FANDOM


Shadow Tab

Biểu Tượng Thẻ

Thẻ Bóng Tối là một thẻ đặc biệt chỉ sẵn có với Maxwell trong Don't Starve Together. Nó cho phép chế tạo Sách Vong Linh và sử dụng chính cuốn sách để mở khóa các công thức Bóng Tối cấp 2, đó là những Con Rối Bóng Tối, mà có thể sai khiến để thực hiện một hoạt động nào đó.

Shadow Digger Shadow Miner
Shadow Digger Shadow Miner
Chế Tạo Chế Tạo
Nightmare Fuelx2 Shovel Maximum Sanity -20% Nightmare Fuelx2 Pickaxe Maximum Sanity -20%
Shadow Logger Shadow Duelist
Shadow Logger Shadow Duelist
Chế Tạo Chế Tạo
Nightmare Fuelx2 Axe Maximum Sanity -20% Nightmare Fuelx2 Spear Maximum Sanity -35%
Thẻ Game
Công CụNguồn SángSinh TồnLương ThựcKhoa HọcChiến ĐấuKiến TrúcTinh ChếMa ThuậtTrang PhụcSáchCổ XưaShipwrecked icon Hàng HảiNúi LửaDon't Starve Together icon Bản Đồ HọcVật NuôiĐiêu KhắcBóng Tối