FANDOMIcon Renovate

Biểu tượng thẻ

Thẻ Cải Tạo Nhà là một thẻ chế tạo độc quyền dành cho Hamlet DLC. Nó chỉ có thể truy cập một khi người chơi đang đứng trong nhà riêng của họ. Phải mất Oinc để chế tạo những cấu trúc và nâng cấp ngôi nhà.

Vật phẩm và cấu trúc khả chế Sửa đổi

Những vật phẩm và cầu trúc sau đây có thể chế tạo trong Thẻ Cải Tạo Nhà:

Flooring Sàn nhà Sửa đổi


Shelves Kệ đặt đồ Sửa đổi

Plantholders Chậu cảnh Sửa đổi

Columns Cột nhà Sửa đổi


Wall Papers Giấy dán tường Sửa đổi


Ceiling Lights Đèn trần Sửa đổi


Wall Decorations Trang trí tường Sửa đổi


Chairs Ghế Sửa đổi


House Upgrades Nâng cấp ngoại thất Sửa đổi


Doors Cửa đi Sửa đổi


Windows Cửa sổ Sửa đổi


Rugs Thảm Sửa đổi


Lamps Đèn Sửa đổi


Tables Bàn Sửa đổi

Thẻ Game
Thông thường Công CụNguồn SángSinh TồnLương ThựcKhoa HọcChiến ĐấuKiến TrúcTinh ChếMa ThuậtTrang Phục
(Hàng Hải Shipwrecked iconHamlet icon) (Săn Kho Báu Hamlet icon) (Đi Biển DST icon)
Đặc Trưng Nhân Vật SáchThợ Hàn (Ngón Cái Xanh Hamlet iconDon't Starve Together icon) (Kỹ ThuậtGia VịBóng tốiThảo Dược Don't Starve Together icon)
Riêng biệt Cổ Xưa (Núi Lửa Shipwrecked icon) (Cải Tạo NhàQuy Hoạch Hamlet icon) (Bản Đồ HọcThiên ThểVật NuôiCâu CáĐiêu Khắc Don't Starve Together icon)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.