FANDOM


Ancient Tab

Biểu Tượng Thẻ

A solid piece of history.

–Wilson

Thẻ Cổ Xưa cho phép người chơi chế tác các vật dụng từ Đài Giả Khoa Cổ Đại, kể cả lúc đài đổ nát hoặc nguyên vẹn. Những vật dụng trong thẻ này không thể "tạo mẫu" rồi có thể tạo lại bất kỳ lúc nào; mỗi khi muốn chế tạo một vật dụng trong thẻ này, người chơi phải ở gần một Đài Giả Khoa, bất kể người chơi đã chế tạo những vật dụng này bao nhiêu lần trước đó.

Vật Dụng Chế TạoSửa đổi

Những vật dụng sau đây có thể chế tạo trong Thẻ Cổ Đại:


Thẻ Game
Công CụNguồn SángSinh TồnLương ThựcKhoa HọcChiến ĐấuKiến TrúcTinh ChếMa ThuậtTrang PhụcSáchCổ XưaShipwrecked icon Hàng HảiNúi LửaDon't Starve Together icon Bản Đồ HọcVật NuôiĐiêu KhắcBóng Tối