TồnLương ThựcKhoa HọcChiến ĐấuKiến TrúcTinh ChếMa ThuậtTrang Phục
(Hàng Hải Shipwrecked icon.pngHamlet icon.png) (Săn Kho Báu Hamlet icon.png) (Đi BiểnLàm Nền DST icon.png)
Đặc Trưng Nhân Vật SáchThợ Hàn (Mầm Xanh Hamlet icon.pngDon't Starve Together icon.png) (Kỹ ThuậtGia VịBóng tốiThảo DượcBóng BayDon't Starve Together icon.png)
Riêng biệt Cổ Xưa (Núi Lửa Shipwrecked icon.png) (Cải Tạo NhàQuy Hoạch Hamlet icon.png) (Bản Đồ HọcThiên ThểVật NuôiCâu CáĐiêu Khắc Don't Starve Together icon.png)
Advertisement