FANDOM
Wilson Portrait
Time to tackle my reel problems.

Wilson

Willow Portrait
Gross, it looks full of bugs.

Willow

Wolfgang Portrait
Make better rod for fish!

Wolfgang

Wendy Portrait
All fish beware.

Wendy

WX-78 Portrait
MAXIMIZE FISHING EFFICIENCY

WX-78

Wickerbottom Portrait
I can improve my chances of success with better fishing implements.

Wickerbottom

Woodie Portrait
Been a while since I went on a fishing trip.

Woodie

Waxwell Portrait
I suppose I could use a relaxing day of fishing.

Maxwell

Wigfrid Portrait
I shall create a fishing weapon like no other!

Wigfrid

Webber Portrait
Father used to take me fishing sometimes.

Webber

Warly Portrait
I've got bigger fish to fry! And bake, and poach, and...

Warly

Wormwood Portrait
Help catch Glub Glubs

Wormwood

Winona Portrait
Need the right tool for the job!

Winona

Wortox Portrait
Let's build a better fish trap, hyuyu!

Wortox

Wurt Portrait
That not how you treat fish, florp!

Wurt

Thùng Dụng Cụ là một Kiến Trúc khả chế độc quyền cho Don't Starve Together, mới chỉ xuất hiện ở nhánh beta của Return of Them.

Khi đứng gần một Thùng Dụng Cụ, người chơi sẽ có thể thao tác với Thẻ Câu Cá và nguyên mẫu các công thức.


Icon Tools Sử dụngSửa đổi

Tất cả Mồi Giả, Phao Cầu Gỗ và Phao Vỏ Cứng đều có sẵn khi ở gần bất kỳ Thùng Dụng Cụ nào, trong khi Phao Câu Cá khác phải được mở khóa bằng cách cung cấp cho Thùng Dụng Cụ Phiếu Mẫu tương ứng, bị loại bỏ nếu Thùng Dụng Cụ bị đập bỏ bằng búa.

Placeholder Bên lềSửa đổi

Blueprint Thư viện ảnhSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.