FANDOM


Shadow Tab

Biểu Tượng Thẻ

Thẻ Bóng Tối là một thẻ đặc biệt chỉ sẵn có với Maxwell trong Don't Starve Together. Nó cho phép chế tạo Sách Vong Linh và sử dụng chính cuốn sách để mở khóa các công thức Bóng Tối cấp 2, đó là những Con Rối Bóng Tối, mà có thể sai khiến để thực hiện một hoạt động nào đó.

Shadow Digger Shadow Miner
Shadow Digger Shadow Miner
Chế Tạo Chế Tạo
Nightmare Fuelx2 Shovel Maximum Sanity -20% Nightmare Fuelx2 Pickaxe Maximum Sanity -20%
Shadow Logger Shadow Duelist
Shadow Logger Shadow Duelist
Chế Tạo Chế Tạo
Nightmare Fuelx2 Axe Maximum Sanity -20% Nightmare Fuelx2 Spear Maximum Sanity -35%
Thẻ Game
Thông thường Công CụNguồn SángSinh TồnLương ThựcKhoa HọcChiến ĐấuKiến TrúcTinh ChếMa ThuậtTrang Phục
(Hàng Hải Shipwrecked iconHamlet icon) (Săn Kho Báu Hamlet icon) (Đi Biển DST icon)
Đặc Trưng Nhân Vật SáchThợ Hàn (Ngón Cái Xanh Hamlet iconDon't Starve Together icon) (Kỹ ThuậtGia VịBóng tốiThảo Dược Don't Starve Together icon)
Riêng biệt Cổ Xưa (Núi Lửa Shipwrecked icon) (Cải Tạo NhàQuy Hoạch Hamlet icon) (Bản Đồ HọcThiên ThểVật NuôiCâu CáĐiêu Khắc Don't Starve Together icon)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.